Zápis do 1.tříd

Zápis dětí k plnění povinné školní docházky se uskutečnil ve středu 4.4.2018. Do 1. tříd bylo zapsáno 36 žáků. Od 1.9.2018 budou otevřeny dvě první třídy.

Odklad povinné školní docházky: není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud požadované posudky budete mít již před zápisem (odborný nebo dětský lékař; školské poradenské zařízení) přineste je k zápisu.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2018/2019:
1. Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové základní školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Žáci s místem trvalého pobytu na území jiných obcí do naplnění kapacity.
3. Plánovaný počet tříd 1.ročníku: 2. Počet žáků, které bude škola do těchto tříd přijímat: 60.
 

 Rodiče budoucích prvňáčků budou pozváni v květnu 2018 na besedu s PhDr. Miroslavem Hudcem z České Lípy a zároveň proběhne informativní schůzka s třídními učiteli.

 

Žáci přijatí k plnění povinné školní docházky od školního roku 2018/2019

ZŠZ - 01/2018 ANO
ZŠZ - 02/2018 ANO
ZŠZ - 03/2018 ANO
ZŠZ - 04/2018 ANO
ZŠZ - 05/2018 ANO
ZŠZ - 06/2018 ANO
ZŠZ - 07/2018 ANO
ZŠZ - 08/2018 ANO
ZŠZ - 09/2018 ANO
ZŠZ - 10/2018 ANO
ZŠZ - 12/2018 ANO
ZŠZ - 13/2018 ANO
ZŠZ - 14/2018 ANO
ZŠZ - 15/2018 ANO
ZŠZ - 16/2018 ANO
ZŠZ - 17/2018 ANO
ZŠZ - 18/2018 ANO
ZŠZ - 19/2018 ANO
ZŠZ - 20/2018 ANO
ZŠZ - 21/2018 ANO
ZŠZ - 22/2018 ANO
ZŠZ - 23/2018 ANO
ZŠZ - 24/2018 ANO
ZŠZ - 25/2018 ANO
ZŠZ - 26/2018 ANO
ZŠZ - 28/2018 ANO
ZŠZ - 29/2018 ANO
ZŠZ - 31/2018 ANO
ZŠZ - 32/2018 ANO
ZŠZ - 33/2018 ANO
ZŠZ - 34/2018 ANO
ZŠZ - 35/2018 ANO
ZŠZ - 36/2018 ANO
ZŠZ - 37/2018 ANO
ZŠZ - 38/2018 ANO
ZŠZ - 39/2018 ANO