3.B

Zprávy ze třídy 3.B - třídní učitelka: Mgr. Ivona Venhauerová

Výlet do Domova důchodců v Nových Zákupech
Poslední pondělí před vysvědčením jsme navštívili babičky a dědečky v Domově důchodců v Nových Zákupech. Předvedli jsme jim naše vystoupení z akademie se stuhami, míči a činkami. Potom jsme si s nimi popovídali, Anička zahrála na klavír a všichni jsme zazpívali. Kačenka s Anežkou navštívili jednu z nepohyblivých obyvatelek domova v jejím pokoji a popřály jí k narozeninám. Paní měla velkou radost. Nakonec jsme se s babičkami a dědečky rozloučili a popřáli jim hodně zdraví. Naše návštěva je velmi potěšila. My jsme byli rádi, že jsme jim mohli udělat radost a někteří z nás se chystají je potěšit svou návštěvou o prázdninách. My ostatní se budeme těšit na další setkání s nimi v příštím školním roce.
 

Projektový den s Machem a Šebestovou
V pátek 22. 6. jsme ukončili celoroční projekt naší třídy - letos na téma „Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko“. Jako tradičně jsme vyrazili do zámeckého parku a prožili dopoledne plné her, zábavy, soutěží a plnění různých úkolů. Na občerstvení jsme si den předem společně upekli perník, povidlové šátečky a slané tyčinky. Po všem se jenom zaprášilo. I když nebylo teplo, počasí nám přálo alespoň v tom, že nepršelo. Den jsme si všichni krásně užili.
 

Výlet do indiánské vesničky Rosehill (Růžová u Děčína)
V pátek 8. 8. jsme se vypravili na poslední výlet v tomto školním roce. Jeli jsme do indiánské vesničky v Růžové u Děčína. Strávili jsme tam skoro celý den a parádně jsme si to užili. Nejdříve jsme se „ubytovali“ v týpí a nasvačili se. Potom následovalo indiánské malování obličeje a prohlídka celé vesničky. Přitom jsme vyslechli spoustu informací o životě Indiánů a mnoho indiánských věcí a potřeb jsme si prohlédli na vlastní oči – např. oblečení, zbraně, nádobí, ozdoby, lapače snů, trofeje, … Když přišel čas oběda, opekli jsme si na ohýnku buřtíky a najedli se. Potom jsme nakupovali suvenýry na památku nebo „zmrzku“ na občerstvení. Po této přestávce pro nás bylo připravené indiánské divadlo. Potom jsme se naučili indiánskou píseň a tanec. Také jsme soutěžili ve střelbě z luku a namotávání želvy. Zda jsme si vědomosti o Indiánech zapamatovali, jsme si ověřili v testu – na stromech jsme ve dvojicích hledali připevněné otázky a odpovídali na ně. Indián potom naše odpovědi vyhodnotil a vyhlásil a odměnil ty nejlepší z nás. Nakonec jsme si vlastnoručně vyrobili indiánský náramek. Naši výpravu jsme zakončili společným focením s Indiánem a některými obyvateli vesničky. Na rozloučenou jsme ještě dostali indiánské obrázky a na cestu zásobu vody na pití, protože bylo velké horko. I přes to velké vedro jsme vše ve zdraví zvládli, výlet se nám moc líbil a domů jsme se vrátili usměvaví a spokojení.
 

Výlet do ZOO v Děčíně
V květnu jsme vyrazili na další výlet, tentokrát do ZOO v Děčíně. Jeli jsme zase vlakem, ale jiným směrem než minule do Liberce. Z děčínského nádraží jsme do ZOO museli vyšlápnout pořádný kopec, ale zvládli jsme to v pohodě.
Tam si nás po svačině vyzvedla paní průvodkyně a provedla nás zahradou. Přitom nás seznámila s rekordmany ve světě zvířat i rekordmany mezi zvířaty v jejich ZOO. Například jaké zvíře je nejrychlejší, největší, nejmenší, nejtěžší, apod. Dozvěděli jsme se třeba, že my lidé, patříme do skupiny primátů a lidoopů a spousty dalších zajímavostí. Nakrmili a pohladili jsme si oslíky a pohladili živého hada. Čáp nám předvedl, jak umí nahlas klapat zobákem. Viděli jsme spoustu zvířátek. Plnili jsme také různé úkoly. Moc se nám také líbilo řádění na prolézačkách a nákup suvenýrů.
Po cestě zpátky jsme se zastavili na vyhlídce, odkud bylo krásně vidět město Děčín, a v expozici „Rajské ostrovy“. Tam jsme viděli některá zvířata a rostliny, které rostou a žijí v tropech.
I přes nepříznivou předpověď nám počasí přálo a téměř vůbec jsme nezmokli (až na kratší přeháňku na vyhlídce).
Z výletu jsme se vrátili plni dojmů a spokojení.
 

Školní rok 2017/2018

Výlet do IQLandie
V úterý 17. 4. jsme se vypravili vlakem na výlet do IQLandie v Liberci. Viděli jsme tam spoustu zajímavého. Třeba ohnivé tornádo, elektrickou show, …zkusili jsme si, jak silně umíme zakřičet, moc se nám líbilo ve vodním světě a v blikající raketě. Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je říkat v televizi zprávy a předpověď počasí. Hráli jsme různé hry, řešili hlavolamy a také se z nás na chvíli stali detektivové. Nedá se vypsat, co všechno jsme viděli a zažili, ale všichni jsme byli moc spokojení a výlet se nám moc líbil.
Rádi bychom poděkovali panu Dvořákovi, který nám daroval vstupenky a paní Markové, která s námi jela jako pomocnice paní učitelky.
 

Ukončení plaveckého výcviku
Ve čtvrtek 19. 4. jsme jeli naposledy plavat. Plavecký výcvik nás, téměř všechny, zase moc bavil, takže je nám líto, že už skončil. Většina z nás v plaveckých dovednostech opět pokročila. Je mezi námi spousta delfínů a kaprů a jen tři želvy. Nejlepší ze všech plavců byl Luky Pavelka. Vyhrál v rychlostním i vytrvalostním plavání a to v hodnocení obou třetích tříd.
 

Projektový den „Den Země“
V pátek 20. 4. jsme slavili, formou projektového dne, Den Země. První tři vyučovací hodiny jsme strávili ve třídě a povídali si o planetě Zemi, přírodních a ekologických katastrofách, o životě na Zemi a o ochraně naší planety. Podívali jsme se i na video o největších přírodních katastrofách. Také jsme ve skupinách plnili různé úkoly. Nakonec jsme vyrobili velký plakát o planetě Zemi. Poslední dvě vyučovací hodiny jsme šli ven, sbírat odpadky.
 

Vánoční besídka
Čtvrtek 21. 12. byl posledním dnem před vánočními prázdninami. My jsme se už neučili, protože jsme měli vánoční besídku. Nejdříve jsme dokončili výrobu dárečků pro babičky a dědečky do Domova důchodců. Potom jsme vařili čaj, baštili cukroví, výbornou vánočku a piškotového kapra s čokoládou, které nám přinesl tatínek Violky. Nechybělo ani zpívání vánočních koled. Nejvíce jsme se ale těšili na dárečky, které na nás čekaly pod stromečkem. Z dárečků jsme měli velkou radost. Potom jsme si připili dětským šampusem na krásné Vánoce a šťastný nový rok – lahvičku přinesla Helenka, 5 lahví Alenka. Nakonec jsme si pohráli s dárečky a podívali se na vánoční příběh na interaktivní tabuli. Než jsme se rozloučili, museli jsme samozřejmě také uklidit třídu, abychom se mohli po prázdninách zase začít učit.
 

Výlet do Naivního divadla v Liberci
Mikuláš v naší třídě
V pátek 1. prosince jsme jeli na výlet do Naivního divadla v Liberci. Viděli jsme krásné představení „Labutí jezírko“, které se nám moc líbilo. V Liberci jsme si ještě na náměstí prohlédli vánoční strom, pohyblivý Betlém a nádhernou radnici, před kterou jsme se vyfotili. Ve škole jsme potom, při výtvarné výchově, společně vytvořili „jeviště s Labutím jezírkem“.
V úterý 5. prosince k nám do třídy přišel Mikuláš s čerty a andělem. Mikuláš domluvil některým neposlušným dětem a ty mu musely slíbit, že se polepší. Většina z nás se ale čertů bát nemusela, protože jsme většinou hodní. Anděl nám nakonec rozdal nadílku – čokoládové čerty, na kterých jsme si pěkně pochutnali.
 

Národní den a Den barev
Ve středu, před podzimními prázdninami, jsme měli další projektový den – Národní den a Den barev. Připomněli jsme si, že 28.10.1918 vznikl samostatný československý stát. V 1. a 2. třídě jsme se, při příležitosti tohoto svátku, blíže seznámili s naší státní vlajkou a hymnou. Letos jsme si povídali o státech, které sousedí s naší republikou. Něco jsme se o nich dozvěděli a poznatky o nich porovnávali s tím, co víme o naší zemi. Opět jsme pracovali společně, samostatně i ve skupinách a nakonec jsme z našich prací vytvořili plakát. Středa byla také Dnem barev. Stejně jako loni jsme si vylosovali modrou barvu a tak jsme tvořili na naší živé státní vlajce modrý klín.
 

Den zdravé výživy (projektový den)
V tento den jsme si povídali o tom, jak máme zdravě jíst a hlavně pít.
Hned ráno k nám do třídy přišla dvě děvčata z 9. třídy, která si pro nás připravila informace o výživové pyramidě. Potom jsme si, společně s nimi a s paní učitelkou, povídali a plnili různé úkoly, týkající se správného pitného režimu. Na rozloučenou jsme od děvčat dostali jablíčka.
Následovalo plnění dalších úkolů. Nakonec jsme všichni společně vytvořili plakát nápojů. Každý z nás nakreslil do papírových“ bublin“ nějaký nápoj. Nápoje v bublinách jsme potom třídili do skupin a označili nápoje, které jsou pro nás vhodné a které ne. Tato činnost nás asi bavila nejvíce.
 

EXKURZE DO EKOCENTRA V BRNIŠTI – 5.10.2017
5. října jsme se vypravili do ekocentra v Brništi. Už jsme tam byli ve 2. třídě a moc se nám tam líbilo. Kdysi jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a poznatků o vodě a tentokrát nás čekalo téma „les“.
Byli jsme opět rozděleni do tří skupin. Každá skupina prošla třemi stanovišti. Na jednom jsme měli ukázat, jak se umíme mezi sebou domluvit a společně dotvořit strom vyrobený z kartonu. Jedna skupina tvořila ovocný, druhá vánoční a třetí pohádkový strom. Na dalším stanovišti jsme si povídali o výživě stromů, zasoutěžili jsme si a hlavně jsme se dozvěděli, co to je fotosyntéza. Na posledním stanovišti jsme si připomněli, co do lesa patří a co ne a zopakovali si učivo z prvouky o lesních patrech.
Paní lektorky měly pro nás vše pěkně a zajímavě připravené. Dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků. Nakonec jsme dostali velkou pochvalu za naše znalosti a vzorné chování.
Jediné, co nám nepřálo, bylo počasí. Tam i zpět jsme jeli vlakem. Mezi nádražím a ekocentrem je dost velká vzdálenost a vede tudy „Hastrmanova stezka“, po které jsme šli. Při pěkném počasí je to krásná procházka, ale nám bohužel pršelo. Ale ani počasí nám náladu nezkazilo a vrátili jsme se spokojení.
 

 

Školní rok 2016/2017

Den s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem

Ve čtvrtek 22. 6. jsme měli projektový den s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. Tyto pohádkové postavičky nás provázely druhou třídou. Celé dopoledne jsme strávili v zámeckém parku.
Rozdělili jsme se do skupin, které mezi sebou soutěžily. Závodili jsme ve štafetovém běhu, skoku do dálky a hodu míčkem na cíl, v luštění křížovky, plnění zábavných úloh z českého jazyka a matematiky, hledali jsme a skládali dílky puzzle, poslouchali čtení z knížky o Makové panence a motýlu Emanuelovi a odpovídali na kontrolní otázky z obsahu.
Na posilněnou jsme dostali od paní učitelky perník, který nám moc chutnal.
I když byli šikovní všichni, nejlépe se dařilo skupině „Youtuberů“ – Luky, Fíla, Kája, kteří soutěž skupin vyhráli. Za snahu všichni dostali omalovánky a „medaili“ s Makovou panenkou a motýlem Emanuelem.
Přestože bylo velké teplo, v parku bylo příjemně a my jsme se vrátili do školy usměvaví a spokojení.
 

Výlet do Divadla Spejbla a Hurvínka a do ZOO
Úterý 13. června byl den, na který jsme netrpělivě čekali a moc se na něj těšili. Jeli jsme totiž na výlet do Prahy. Ráno jsme si sice museli přivstat, ale to nám nevadilo a nikdo nezaspal. Jeli jsme krásným velikým autobusem. Spolu s námi cestovaly také děti z obou 1. tříd. Cesta do Prahy proběhla v klidu a nikomu z naší třídy ani nebylo špatně. Po cestě jsme z autobusu pozorovali všechno možné a největším zážitkem byla jízda velikým tunelem Blanka.
V Praze nejprve u ZOO vystoupili prvňáčci (ti do divadla nešli) a my jsme pokračovali k divadlu Spejbla a Hurvínka. Divadlo bylo malé, ale moc pěkné a viděli jsme tam plno různých loutek. Někteří z nás se vyfotili s velikými loutkami Spejbla a Hurvínka. Představení se nám moc, moc líbilo. Potom jsme se ještě vyfotili před divadlem na lavičce Spejbla a Hurvínka a už jsme uháněli do ZOO. Většina z nás ještě v tak velké zoologické zahradě nebyla. Viděli jsme tam spoustu zvířátek a také jsme nachodili několik kilometrů. Posilnili jsme se zmrzlinou a nakoupili dárečky a suvenýry. Z posledních sil jsme nakonec došli na parkoviště k autobusu. I cesta zpátky do Zákup proběhla v pohodě a bez bolavých bříšek.
Během výletu a na druhý den ve škole jsme si zapisovali do sešitků různé poznatky, zajímavosti a zážitky. Byli jsme rozděleni do skupin a každá skupina pohovořila o svých dojmech (to bylo při ČJ) a potom jsme společně vytvořili plakát, na kterém jsme „vyrobili“ velikou zoologickou zahradu a divadélko s postavičkami z divadla S + H.
Nám všem se výlet móc líbil!
Nakonec bychom ještě chtěli poděkovat mamince Anežky, paní Markové, která jela s námi a naší paní učitelce moc pomohla.
 

PLAVECKÝ VÝCVIK
Dnes 20. dubna 2017 jsme zakončili náš plavecký výcvik. Celkem jsme byli plavat 10 krát a vždy 2 vyučovací hodiny. Do bazénu v České Lípě jsme jezdili autobusem. Vždy jsme se moc těšili, protože nás plavání moc bavilo. Hodně jsme se také naučili – nikdo z nás se nebojí vody, každý uplaval alespoň kousek, i když asi 3 z nás k tomu ještě potřebují pomůcky. Dnes jsme také dostali „Mokré vysvědčení“ a stali se z nás buď vodní želvy, kapři nebo delfíni. Většinou jsme želvičky nebo kapříci. Nejvíce mezi kapry uplavali Pavlínka Rychnovská a Luky Pavelka. Ale máme mezi sebou i jednoho delfína a to je Žanetka Najmanová, která uplavala úplně nejvíc ze všech. Ale za rok nás delfínů bude určitě víc, protože ve 3. třídě nás čeká ještě jeden kurz plavání. Už se móc těšíme!

DEN ZEMĚ
Dne 12.4. proběhl u nás ve škole projektový den věnovaný „Dni Země“. V naší třídě jsme letos měli téma „Třídění odpadu“. Dost jsme toho již věděli, protože ve škole odpad třídíme.
Nejdříve jsme si povídali a na interaktivní tabuli sledovali program o třídění odpadu, kde nám zástupci papíru, plastů, skla a nápojových kartonů vysvětlili, co k nim patří a jak se tyto obaly recyklují a vyrábějí. Řekli jsme si také o nebezpečném odpadu a o bioodpadu.
Potom jsme splnili úkoly k danému tématu v pracovních sešitech z prvouky. Následovala soutěž skupin, kde jsme poměřili své znalosti v testu a při výrobě plakátů o tříděném odpadu.
Nakonec byli nejlepší z nás odměněni samolepkou nebo bonbónem.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA
V pátek, před vánočními prázdninami, jsme si v naší třídě užili vánoční besídku. Nejdříve jsme vyráběli z pomeranče a koření hřebíčku voňavý svícen. Přitom jsme poslouchali a zpívali vánoční koledy. Po dokončení a úklidu jsme si uvařili čaj a mlsali cukroví. Následovalo rozdávání dárečků, na které se děti asi nejvíc těšily. Každý pod stromečkem nějaký dáreček našel a všichni ze svých dárků měli radost. Zbyl nám čas i na hraní a na kreslenou pohádku. Nezapomněli jsme ani na vánoční a novoroční přípitek dětským šampaňským, které nám přinesla paní Pelikánová. Moc ji za to děkujeme. Potom už se všichni těšili domů na „Ježíška“ a na prázdniny.
 

VÝLET DOD KRYŠTOFOVA ÚDOLÍ
V pondělí 19. 12. jsme se vypravili na předvánoční výlet do Kryštofova údolí. Před odjezdem jsme byli ještě hodinu ve škole a povídali si o Betlému. Také jsme si vybarvili „betlémské“ obrázky.
Potom jsme vyrazili na nádraží. Jeli jsme ze Zákup vlakem a těšili se na výstavu Betlémů v Kryštofově údolí. Když jsme dorazili do cíle, přivítala nás bílá zimní krajina. To se nám moc líbilo a tak jsme se s dobrou náladou vydali do muzea.
Byly tam nejen různé modely Betlémů, ale také starodávné hračky, školní lavice, vánoční ozdoby a formičky na pečení cukroví. Nejvíce nás zaujal pohyblivý Betlém.
Po návštěvě muzea jsme si nakoupili nějaké dárečky, a protože se blížilo 12 hodin, spěchali jsme se podívat na malý orloj, který stojí naproti muzeu. Nakonec jsme se ještě venku společně vyfotili před velkým dřevěným Betlémem a vyrazili zpět na nádraží.
Protože do odjezdu našeho vlaku ještě zbývalo dost času, využili jsme ho k hrátkám na sněhu. Koulovali jsme se, stavěli sněhuláčky a klouzali se. Potom už přijel náš vlak a odvezl nás zpátky do Zákup.
Výlet se nám vydařil a všem se moc líbil.

Projektové dny
V pátek 21.10. jsme měli projektový den o výživě. Vloni jsme se zaměřili na ovoce a zeleninu a letos na cukry, sůl, tuky a obilniny s rýží.
Nejdříve k nám do třídy přišli žáci z 9.třídy, kteří pro nás měli připravenou prezentaci o správné výživě. Dávali nám také úkoly a po jejich splnění jsme dostali výborné jablíčko.
Potom, co „deváťáci“ odešli, jsme si ještě povídali o tom, co je zdravé a co nezdravé, plnili další úkoly a vyráběli potravinové plakáty.

V úterý 25.10. jsme v naší škole předem „oslavili“ svátek naší republiky. Vloni jsme si povídali o naší státní vlajce a letos o naší státní hymně. Dozvěděli jsme se, jak vznikla a kdo ji složil a napsal, jak se máme chovat, když ji hrají, kdy se hraje a samozřejmě jsme si ji také poslechli a chování hned vyzkoušeli.
Potom jsme při plnění úkolů předvedli, co jsme si všechno zapamatovali.
O velké přestávce jsme, společně se spolužáky z ostatních tříd a s paní učitelkami a učiteli, jako každoročně, vytvořili „živou“ vlajku naší republiky. Letos jsme měli přidělenou modrou barvu (loni červenou).
 

Návštěva ekocentra v Brništi
Ve středu 5.10. 2016 jsme se vydali autobusem ze Zákup do ekocentra v Brništi. Těšili jsme se na program „Od kapky vody k moři“. Velmi nás to zaujalo – program začal pohádkou o vločce, kapce vody a mlze, potom jsme se seznámili s koloběhem vody v přírodě, předváděli jsme potok, řeku, rybník a moře, vyráběli jsme vodní víly a hastrmany a dělali různé pokusy s vodou. Dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků a zajímavostí. Dost jsme toho také věděli a za to jsme si vysloužili od paní učitelek v ekocentru uznání. Pochválili nás také za ukázněné chování.
Zpátky jsme šli Hastrmanovou stezkou na nádraží a do Zákup jsme se vrátili vlakem.
Škoda, že nám nepřálo počasí, bylo nevlídno a pršelo. Přesto se nám výlet moc líbil.
 

Školní rok 2015/2016

VÝLET NA LEMBERK

Ve středu 8.6. jsme se vypravili na výlet na zámek Lemberk a do Jablonného v Podještědí. Vyrazili jsme ráno v 7 hodin vlakem ze Zákup. Museli jsme si trochu přivstat, ale nikdo nezaspal, protože jsme se všichni moc těšili. Navíc nám přálo počasí – svítilo sluníčko a bylo hezky. Vlakem jsme dojeli na zastávku Lvová a odtud šli pěšky na Lemberk. Bylo to do kopce, ale došli jsme tam za chvilku. Zámek byl ještě zavřený, tak jsme se nasvačili a hráli různé hry. Po otevření zámku nás přivítala „zámecká paní“ s kocourkem Mikešem (maňásek). Společně nás provedli zámkem a zámecká paní nám řekla o zámku spoustu zajímavostí. Přitom jsme hledali další kočičky a kocourky a vymýšleli pro ně jména. To nás moc bavilo. Na zámku se nám nejvíc líbila zámecká kaple. Jako poslední jsme si prohlédli zámeckou kuchyni, která byla moc zajímavá a také pěkná. Tam si nás zámecká paní s Mikešem vyzkoušeli, jestli si pamatujeme jména všech kocourků a kočiček tak, jak šli za sebou. Zvládli jsme to výborně.
Po rozloučení jsme se vypravili ke studánce paní Zdislavy, která na zámku dříve působila a pomáhala lidem. U studánky jsme se nasvačili a osvěžili výbornou vodou.
Potom jsme se vydali pěšky do Jablonného v Podještědí. Tam jsme navštívili vyhlídkovou věž. Museli jsme zdolat 130 schodů, někteří se báli, ale zvládli jsme to všichni. Nahoře nás čekal krásný výhled po okolí. Zdárně jsme zvládli i cestu po schodech dolů. A tak jsme si za odměnu koupili na náměstí zmrzlinu. Tam jsme ji v parčíku snědli a pokračovali dál na louku, která byla kousek od nádraží.
Protože jsme ještě měli dost času, dojedli jsme zbytky svačin, proběhli se a pohráli si. Nakonec nám paní učitelka rozdala dřevěné „placky“ s obrázkem Lemberka a datem naší návštěvy. To abychom měli památku na náš výlet.
Potom už jsme šli na vlak a odjeli zpátky do Zákup, kde nás na nádraží čekali naši rodiče. Výlet se nám všem moc líbil.
Moc děkujeme panu Dvořákovi, který nám věnoval penízky na vstupné na zámek a na věž a ještě nám zbylo něco do třídního fondu!
 


DEN ZEMĚ
V pátek 22. dubna jsme měli projektový den ke Dni Země. Hned ráno v 8 hodin jsme vyrazili na dlouhou vycházku do MŠ v Nových Zákupech. Chtěli jsme navštívit kamarády a paní učitelky.
Po cestě jsme si povídali o naší Zemi, o přírodě a o tom, jak ji máme chránit a o ohrožených rostlinách a živočiších. Také jsme luštili tajenku a hledali a skládali dílky puzzle, ze kterých jsme složili obrázky medvěda hnědého a petrklíče (chráněné zvíře a rostlinu).
Po příchodu do MŠ jsme posvačili a pohráli si s dětmi na zahradě a na hřišti. Od paní učitelek a od dětí z MŠ jsme dostali spoustu krásných dárečků.
Po cestě zpátky jsme sbírali odpadky. Nasbírali jsme celý velký pytel. Za odměnu jsme dostali „medaili“ se čtyřlístkem a zeměkoulí.
V pondělí ve škole jsme si ještě v testíku vyzkoušeli, co jsme si o Zemi zapamatovali a na papírové stromečky jsme naší Zemi napsali přáníčka.

Vítání jara
První jarní den 21.3. jsme měli „jarní vyučování“ – povídali jsme si o jaru, o Velikonocích, říkali jsme velikonoční koledy, ve Slabikáři četli článek o Velikonocích, vyráběli kraslice a hlavně Morenu. Tu jsme šli poslední vyučovací hodinu, společně s kamarády z 1.A (také měli svoji) hodit do řeky. Tak jsme zimu poslali pryč a už se všichni těšíme na jarní hezké počasí.
 

Vánoční besídka

V pátek, před vánočními prázdninami (18. 12.), jsme si uspořádali v naší třídě vánoční besídku. Tento den jsme se vůbec neučili. Povídali jsme si o Vánocích, zpívali vánoční koledy, rozdávali dárečky, vyráběli dárek pro své blízké (kalendář na rok 2016), vařili čaj, jedli cukroví, připili si dětským šampaňským a také jsme se podívali na vánoční kreslenou pohádku. Nakonec jsme společně uklidili naši třídu, rozloučili se a popřáli si krásné Vánoce. Všem se besídka moc líbila.

„KOUZLO VÁNOC“

V pátek 11. 12. 2015 jsme, společně s dětmi z 1.A, vyrazili na výlet do ekocentra STŘEVLÍK v Oldřichově v Hájích. Byl tam pro nás připravený program „Kouzlo Vánoc“.
Vyjeli jsme ráno autobusem od naší školy. Po příjezdu jsme se rozdělili a každá třída odešla se svoji lektorkou. Po cestě jsme byli hladoví, tak jsme se najedli a po svačině už pro nás začalo „kouzlo Vánoc“.
Navzájem jsme se představili a řekli, na co se nejvíce na Vánoce těšíme. Potom jsme se pustili do výroby balicího papíru na vánoční dárek (rozfoukávali jsme barevné kapky brčkem). Papíry musely uschnout a my jsme si zatím povídali o vánočním stromečku. Také jsme hledali schované vánoční ozdoby, kterými jsme připravený stromeček ozdobili.
Potom nás čekala výroba vánoční hvězdy ze špejlí a vlny. Bylo to pro nás dost těžké, ale paní lektorka s paní učitelkou nám pomáhaly a tak jsme to nějak zvládli.
Protože se všichni těšíme na dárky, tak jsme si také povídali o tom, jaký dárek bychom si nejvíc přáli. A protože je pěkné nejen dárky dostávat, ale i dávat, tak jsme jeden sami vyrobili. Každý dostal plátek vosku a svinul ho kolem knotu do svíčky, kterou pak ještě dozdobil. Svíčku jsme zabalili do předem vyrobeného balicího papíru a máme tak připravený vánoční dáreček pro někoho blízkého.
Po úklidu jsme si ještě chvíli povídali o vánočních tradicích a nakonec jsme šli na chvíli ven. Tam jsme si zazpívali vánoční koledy a prohlédli a pohladili zvířátka, která tam měli. Nakonec jsme se rozloučili s paní lektorkou a vrátili se zpátky do Zákup.
Výlet se nám moc líbil a hezky nás naladil na blížící se Vánoce.
 

Den barev

V úterý 27.10. jsme měli projektový den ke státnímu svátku naší republiky. Povyprávěli jsme si o tom, proč tento svátek 28.10.slavíme, seznámili jsme se také se symboly naší republiky. Více jsme si pověděli o naší státní vlajce, kterou si každý z nás také vyrobil. Velkou "živou"vlajku ČR jsme vytvořili společně s ostatními spolužáky a učiteli před školou. Naše třída měla přidělenou červenou barvu na vlajce, tzn., že jsme všichni přišli do školy v červeném oblečení.

Dračí výprava
Od pondělí 12. 10. do středy 14. 10. jsme odjeli do Sloupu v Č. na naši „Dračí seznamovací výpravu“. Tam už na nás čekaly chatičky, ve kterých jsme se ubytovali. Po ubytování jsme se trochu porozhlédli okolo a potom se do oběda učili český jazyk a matematiku. Po výborném obědě jsme se vypravili na skalní hrad, kde nás provedl pan průvodce, který nám řekl o hradu spoustu zajímavostí. Potom jsme zamířili do Samuelovy jeskyně. Tam jsme sbírali malá „dračí vajíčka“ a podle toho, jakou si kdo vybral barvu, jsme byli rozděleni do 4 barevných skupin. Od této chvíle skupiny mezi sebou soutěžily v plnění různých úkolů. První úkol jsme plnili ještě u jeskyně – hledali jsme dílky obrázku a složili jsme z nich obrázek prince (jako puzzle). Po návratu a po večeři jsme si ještě venku zasoutěžili v přetahování lanem a při hře „Veverky a kuny“. Večer jsme byli tak unavení, že jsme skoro hned usnuli.
Druhý den ráno, po snídani, jsme se zase nejdříve učili matematiku a český jazyk a potom jsme vyběhli ven, kde jsme si hráli, běhali a sportovali až do oběda. Po obědě jsme opět vyrazili na vycházku. Tentokrát do skalního divadla. Na pódiu jsme si pěkně zazpívali, vše jsme tam důkladně prozkoumali a vydali se dál k rozhledně. Tam jsme plnili další úkol, hledali jsme, co do lesa nepatří. Po cestě zpět jsme ještě hledali a sbírali „dračí dukáty“ rozházené po lese. Která skupina jich nasbírala víc, vyhrála. Když jsme se vrátili a navečeřeli, tak jsme opět venku soutěžili. Tentokrát ve skákání v pytlích. Také jsme prolézali „strašitunelem“. A když už byla tma, vydali jsme se na stezku odvahy. Stezka byla vyznačena sklenicemi se zapálenými svíčkami a na konci na nás čekala truhlička s pokladem – zlatými kamínky. Každý si odnesl jeden kouzelný dračí kamínek, který by mu měl splnit přání a který „zlobilům“ může zčernat. Po příchodu jsme všichni hned usnuli, plní dojmů a zážitků.
Ráno, hned po probuzení, všichni kontrolovali kamínky, jestli nezčernali. Naštěstí všechny zůstaly zlaté. Po snídani jsme si zabalili svoje věci, a protože pršelo a nemohli jsme jít ven, zasoutěžili jsme si při kvízu z prvouky. Potom jsme vyráběli velké papírové draky. Moc se nám povedli. Po obědě jsme vyhodnotili soutěž barevných skupin, paní učitelky nám rozdaly odměny a společně jsme zhodnotili celou naši výpravu. Všem se „dračí seznamovací výprava“ moc líbila, líbilo se nám i ubytování v chatičkách, kde nám topili a také nám tady moc chutnalo. Objevili jsme nové kamarády a naučili se navzájem k sobě hezky chovat.
Po maminkách se nám sice trochu stýskalo a domů jsme se na ně těšili, ale za celou dobu neukápla ani slzička. Prostě jsme si to náramně užili a bylo to SUPER.
 

Stali se z nás školáci
V pondělí 7.9. 2015 jsme se stali opravdovými školáky. Žáci z 9. ročníku si pro nás a naše rodiče připravili akci, při které nám představili jednotlivé učební předměty a potom nás slavnostně pasovali na školáky. Nezapomněli ani na pamětní list a sladký dáreček. Potom s námi šli na prohlídku školy. Nakonec nás přivedli zpátky do naší třídy k paní učitelce.