Máš problém s údaji na internetu ?

https://www.uoou.cz/pro-mladez/ds-2331/p1=2331

 

Výpisky z ICT pro žáky 4. - 7. tříd

Zde budu postupně umisťovat výpisky (to, co píšeme do sešitů v hodinách IVT) pro ty z vás, kteří chyběli, pomalu píší apod.

Výpisky pro 5. ročník

http://decko.ceskatelevize.cz/hry - Sestav si svůj počítač

Výpisky pro 5. a 7. ročník

textový editor MS Word

Čtvrtletní práce – textový editor (pro žáky 7., 8., 9. ročníku)

Pozor změna rozsahu zadání!

MS Word 2007, 2010

Open Office Writer http://www.openoffice.cz/stahnout

Portable verze Libre Office: http://portableapps.com/apps/office/libreoffice_portable

Microsoft Office Online: http://signup.live.comhttps://office.live.com/start/Word.aspx

 

Zadání

 • Celá práce bude mít jednotné téma, námět, příběh…
 • Celkový počet stránek: 5
 • 1. strana titulní
 • 1 str. vlastního (originálního) textu - odlište barvou pozadí
 • 2 str. najít na internetu, zkopírovat, uvést zdroj + aktivní odkaz
 • 1 str. vygenerovaný obsah

Bude obsahovat:

 • Titulní stránku – Název, jméno, třída - započítává se do celkového počtu
 • Vygenerovaný obsah kapitol – zjistit, jak se dělá - započítává se do celkového počtu
 • Nadpisy první, druhé a třetí úrovně – pomocí stylů
 • Použijte styly (vlastní nebo upravené), max. 5!
 • Formátované odstavce, zejména správně řešené mezery mezi nimi
 • Obrázky (max. 6) – o velikosti 1/5 stránky (4x6cm)
 • Seznam položek (3-5)
 • Tabulku (min. 2x2)
 • Velikost běžného textu je max. 12, nadpisy max. 18
 • Bude použito záhlaví a zápatí, číslování stránek
 • Řádkování max. 1,5
 • Formát stránky A4

Termín odevzdání: 15. 6. 2017

Odevzdání: mailem na adresu dufek@zszakupy.cz

V předmětu zprávy bude: třída, příjmení, jméno, a zkratka Q4-W

Např.: 7.A Novák Pavel – Q4-W

Vzor zde:

Doporučené odkazy:

http://cs.mff.cuni.cz/~forstova/Texty/typopravopis.ppt - ucelená pravidla pro psaní textů

http://cs.mff.cuni.cz/~forstova/Texty/typografie.ppt - pravidla pro vzhled textů

http://cs.mff.cuni.cz/~forstova/Texty/pravopis.ppt - pravopis, na který se často zapomíná

http://susta.cz/psacistr/PV10.htm  - psaní všemi deseti

http://office.lasakovi.com/ - online kurzy MS Office

https://www.google.com/intl/cs_cz/insidesearch/tipstricks/all.html - tipy pro efektivní vyhledávání na Googlu

http://interakceprozkolu.kvalitne.cz/index_ict_t.html - INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL