7.A

Zprávy ze třídy 6.A - třídní učitel: Mgr. Miloš Nováček

Školní rok 2016/2017

 

Zprávy ze třídy 5.A - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Řehořková

Školní rok 2015/2016 - 5.třída

Škola v přírodě V.A a V.B -Harrachov
V pondělí jsme se u autobusu rozloučili s plakajícími rodiči a vyrazili do Krkonoš. Cesta byla bezproblémová a hned po příjezdu jsme se zamilovali do „našeho“ penzionu V Zákoutí, do typicky horské chatičky s krásným okolím. Po ubytování jsme vyrazili na oběd do hotelu Skicentrum, kde nám po celou dobu pobytu velmi chutnalo. Poté následoval první výšlap k Mumlavským vodopádům. Hned jsme pochopili, že túry po horách budou úžasné, ale zároveň náročné. Cestou zpět stavěly skupinky naše oblíbené skřítkovské domečky, na které se každoročně těšíme. Po prohlédnutí všech staveb jsme spěchali domů (do chaloupky) na večeři. Večer jsme využili tenisové kurty, prolejzačky, trampolínu a zahráli si teambuildingové hry na zahradě. V penzionu jsme zahájili téma školy v přírodě-Putování po Evropě. Celý týden dvojice žáků představovaly jednotlivé země Evropy pomocí scének, vyrobených předmětů, nacvičených proslovů v daném jazyce apod. Každý den jsme se těšili na připravené scénky. Všechny žáky musíme moc velmi pochválit. Monacké závody formule v kufru, býčí zápasy s červenou pláštěnku, ochutnávky sýrů, salámů, představování typických sportů dané země, jazykové kvízy pro hádající publikum a další byly nezapomenutelným zážitkem. V noci pak následovala stezka odvahy v blízkém lese. Do strašidelného lesa, za svitu několika svíček a tajemného šramocení, vyrážely dvojice jedna za druhou. Všichni ji úspěšně zvládli a mohlo se jít spát.
V úterý jsme se vyřádili na bobové dráze a někteří odvážní jednotlivci si užili nově zrekonstruované lanové centrum v Harrachově. Stejným způsobem jsme řádili i minulý rok v Jizerkách. Odpoledne jsme si na památku podepisovali trička nebo malovali na kameny. Učili jsme se také plést náramky přátelství. Po společných hrách na zahradě, minigolfu, stolním tenise a tenise jsme si zvolili„Miss krasoně, krasoňku“ či žáčka s nejbláznivějším účesem. K večeru jsme si zahráli několik her a vtipným zakončením bylo zabalení své paní učitelky do toaletního papíru. Po večeři a dalších scénkách v rámci projektu o Evropě si každý zapisoval do deníčku své zážitky a pak už jsme usínali natěšení na celodenní výlet a zároveň na Den dětí.
Třetí den nás čekal celodenní výlet. U lanovky na Čertovu horu jsme zjistili, že díky tomu, že je Den dětí, je lanovka pouze za 10 Kč. Bylo to příjemné zjištění, měli jsme radost, že nám zbyde více peněz na odpolední mlsání. Někteří jeli lanovkou poprvé v životě a byl to pro ně opravdu velký zážitek. Naše cesta pokračovala krásnými stezkami Krkonoš. Cestou jsme narazili na mnoho zajímavých a poučných informací. Při sestupu do údolí si týmy zahrály hru Mamut, napojili jsme se na Včelí naučnou stezku a přečetli jsme si spoustu novinek o těchto tvorech. To už jsme měli za sebou asi 15 km a tak milým překvapením pro všechny děti k jejich svátečnímu dnu byl zmrzlinový pohár v cukrárně. Při příchodu k chalupě všechny bolely nohy, to však nikomu nevadilo a vrhli se opět na tenis a další hry. Při hře na medvěda, když se každý chytil kmenu stromu a měl vydržet co nejdéle, jsme se nasmáli nejvíce. To však pro dnešek ještě nebylo vše. Přijela za námi lektorka z Krkonošského národního parku a vyprávěla dětem o historii Krkonoš, flóře a fauně, využila IT tabuli k promítání obrázků a nakonec dětem rozdala i bloky a další upomínkové předměty. Po večeři opět následovalo představení evropských států a doplétání náramků přátelství. Po náročném dni se každému dobře spalo.
Čtvrtý den dopoledne jsme opět využili naše hřiště, z některých dětí se již stávali slušně hrající tenisté. Půlka z nás šla na exkurzi do nejstarší sklárny Novosad, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z výroby nápojového skla a lustrů. Navíc jsme ještě navštívili muzeum skla a ski muzeum, kde jsme si prohlídli např. ski staré více než sto let, ale i pýchu sbírky - sto dvacet centimetrů vysoký pohár určený pro vítěze mistrovství světa v letech na lyžích v roce 1983, který byl vyroben místními skláři.Po vynikající svíčkové v hotelu se již mnozí nemohli dočkat, protože nás čekaly horské tříkolky. Po prvotních obavách jezdili někteří jako závodníci. Strávili jsme na svahu několik hodin a pořádně si jízdy užili. Po příchodu k chalupě se kluci postarali o klestí a zapálili oheň. Čtvrtek vždy patří táboráku a diskotéce. Paní majitelka nám připravila obložené mísy se zeleninou, abychom zkonzumovali i nějaké ty vitamíny. Večer se odehrával v duchu soutěží a již zmíněné diskotéky. Zařádili jsme si a mohli ulehnout k poslední noci v Harrachově.
Páteční ráno patřilo balení, některým i ukápla slzička. Když jsme sbalili poslední kufr, čekala nás ještě jedna cesta a to do hornického muzea. V muzeu jsou ukázky minerálů fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku. Velkým zážitkem bylo procházení hornickou štolou. Prohlídková štola je dlouhá zhruba 1000 m, trasa je vedená typickým prostředím rudného dolu, průměrná roční teplota je zde 7°C. Byli jsme vybaveni ochrannou přilbou a kromě kompletního těžního stroje jsme viděli důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu, důlní nakladač aj. Po této exkurzi jsme dorazili na oběd a po něm si ještě někteří koupili zmrzlinu a upomínkové předměty. Autobus na nás čekal v 13:00 a my se vydali zpět domů. Byla to krásná škola v přírodě, naše poslední společná. Příští rok odcházejí děti na druhý stupeň, vzpomínky zůstanou.
 

Zákupské „vybíjenkářky“ třetí v kraji
Dne 6. dubna se dívky ze ZŠ a MŠ Zákupy zúčastnily okresního kolo vybíjené. Všechny zápasy v okresním kole se jim podařilo vyhrát, a díky tomu postoupily do krajského finále, které se konalo 21. dubna v Jablonci nad Nisou. Do Jablonce odjížděly s odhodláním vybojovat medailovou pozici.V silné konkurenci se jim nakonec podařilo získat bronzové umístění. Boj o druhou pozici prohrály velmi těsně o jednu vybitou hráčku. Hráčky si turnaj velmi užily, bojovaly jako lvice. Velké poděkování za vzornou reprezentaci školy a okresu Česká Lípa si zaslouží kapitánka Nela Miklovičová, Drahomíra Kodýtková, Karolína Steklá, Anna Sazamová, Lucie Marklová, Michala Dubová, Viktorka Danielová, Nikola Pokrivčáková, Eliška Bímová, Nikola Krajčíková, Adéla Měchurová aPetra Gregorová.Zároveň poděkování patří i chlapcům pátých tříd, jejich spolužákům, kteří nám pomáhali holky trénovat.
 

VÝSTAVA „LABYRINT ZDRAVÍ“
Dne 29. září jsme navštívili výstavu „Každý svého zdraví strůjcem“ v České Lípě. Osvětová putovní výstava „LABYRINT ZDRAVÍ“ na téma ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL se nám moc líbila. Shlédli jsme panely s informacemi o prevenci před rakovinou, které byly doplněny kreslenými vtipy V. Jiránka, J. Slívy, M. Bartáka a fotografiemi F. Dostála. Součástí výstavy bylo „minikino“ – projekce videonahrávek se zdravotní, osvětovou, preventivní a onkologickou tematikou. Pro děti byly připraveny interaktivní hrátky, při kterých jsme si otestovali svou pohybovou zdatnost, postřeh, smyslové dovednosti, ale také znalosti anatomie.

EXKURZE do sklárny AJETO
Dne 8. října jsme vyrazili na exkurzi do sklárny AJETO do Lindavy. Prohlédli jsme si sklárnu se sklářskou hutí na vlastní oči. Spolu s odborným výkladem jsme mohli sledovat, jak se žhavá tekutá skleněná hmota v rukou sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Navíc jsme si také vyzkoušeli vyrobit pomocí sklářské píšťaly svůj vlastní skleněný výrobek.

 

 

 

 

 

Zprávy pro rodiče:

Školní rok 2014/2015 bude zahájen v pondělí 1.9.2014.

 

Akce třídy:
1.září jsme nastoupili poprvé do školy.

Dne 7.9.2011 proběhlo pasování prvňáčků. Fotky najdete ve fotogalerii školy.

Ve středu 5.10. k nám do třídy přišli dva dopravní policisté a vysvětlovali dětem, jak se mají chovat jako chodci a jako cyklisté.

Ve dnech 10.-12.10.2011 se uskutečnil seznamovací pobyt žáků 1.tříd ve Sloupu v Čechách v rekreačním objektu Oáza. I když nám počasí zrovna nepřálo, nenechali jsme si pobyt zkazit. Děti byly rozděleny do 4 družstev, každé spalo v jedné z chatiček pod dohledem jedné z paní učitelek. Během celého pobytu plnila družstva různé úkoly.
Název byl Dračí výprava, tudíž většina úkolů měla něco společného s drakem. Děti si hrály, soutěžily, ale také se i trochu učily. Všichni skvěle zvládli stezku odvahy. Děti zkusily, jaké to je, pro mnohé poprvé, bez rodičů. Učily se samostatnosti a hezkému chování k ostatním. My, paní učitelky, jsme se snažily, aby se ani na chvilku děti nenudily a byly spokojené.
Na výlet jsme se vydali do lesního divadla, na rozhlednu, vystoupali jsme k Samuelově jeskyni.
Za sebe mohu říci, že tento třídenní pobyt byl super, děti byly skvělé a odvezly jsme si nezapomenutelné zážitky.
Všechny fotografie jsou ke zhlédnutí na adrese:www.rajce.net Zadejte do vyhledávače jméno rehorkova.

Projektový den – Národní den
Dne 25.10. jsme si s dětmi v rámci projektového dne povídali o státním svátku-vzniku samostatného československého státu. Ukázali jsme si například jak vypadá státní znak, naše vlajka a poslechli jsme si i naši hymnu. Jedním z úkolů bylo i správné vybarvení vlajky ČR.
A protože byl tento projekt spojen i se Dnem barev, který pořádá žákovský parlament, měla být každá třída oblečena v některé z barev naší vlajky. My jsme měli všichni přijít v červené barvě. Jestli se nám to podařilo, zjistíte na fotografiích naší třídy. O velké přestávce jsme se pak sešli v tělocvičně a sestavili jsme společně s ostatními žáky školy naši vlajku.

Sport 1.A
Během celého školního roku se děti mohou účastnit mnoha závodů organizovaných v rámci Zákupských sportovních her. Nejen za umístění, ale i za účast žáci získávají body, které se na konci školního roku sečtou a první tři z každé kategorie dostávají hodnotné ceny.V říjnu se uskutečnil první bodovaný závod - Zákupský kilometr. A hned jsme jako třída měli úspěchy: 1.místo-Honza Šedina, 2.místo-Jirka Severa a Karolínka Steklá a 3.místo-Míša Dubová.
A pochvalu si zaslouží i ti, co se neumístili, ale důležité je, že se zúčastnili -Dan Krahulec, Adam Bím, Kuba Řehák a Eliška Bímová.

Silový trojboj
V listopadu se uskutečnil silový trojboj. Soutěžilo se ve 3 disciplínách- hod medicimbalem, člunkový běh a sedy-lehy. Jsem ráda, že se tohoto závodu zúčastnilo 11 dětí z naší třídy. To je super účast. Jsem ráda, že děti mají o sport zájem.

1.místo- Viktorka Danielová                                                    2.místo-Dominik Kubát
2.místo -Eliška Bímová                                                          5.místo-Martin Kašpárek
4.místo -Kája Steklá                                                              6.místo-Adam Bím
5.místo -Drahuška Kodytková                                                 7.místo-Honza Šedina
                                                                                           8.místo-Jura Popadynets
                                                                                           9.místo-Kuba Řehák
3.místo - Míša Dubová (kat. 2.-3.tř)
 

Ukázková hodina pro rodiče prvňáčků aneb Co jsme se již naučili
Dne 2.12.se uskutečnila v prvních třídách UKÁZKOVÁ HODINA. Této krásné předvánoční akce se zúčastnilo třináct zástupců rodičů - maminky, tatínkové, babičky i dědečkové.  Rodiče viděli,co všechno jsme se již naučili, že umíme číst, psát i počítat. A to vše zábavnou formou, aby učení děti bavilo a nebyla to nuda. Děti jsou velmi šikovné, pracovité a natěšené na každou práci. Radost z nich mám nejen já, ale určitě i Vy rodiče.

 

Mikuláš v 1.A
Dne 5.12. k nám do třídy dorazil Mikuláš, anděl a pár strašlivých čertů. Je to zvláštní, ale vůbec nikoho si čerti neodnesli. Asi byli všichni hodní. I já.

Exkurze do Ekocentra
V úterý 6.12. se obě první třídy naší školy vypravily do Ekocentra v Oldřichově v Hájíchu Liberce. Téma znělo-Kouzlo vánoc. Všechny děti se na výlet moc těšily.
Nejdříve jsme si prohlédli místní farmu se zvířátky a dozvěděli jsme se i něco o jejich životě.Poté jsme se přemístili do budovy do místnosti, která vypadala jako útulná chaloupka z pohádky. Dvě milé paní vyprávěly dětem nejdříve o adventu a adventních věncích a to pomocí pohádky. Poté se děti naučily básničku O Barborce, protože 4.12 je svátek svaté Barbory. Zajímavé bylo povídání o Mikulášovi a čertovi. Děti bavila i práce ve skupinách, úkoly se týkaly právě těchto dvou bytostí. Největší úspěch však mělo vyrábění svícínků a následně i komety, která by jim měla splnit přání. A na závěr samozřejmě přišla řeč na Ježíška a na dárky.
Bylo to velmi hezké dopoledne a děti si odvezly nejen hezký dárek pro někoho z rodiny, ale i pěkné zážitky.

Advent v Zákupech
Dne 10.12.byl v Zákupech advent,během něhož se prodávaly výrobky dětí, které vytvořily buď s paní učitelkami nebo doma. Chtěla bych moc poděkovat za nádherné perníkové chaloupky odNikolky, za perníčky od Adama a Elišky, Káji a Viktorky, za slepované cukroví od Zuzanky, za keramiku od Dominika a za hvězdu z větviček od Kuby. Děkuji rodičům,že se takto skvěle zhostili daného úkolu. Prodávali jsme ještě ozdoby ze slaného těsta, které jsem s dětmi vyráběla ve škole. Někteří rodiče přispěli i tím, že si přišli něco koupit. Zavřela jsem „krám“ přesně ve 12 hodin a měla jsem velkou radost, protože jsme prodali úplně vše a vydělali jsme 2.417,- Kč. Peníze jsem uložila do třídního fondu a šikovně je využijeme.

Vánoční besídka naší třídy
Poslední den před vánocemi, ve středu 21.12. jsme měli vánoční besídku. Zpívalo se, hodovalo se, veselilo se.…a nakonec si děti rozdaly mezi sebou dárky a všichni jsme si popřáli krásné svátky.

Hudební pořad „A pořád se něco děje“
Dne 17.1.se uskutečnil v tělocvičně hudební pořad, při kterém se děti pobavily a zároveň si mohly i zazpívat.

Naše první vysvědčení
Odměnou za vysvědčení bylo 31.1.kino a film Na vlásku ve 3D. Někteří byli v kině poprvé, takže to byl pro ně velký zážitek. Pohádka se líbila všem –dětem i paním učitelkám. Den byl zakončen rozdáním úplně prvního vysvědčení.Čtrnáct dětí mělo samé jedničky, tři děti jednu dvojku.TO JE SUPER!!!!!!!!!!

Dne 15.2.se uskutečnil v hale školy ATLETICKÝ TROJBOJ. Zúčastnilo se ho 12 žáků z naší třídy. A toto je umístění:
2.místo-Viktorka      2.místo-Dominik
3.místo- Kája           3.místo-Honza
4.místo-Nikolka       5.místo-Jirka
6.místo-Eliška         6.místo-Péťa H.
                             11.místo-Adam
3.místo-Míša(za 2.-3.tř.) 12.místo-Kuba

Ti, co nezvítězili, nemusí být smutní a můžou být na sebe hrdí, že se zúčastnili.

Velikonoční jarmark
Blíží se Velikonoční jarmark. Vzhledem k úspěchu prodeje dětských výrobků před Vánocemi se uskuteční tento prodej letos i o Velikonocích. Ozvalo se mi již nyní hodně rodičů, že spolu s dětmi něco vyrobí a tak se tedy obracím s prosbou na všechny rodiče, aby přispěli alespoň maličkostí, aby se zapojili všichni. Za peníze, které vyděláme, pojedeme na školní výlet.

Vítání jara
Dne 21.3. se uskutečnil projektový den-Vítání jara. Povídali jsme si o jaru a poté se žáci rozdělili na skupinky a na každém stanovišti měli připravenou práci. Největší ohlas mělo zdobení vajíček pomocí vosku nebo rozehřátých voskovek.

Šikula Cup
Ve středu 21.3.se uskutečnily závody ve skoku přes švihadlo-Šikula Cup. Zúčastnilo se ho 15 žáků !!!! z naší třídy.
Skvělá účast a skvělé výsledky. Však jsme také velmi pilně trénovali. 
1. Karolína Steklá a Drahuška Kodytková       600 přeskoků
2. Anička Sazamová a Mirečka Picková         512
3. Zuzanka Lehončáková a Eliška Bímová      490
4. Honza Šedina a Viktorka Danielová            378
5. Láďa Hlobeň a Lukáš Řepa                        349
6. Míša Dubová a Adam Bím                          326
7. Dominik Kubát a Nikolka Pokrivčáková        310
8. Jura Popadynets a Jirka Severa                  268
9. Péťa Hladký a Dan Krahulec                       239
10. Kuba Řehák a Dan Šafránek                     208 
Nyní trénujeme na skok vysoký, Jitrnicovou laťku, který se uskuteční v neděli 1.dubna. 

V neděli 1.4. se uskutečnily závody ve skoku do výšky - Jitrnicová laťka.
Závodilo se podle roku narození.A úspěchy naší třídy?
2.místo-Honza
3.místo-Dominik Kubát
3.místo-Nikolka Pokrivčáková
5.místo-Jirka Severa

Velikonoční jarmark
V sobotu 31.3.se na městském úřadě konal Velikonoční jarmark. Děti prodávaly výrobky, které vlastnoručně vyrobily, ať už samy nebo ve spolupráci s rodiči. Děkuji maminkám (nebo i jiným členům rodiny), že si daly tu práci a napekly nebo i jiným způsobem vyrobily věci, díky kterým se vydělalo celkem 1.665 Kč. Tyto peníze budou použity na školní výlet.

Den Země
Je to den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22.dubna. My jsme si ho připomněli tím, že jsme si povídali o ochraně přírody, děti ve dvojicích vytvořily plakát naší Země-čisté
a znečištěné. Den jsme zakončili procházkou na Kamenický vrch spojený se sběrem odpadků.Všechny děti chci pochválit, protože se velmi snažily a dokonce si užily i legraci.
 

Výsledky májových štafet:
kategorie: 1. třída dívky 
1. ZŠ Zákupy Sazamová, Kodytková, Pokrivčáková, Dubová, Picková 8:31,2 
5. ZŠ Zákupy Bímová, Lehončáková, Danielová, Steklá, Miklovičová 9:54,4 

kategorie: 1. třída chlapci 
4. ZŠ Zákupy Hlobeň, Kubát, Vošvrda, Chuchut, Řepa 8:53,7 
7. ZŠ Zákupy Pulda, Popadynets, Kašpar V., Kašpar Š., Severa 9:43,3

Jízda zručnosti
1.třídy                                            
1.Dan Šafránek                          
2.Jan Chuchut                            
3.Petr Vošvrda                            
4.Matěj Pulda                            
5.Martin Kašpárek                     
6.Jura Popadynets                    
7.Dan Krahulec                          
8.Viktorka Danielová                  
9.Kája Steklá                              
10.Vojta Kašpar                        
11.Jan Šedina                           
12.Štěpán Kašpar
13.Jiří Severa
14.Dominik Kubát
15.Jakub Řehák
16.Anna Sazamová
17.Drahuška Kodytková
18.Míša Dubová
19.Petr Hladký
20.Láďa Hlobeň
21.Lucie Marklová
22.Lukáš Řepa

Školní výlet
Dne 24.5.jsme vyrazili na náš první školní výlet.Obě třídy-1.A i 1.B.se velmi těšily.Cesta autobusem do Liberce rychle utekla a naše cesta nejdříve vedla do Dinoparku.Prohlédli jsme si nádherné exponáty,největší úspěch však měla druhohorní bouře,kde nás všechny zkropil déšť.Skvělé bylo i 4D kino.Někteří si zahráli na archeology a objevili kostru pravěkého ještěra.V dinoparku si děti mohly koupit občerstvení a na střeše budovy i zmrzlinu.Nejvíce legrace si však všichni užili na prolézačkách,klouzačce a stezce pro odvážné.Každý si koupil i něco na památku.
Druhá část výletu byla návštěva zoo.Obdivovali jsme všechna zvířátka,zvláště pak bílé tygry.Viděli jsme spoustu mláďat,která se v letošním roce narodila.Na závěr se většina dětí svezla na čtyřkolkách a někteří si ještě koupili dobroty. Myslím si,že se výlet všem líbil a zároveň bych všechny chtěla pochválit za pěkné chování a dobrou náladu.Tak zase za rok…

Poslední bodovaný závod

Poslední bodovaný závod tohoto roku byl skok daleký.Zúčastnilo se ho 11 žáků z naší třídy. Při sportovním dnu se dozvíme, kdo jsou tři nejlepší sportovci.

Kategorie 1.třída-dívky:                                            chlapci:
1.Sazamová Anička 273cm                                    1.Hlobeň Láďa 265cm
2.Steklá Kája 239cm                                              2.Kubát Dominik 274cm
3.Bímová Eliška 206cm                                          3.Šedina Jan 249cm
4.Danielová Viktorka 200cm                                    4.Kašpárek Martin 230cm
5.Miklovičová Nela 170cm                                       5.Bím Adam 224cm
Host: Perutková Hana 251cm                                  6.Pulda Matěj 221cm
                                                                             7.Šafránek Dan 212cm
                                                                             8.Kašpar Vojta 207cm
                                                                            9.Řehák Kuba 199cm
                                                                          10. Krahulec Dan 198cm

 

Přespání ve škole
Sraz před školou byl v pondělí v 17 hodin. Třída se rozdělila na 3 skupiny a každá z nich upekla bábovku. Poté jsme se všichni odebrali do prostoru mezi školou a školkou. Tam jsme si opekli buřtíky.
Po jídle jsme si dali chviličku oddych a ve 21 hod. jsme šli do tělocvičny .Tam se odehrál zápas ve vybíjené 1.A proti 1.B, který skončil nerozhodně. A protože se setmělo,vzaly si všechny děti baterky a každý sám prošel potemnělou školou. Během této stezky odvahy se každý zastavil ve třídě a musel se podepsat na tabuli.Všechny děti byly statečné a zvládly to.
Na některé padla únava a tak rychle šuply do spacáků a usnuly brzy,většina však špitala a chichotala se ještě dlouho do noci.Ale tak to má být.
Bylo opravdu zvláštní,probudit se ráno ve třídě. A tak jsme sbalili spacáky a vyrazili na snídani do školní jídelny, kde na nás čekal čaj a bábovky. Po bábovkách se zaprášilo ještě dřív než jsem je stačila pořádně vyfotit. To je známka toho, že se dětem povedly.Vynikající byl i koláč od Zuzanky.
 A poslední akcí byla návštěva školky, kde si děti zavzpomínaly na staré dobré časy. Zvládli jsme toho opravdu hodně a doufám, že se dětem naše přespání líbilo.

 

Přeji krásné prázdniny dětem i rodičům a těším se v září nashledanou.
                                   Kateřina Řehořková

 

Školní rok 2012/2013
 

Volby do žákovského parlamentu
V pátek 7.9. 2012 se na naší škole uskutečnily volby, z nichž vzejdou za každou třídu 2 zástupci, kteří budou nově zasedat ve své „parlamenťácké místnosti“ jedenkrát za 14 dní, a to v pátek ráno. Nový parlament bude mít 24 členů. Ti budou jmenováni do funkce 12.9. 2012 v rámci veřejné inaugurace, na níž budou pozváni i rodiče zvolených zástupců, ředitel školy a starosta města Zákupy.
 Za naši třídu byly zvoleny Kája Steklá a Zuzanka Lehončáková.

Den Emila Zátopka
Dne 14.9.2012 se uskutečnil 14.ročník "Zátopkovy pětky"(štafeta 25 x 200m) a "Zátopkovy desítky"(štafeta 25 x 400m). Snažili jsme se překonat osobní rekordy Emila Zátopka v běhu na 5(žáci 1.stupně) a 10 km(žáci 2.stupně). A i když se to žádné štafetě nepodařilo, nevadí, alespoň víme, jaký úžasný sportovec Emil Zátopek byl. Na fotografii jsou ti z naší třídy, kteří se štafet zúčastnili.
 

Návštěva výstavy ovoce a zeleniny na MěÚ Zákupy
V úterý 18.9.jsme šli obdivovat výpěstky zákupských zahrádkářů do sklepení radnice.
Mimo nich také děti zaujala kaple a šatlava, je škoda, že se už nevyužívá.

Pohádkové vystoupení v KD Zákupy
Dne 2.10. jsme byli na divadelním představení „O Červené Karkulce“ v kulturním domě. Velmi vtipně a netradičně ztvárněná pohádka.

Exkurze do České Lípy
Ve středu 3.10. jsme se obě druhé třídy vypravily do České Lípy na exkurzi k hasičům. Děti se dozvěděly, jak se mají zachovat v případě nebezpečí požáru, viděly vybavení hasičů 
i auta, kterými jezdí hasiči k požárům. Největším zážitkem byl opravdový výjezd hasičů.
Poté jsme se přesunuli do centra České Lípy na dopravní hřiště. Nejdříve jsme si celé hřiště prošli a vysvětlili jsme si, co jaká značka znamená a potom už „áčáci“ dostali kola nebo koloběžky a „béčáci“ si zahráli na chodce. Po čase se vystřídali. Zjistili jsme, že někteří raději budou vyjíždět pouze s rodiči Na druhou stranu-někteří mohou klidně vyrazit, protože neudělali ani jeden přestupek.

Pohádka O PYŠNÉ PRINCEZNĚ
Dne 11. 10. k nám do školy zavítalo divadlo Okýnko z Českých Budějovic s pohádkou „O PYŠNÉ PRINCEZNĚ“. Princezna přišla za tetou Agátou a chtěla, aby ji proměnila v krasavici a přičarovala jí bohatství a chytrost. Avšak čím více toho chtěla, tím více byla také zlá. Tak se Agáta rozzlobila a proměnila princeznu ve strašidlo. Jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo a naši druháčci se mohli dokonce s princeznou vyfotit.

Světový den výživy
Dne 16. 10. proběhl na naší škole projektový den „Světový den výživy“. Žáci I. stupně jako symbol zdravé výživy dostali od deváťáků jablíčko.
My druháci jsme se letos věnovali den tématu - CUKRY, TUKY. Poslední hodinu ještě každá skupina vytvořila „Pyramidu zdravé výživy“. Myslím, že se celý den vydařil a byl pro všechny poučný.

Zákupský kilometr
Dne 17.října se na stadionu školy uskutečnil jako již každoročně další ročník Zákupského kilometru. Během celého školního roku se děti mohou účastnit mnoha závodů organizovaných v rámci Zákupských sportovních her. Nejen za umístění, ale i za účast žáci získávají body, které se na konci školního roku sečtou a první tři z každé kategorie dostávají hodnotné ceny.Celkem se závodu zúčastnilo 63 dětí.

kategorie 2.- 3.třída dívky                                                                chlapci
1. Středová Anna                                                                             1. Klíma Michal
2. Sazamová Anna                                                                          2. Havlík Filip
3. Měchurová Alena                                                                         3. David Vilém
4. Kodytková Drahuše                                                                      4. Hlobeň Ladislav
5. Dubová Michaela                                                                         5. Řepa Lukáš
6. Pokrivčáková Nikola                                                                     6. Šedina Jan
7. Steklá Karolína                                                                            7. Šafránek Dan
8. Picková Miroslava                                                                        8. Kašpar Štěpán
9. Bímová Eliška                                                                             9. Hladký Petr
10. Lehončáková Zuzana                                                                10. Kubát Dominik
11. Miklovičová Nela                                                                       11. TO Toník
12. Štekerová Anna                                                                        12. Kašpar Vojtěch
                                                                                                     13. Severa Jiří
                                                                                                     14. Kašpárek Martin
                                                                                                     15. Bím Adam
                                                                                                     16. Popadynets Jura
                                                                                                     17. Řehák Jakub
                                                                                                     18. Svoboda Miroslav

 

Silový trojboj
Silového trojboje se 7.11.účastnilo 83 žáků. Chválím naší třídu za hojnou účast a nadšení,s kterým do těžkých bojů s třeťáky šli.
2.-3.třída – dívky                                                                    2.-3.třída – chlapci
1. Středo                                                                              1. Havlík Filip
2. Měchurová Alena                                                               2. Hlobeň Ladislav
3. Gabrielová Kristýna                                                            3. Klíma Michal
4. Pokrivčáková Nikola                                                           4. Václavík Jakub
5. Kohoutová Eliška                                                               5. Pelc Vladislav
6. Kodytková Drahomíra                                                         6. Kašpar Vojtěch      
7. Sazamová Anna                                                                7. Kasinec Jiří
8. Bímová Eliška                                                                   8. Řepa Lukáš
9. Steklá Karolína                                                                 9. Šafránek Dan
10. Lehončáková Zuzana                                                      10. Szymeczek David
11. Dubová Michaela                                                            11. Šedina Jan
12. Miklovičová Nela                                                             12. Kašpar Štěpán
                                                                                           13. Kubát Dominik
                                                                                           14. David Vilém
                                                                                           15. Řehák Jakub
                                                                                           16. Hladký Petr
                                                                                            17. Kašpárek Martin
                                                                                            18. Vošvrda Petr
                                                                                            19. Krahulec Dan
                                                                                            20. Bím Adam
                                                                                            21. Popadynets Jura

 

Vánoční jarmark
Dne 9. 12. 2012 se uskutečnil druhý vánoční jarmark. Ve škole jsme zkoušeli ubrouskovou techniku na dlaždičky a ty nejpovedenější jsme prodávali. Dále pak barevnou koupelovou sůl, která měla velký úspěch. Vyrobené věci, které děti přinesly z domova, byly opravdu moc hezké. A i když na fotkách mi někteří chybí (nebyli ve škole a donesli až na jarmark), tak vyráběli úplně všichni do jednoho a vydělali jsme 2.325Kč. Což je krásný základ na školu v přírodě. Děkuji také některým z našich rodičů, prarodičů či jiným příbuzným, že přispěli i tím, že přišli a naše výrobky si koupili. Ani já jsem neodolala.Další šanci máme na Velikonočním jarmarku a vydělané penízky přidáme opět na školu v přírodě.

Exkurze do Prahy
Dne 11. 12. v osm hodin se třídy 2.A, 2.B a 8 dětí z 1.B vypravily směr Praha. Naší první zastávkou bylo divadlo Spejbla a Hurvínka. Zhlédli jsme představení Hurvínkův Mikuláš. Poté si děti mohly ve foyeru prohlédnout malé muzeum vystavených loutek a koupit si v obchůdku upomínkové předměty. Naše další cesta směřovala na Karlův most. Po procházce po mostě na nás čekala výstava Betlémů. Mimo jiné i betlém vyřezaný v Africe z mahagonového dřeva, betlém z kukuřičného šustí, Vltavský rybí betlém či Slámový betlém a další. Z Karlova mostu jsme se uličkami propletli až na Staroměstské náměstí, kde se konají vánoční trhy. Děti si koupily nějaké pamlsky a drobné dárky pro rodiče nebo něco na památku. Zážitkem byl určitě orloj. Každou celou hodinu se apoštolové postupně objeví před diváky a zároveň ožijí figurky po stranách orloje. Putování jsme zakončili v místní cukrárně. Ke škole jsme přijeli po 18 hod., příjemně unaveni po celodenním výletě, ale plni dojmů. Myslím, že se výlet vydařil. Chtěla bych poděkovat p. Pokrivčákové a její mamince a p. Vošvrdové, které s námi jely a pomohly s dohledem nad dětmi. Taktéž i rodičům žáků z 2.B nebo 1.B. Všechny fotografie jsou ke zhlédnutí na adrese:www.rajce.net  Zadejte do vyhledávače jméno rehorkova.

Vánoční besídka
Vánoční besídka proběhla ve znamení koled, cukroví a čaje. Každý napsal svému spolužákovi nějaký hezký vzkaz a poté jsme vyrazili na procházku do lesa a donesli jsme i zvířátkům dobroty. Další foto najdete na : www.rajče.net.

Plavání
V úterý 12. března jsme jeli poprvé na plavání. Jezdíme společně obě druhé třídy. Čeká nás deset lekcí plaveckého výcviku. První hodina byla v duchu seznámení se s plavčíky,seznámení se s pravidly, chování na bazéně. Také jsme předvedli své plavecké dovednosti(nedovednosti) a podle toho jsme byli rozděleni do skupin. Paní učitelky byly překvapené, kolik dětí plave a že nikdo z nás neměl strach z vody. Došlo i na dovádění ve vodě. Už teď je zřejmé, že úterky budou pro nás výborným školním dnem.

Atletický trojboj
2.-3.třída DÍVKY
1.Anička Středová
2.Alenka Měchurová
3.Kristýnka Gabrielová
4.Anička Sazamová
5.Kristýnka Važevová
6.Míša Dubová
7.Nela Miklovičová
8.Anička Koubová
9.Eliška Kohoutová
10.Drahuška Kodytková
11.Nikolka Pokrivčáková
12.Viktorka Danielová
13.Kája Steklá
14.Eliška Bímová

2.-3.třída CHLAPCI
1.Láďa Hlobeň
2.Vláďa Pelc
3.Vilda David
4.Filip Havlík
5.Michal Klíma
6.Kuba Václavík
7.Jirka Severa
8.David Szymeczek
9.Petr Vošvrda
10.Lukáš Řepa
11.Jirka Hrádek
12.Honza Šedina
13.Sam Jandl
14.Martin Kašpárek
15.Dan Krahulec
16.Dan Šafránek
17.Toník To
18.Adam Bím
19.Petr Hladký
20.Kuba Řehák

Děkuji všem 14-ti dětem za to, že přišly a nebály se bojovat s třeťáky. Skvělá účast.

Jitrnicová laťka
kategorie 2004 – 2005 dívky
1) Pokrivčáková Nikola 85cm ZŠ Zákupy
2) Kohoutová Eliška 80cm ZŠ Zákupy
3-4) Sazamová Anna 80cm ZŠ Zákupy
3-4) Libichová Kristýna 80cm ZŠ Zákupy
5) Štěkerová Anna 80cm ZŠ Zákupy
6) Měchurová Adéla 75cm ZŠ Zákupy
7) Bímová Eliška - ZŠ Zákupy
kategorie 2004 – 2005 chlapci
1) Klíma Michal 110cm ZŠ Zákupy
2) Týma Michal 105cm Cvikováček Cvikov
3) Kasinec Jiří 95cm ZŠ Zákupy
4) Hlobeň Ladislav 95cm ZŠ Zákupy
5) Žucha Marek 90cm Cvikováček Cvikov
6) Pelc Vladislav 90cm ZŠ Zákupy
7) Tlustý František 85cm AC Česká Lípa
8) Krahulec Dan 85cm ZŠ Zákupy
9-10) Kašpar Vojtěch 80cm ZŠ Zákupy
9-10) Kašpar Štěpán 80cm ZŠ Zákupy
11) Kubát Dominik 80cm ZŠ Zákupy
12) Řepa Lukáš 80cm ZŠ Zákupy
13) Severa Jiří 80cm ZŠ Zákupy
14) Šafránek Dan 75cm ZŠ Zákupy
15) Hrách František - ZŠ Zákupy

Gratulace pro vítězku Nikolku!!!!

Šikula Cup - 17.4.2013
Dne 17.4.se uskutečnil v hale školy Šikula Cup. Šikula CUP je závod smíšených dvojic v přeskocích švihadla za 4 minuty.

kategorie 2.-3.třída

1) Alena Měchurová 450 Sebastian Šalamoun 405 855
2) Kristýna Važevová 442 David Szymeczek 331 773
3) Anna Středová 504 Michal Klíma 263 767
4) Anna Sazamová 353 Ladislav Hlobeň 368 721
5) Viktorka Šalamounová 354 Samuel Jandl 244 598
6) Miroslava Picková 393 Miroslav Žížala 200 593
7) Michaela Dubová 343 Dominik Kubát 203 546
8) Kristýna Gabrielová 270 Jakub Václavík 256 526
9) Drahomíra Kodýtková 330 Daniel Krahulec 180 510
10) Nela Miklovičová 230 Lukáš Řepa 249 479
11) Anna Koubová 267 Vladislav Pelc 210 477
12) Eliška Kohoutová 291 Milan Hrádek 180 471
13) Karolína Steklá 295 Adam Bím 157 452
14) Nikola Pokrivčáková 215 Štěpán Kašpar 236 451
15) Lucie Marklová 211 Vojtěch Kašpar 224 435
16) Markéta Pinterová 155 Daniel Šafránek 186 341
17) Eliška Bímová 122 Jura Popadynets 195 317
18) Roman Šiller 240

Pochvala pro všechny účastníky z naší třídy.

Den Země
Rok se s rokem sešel a 22.dubna se po celém světě slaví Den Země, abychom si připomněli, že se máme k naší Zemi a životnímu prostředí chovat zodpovědněji. My ve 2.A jsme se povídali hlavně o třídění a recyklaci odpadů. A pomocí informací, které jsme získali např. na stránkách http://www.tonda-obal.cz , pak skupinky vyráběly svoji barevnou popelnici a do ní daly pouze ten odpad, který do ní patří.
Po velké přestávce jsme vyrazili na Kamenický vrch a zbavili ho odpadků. Měli jsme dobrý pocit, že jsme udělali něco užitečného. Všichni si zaslouží pochvalu za dobře vykonanou práci.

Exkurze PĚNČÍN
Dne 25. dubna jsme se vydali na naši třetí letošní exkurzi. Přibrali jsme 11 prvňáčků a 4 třeťáky a vyrazili jsme s „Veselým školním autobusem“ za poznáním. Výjimečně jsme absolvovali cestu autobusem bez nevolností . Na mezizastávce, kdy někteří si potřebovali odskočit, jsme ale vytáhli první svačiny-a jak naše paní průvodkyně při závěrečném hodnocení komentovala-od té doby jsme jen jedli a jedli.
Jako první nás čekaly Bozkovské jeskyně. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou. Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Děti nejvíce zaujala perníková chaloupka s komínem i kočkou za komínem, sloní uši a peklo. Nádherný byl i Jezerní dóm s největším podzemním jezerem v Čechách. Měří 24 metrů na délku a 14 metrů na šířku. Voda je zde čistá, čirá a krásně namodralá. Z hladiny vystupují opět fantazijní zvířátka-krokodýl, hroch, želvy. Po prohlídce zhruba cca 350m chodeb jsme se zahřáli cestou do autobusu výšlapem k parkovišti.(Teplota v jeskyních je stálá 7-9°C).
Po opětovném „nabaštění“ jsme vyjeli směrem k Pěnčínu, nacházejícím se v půli cesty mezi Železným Brodem a Jabloncem nad Nisou. Je charakteristický svou sklářskou a bižuterní tradicí. Měli jsme zde možnost shlédnout krátký film o výrobě sýrů, projít si kozí farmu, ochutnat kozí i ovčí sýry, případně nakoupit domů na ochutnání.
Součástí prohlídky byla i „korálkárna“, kde děti měly možnost projít všechny fáze výroby skleněných korálků. Nejvíce je samozřejmě ale zaujala korálková dílna. Jako vstupenku si zde koupily návlekový materiál nebo předtištěnou šablonu. Potom už měly k dispozici nepřeberné množství perliček, korálků. Vyráběly si korálkové obrázky na šablony s různými předtištěnými motivy. Dále vlastní bižuterii: náhrdelníky a náramky na gumičce, náhrdelníky na vlasci, náramky na paměťovém drátu, náušnice. Určitě svými výrobky potěšily nejednu maminku.
Na zpáteční cestě autobusem jsme si vyprosili pohádku a příjemně unaveni jsme se těšili, jak vše budeme doma vyprávět.
Poděkování patří paní Vošvrdové, která nám pomohla naši početnou skupinu výletníku uhlídat.
Více foto na známém odkazu: www.rajce.net.
 

Skok do dálky
2.-3.třída dívky
1.Kristýnka Gabrielová 351cm
2.Anička Středová 332cm
3.Alenka Měchurová 331cm
4.Míša Dubová 310cm
5.Eliška Kouhoutová 309cm
6.Eliška Bímová 285cm
7.Kája Steklá 281cm
8.Hana Perutková 280cm
9.Kristýnka Važevová 256cm
10.Anička Sazamová 243cm
11.Zuzanka Lehončáková 170cm

2.-3.třída chlapci
1.Michal Klíma 327cm
2.Vláďa Pelc 324cm
3.Láďa Hlobeň 307cm
4.Filip Havlík 297cm
5.Dominik Kubát 294cm
6.Dan Šafránek 288cm
7.Vilda David 286cm
8.Lukáš Řepa 276cm
9.Milan Hrádek 273cm
10.Štěpán Kašpar 268cm
11.Adam Bím 253cm
12.Vojta Kašpar 219cm
13.Jura Popadynets 200cm

Mokré vysvědčení
Dne 28. května jsme jeli na poslední desátou plaveckou lekci do Stráže pod Ralskem. Devět výukových lekcí uběhlo jako voda a děti se těšily na závěrečné přezkoušení kolik uplavou. Devět lekcí věnovaly zlepšování techniky-splývání, potápění, skokům do vody, trénování kraula, prsou, saunování a nejoblíbenějšímu -závěrečnému čtvrthodinovému volnu, kdy se mohly vyřádit s plaveckými pomůckami. Přestože někteří se zpočátku vody trošku báli, závěrečné výkony obě paní učitelky potěšily. Už teď se těšíme na další školní rok, kdy nás čeká opět deset plaveckých lekcí a od plavčíků máme slíbeno, že na konci už budou samí vynikající plavci s vysvědčením „DELFÍN“.


„Přespávačka“ ve škole
V rámci přípravy na školu v přírodě jsme si naplánovali přespání ve škole. Čekalo nás rozdělení do skupin, ve kterých jsme pak následující týden soutěžili, pečení bábovek a perníků na snídani, sportovní soutěže ve škole, společné shlédnutí filmu, který nás provázel školou v přírodě, a to Hotel Transylvania. Nejvíc se samozřejmě ale děti těšily na noční stezku školou.

 
Škola v přírodě
1.den
V 8 hodin jsme vyrazili směr Pavličky. Cesta netrvala dlouho a my jsme vystoupili u krásného penzionu U kopyta. Začalo zabydlování. Pokoje byly velmi krásné a dětem se zde moc líbilo. Poté,co si všichni vybalili, jsme se sešli v patře ve velkém herním koutku. Vysvětlili jsme si pravidla, řekli jsme si režim dne a co nás všechno čeká během celého pobytu. Začali jsme příběhem o strašidlech a duchách, kteří zde přebývají , a že je může spatřit jen ten, který na ně věří a možná i ten, který splní všechny naše připravené úkoly.
Začali jsme tím, že se děti rozdělily do skupin po 5ti. Každá skupina měla za úkol nakreslit svoji duchařskou vlajku a dát název své skupině.Takže jsme měli tyto skupiny - Frankensteini, Drákulové, Tarantule, Upíři, Duchové, Slizouni a Mavis. Každá skupina si vylosovala i svou barvu. Skupiny měly úkoly na hmat a paměť, měly si zapamatovat co nejvíce věcí a pak poznat podle hmatu zvířátko.
K obědu jsme měli rajskou, byla výborná, někteří si přidávali i vícekrát. Po obědě jsme vyrazili na procházku okolí, obdivovali jsme krásné koně, kteří se pásli na pastvinách.
Mimo soutěží skupin ještě bojoval každý sám za sebe v olympiádě- a to klasické a legrační. 1.den to byl běh-sprint a sedy lehy a v legrační hod bačkorou na cíl. A protože to byla olympiáda, tak děvčata a kluci zvlášť vytvořili plachtu , na kterou namalovali olympijské kruhy a na ně nakreslili a nalepili všechny disciplíny, které budou plnit.
Po večeři si každý mohl koupit nanuka. Večer jsme vyhlašovali vítěze olympiád a skupiny dostávaly své první body-duchy.

2.den
Ráno jsme se vzbudili ještě do deště, ale ten do půl desáté zmizel a pak už bylo celý den hezky. V půl osmé byl budíček a po snídani jsme vyrazili na procházku. V lese jsme pak soutěžili v testu orientace (hledání čísel), skákání přes švihadlo v holinách a v hodu táckem. Když jsme přišli k penzionu , tak jsme se pobavili u testu zamotaná hlava.
Po obědě na nás čekali koně. Všichni si koně vyčistili a pak následovalo ježdění. Pro nás, paní učitelky, to byl dvouhodinový maraton ve vodění koní, pro děti zábava, protože si na koni i zacvičily. Kdo nejezdil, mohl být na hřišti.
Po ježdění a po svačině jsme vyrazili na náš známý okruh, ale tentokrát nás čekal přespolní běh, dále pak ve skupinách hledání barevných kartiček a úkolem bylo sestavit větu-VÝLET NA KOKOŘÍN.To nás totiž čeká zítra. Nejzábavnější však asi byla výroba domečků pro lesní skřítky z čehokoliv v lese. Domečky byly zajímavé, všechny skupiny je měly velmi krásné a říkali jsme si , že se v noci do nich určitě skřítkové přestěhují.
Dorazili jsme po 6 hodině, akorát na večeři. Po ní následovalo vyhlášení všech vítězů olympiád a byly hodnoceny naše strašidelné skupiny. Zapsaly si další body.
Před večerkou se mohly dívat děti na pohádku a pak už hajdy do postele a ve 22 hodin byla večerka.

3.den
Ráno krásně svítilo sluníčko a po snídani pro nás přijel autobus a odvezl nás do Pokliček a odtamtud už jsme šli pěšky až na hrad Kokořín.V batohu svačiny a řízky k obědu. Když jsme se vyšplhali nahoru na Pokličky,užívali jsme si krásný výhled. Pak jsme pokračovali asi 3km, během nichž jsme plnili úkoly a hráli hru Nálety. Na smluvené místo pro nás přijel autobus a odvezl nás ještě kousek ke Kokořínu. Prohlédli jsme si hrad, prošli jsme se po hradbách a vystoupali do věže, kde byl nádherný výhled. A pak už jsme odjížděli zpět na penzion.
Na některé děti čekalo opět ježdění na koni, ostatní si hráli na hřišti. K večeři jsme si opekli buřtíky a znovu začali soutěžit v olympijských disciplínách. Pak už jsme se odebrali se umýt a ti, kteří chtěli, se mohli dívat na pohádku, ostatní na pokojích třeba kreslit nebo psát deník.

4.den
Dopoledne jsme se vypravili na zříceninu Čap. Odtud byl krásný rozhled na krajinu. Opět jsme plnili olympijské disciplíny.
Odpoledne jsme měli velmi zajímavé. Odehrály se 4 svatby-děti o nich mluvili již od první třídy. Vše si sami zorganizovaly-z domova si přivezly oblečení-některá děvčata měla i šaty, u kluků došlo i na lakýrky. Nechyběly prstýnky, polibek na čelo, slečna oddávající, házení kytic, svatební hostina. Pro některé hostina pokračovala ještě u nedaleké hospůdky, kde si někteří dali hranolky.
A pak se vyrazilo na Cestu za pokladem. Pro skupiny bylo připraveno 9 úkolů a posledním desátým bylo hledání pokladu. Kdo první ze skupiny poklad našel, byl odměněn. Pokladem byla trička s nápisem Škola v přírodě 2013- U kopyta.
Ale to ještě nebylo vše. Večer přišla na řadu prostěradla. Děti si z nich vytvořily duchařský kostým a pomalovaly ho vším možným, co k duchům patří. A pak kolem penzionu běhalo a strašilo přes 30 duchů.
Když se setmělo, čekala nás stezka odvahy. Absolvovali ji všichni, i když v někom byla opravdu malá dušička. Poslední šli spát až o půlnoci.
Tento den byl opravdu bohatý na zážitky.

5.den
A je to tu. Vstávali jsme později, protože předchozí den jsme šli spát opravdu hodně pozdě. Nastalo balení , což bylo pro někoho opravdu náročné a zvláště pro nás paní učitelky. Vyhlásili jsme poslední disciplíny a také vítěznou skupinu celotýdenní hry. Dostali jsme ještě oběd-svíčkovou a buchtu, aby se nás dobře odjíždělo. Když nás autobus odvážel, těšili jsme se domů, ale zároveň nám bylo smutno. Někteří dokonce chtěli zůstat déle.
Penzion byl velmi krásný, strava výborná a nálada většinou také. Všichni museli být spokojeni, užili si spoustu legrace, soutěží i ježdění na koni. My,obě paní učitelky, jsme věnovaly spoustu času přípravám, tak doufáme, že se dětem škola v přírodě líbila. Děkujeme p. vychovatelce Brynychové, která nám na škole v přírodě velmi pomohla.

K.Řehořková,P.Olšarová

Beseda s Mgr. Jiřím Šimkem
Zajímavým oživením výuky byla beseda s p.uč.Šimkem, který je nyní kronikářem města Zákupy a zároveň se stará i o kroniku školy.  Jelikož jsme si v prvouce vyprávěli o našem městě, požádali jsme ho, aby nám řekl pár zajímavostí a ukázal nám i kroniku města Zákupy.
Za besedu mu děkujeme a těšíme se na další vyprávění.

Světový den výživy
Dne 16.10 proběhl jako každý rok na naší škole Světový den výživy. Tento rok byl věnován regionálním potravinám. Žáci 9. ročníků si pro nás připravili přednášky s prezentacemi a tím náš projektový den zahájili. Téma“ třeťáčků „ bylo – „Zdravé nápoje“. Celý den jsme pracovali ve skupinách a dozvěděli se spoustu nových informací-kolik cukru je v jakých nápojích, jak se pěstuje čaj, jak se k nám dostal.
Již víme,které nápoje jsou pro nás vhodné a které bychom měli raději vynechat.

Den barev
23.10.proběhl Den barev – povídali jsme si naší zemi, o státních symbolech , vytvořili jsme plastický model naší republiky i se sousedními státy. O velké přestávce jsme sestavili před školou i s ostatními žáky naší školy vlajku ČR. Nakonec jsme si zazpívali naší hymnu Kde domov můj.

JARMARK
Poděkování za jarmark patří všem dětem, protože se mnou připravovaly koupelovou sůl,ubrouskovou technikou zdobily květináče.Zároveň děkujeme p.Lehončákové za perníčky a následné zdobení se všemi dětmi a za podkovičky,p. Krahulcové za ozdobené dlaždičky,p. Šrajerové za perníkové svícny,p. Beranové za perníkové stromečky,p. Kubátové za perníkové svícny,p. Johnové za perníkové chaloupky a p.Popadynets za pusinky.A také všem rodičům,kteří přišli na jarmark a tím, že si něco koupili, přispěli svým dětem také.
Vydělali jsme 3.290 Kč,které použijeme na školu v přírodě.

Exkurze do Liberce
Cesta do Liberce byla plná očekávání, všichni se velmi těšili. 
Po příjezdu do Babylonu,jsme se nasvačili a rozdělili se na dvě party. My,“áčáci“ jsme se šli nejdříve vyřádit do zrcadlového bludiště a pak do Lunaparku. Bludiště, největší v Evropě, bylo opravdu velkým zážitkem. Ztráceli jsme se a opět nacházeli a měli jsme pocit, že nikdy nenajdeme cestu ven. 
Po vstupu do Lunaparku začalo téměř tříhodinové řádění na motokárách, autíčkách , kolotoči a velikých prolézačkách. Někdo si vyzkoušel i býka a další atrakce. Myslím, že někdo by řádil ještě déle ale čekal na nás oběd a pak IQ park. Během polední pauzy si ještě každý mohl koupit nějakou upomínku .
Z IQ parku byli všichni nadšeni.
V 1.patře na nás čekaly vodní hrátky,rotující válec a opět zrcadlový labyrint.
Ve 2.podlaží jsme se mohli zabalit do mýdlové bubliny, sjet po požární tyči nebo si vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku. Další expozice je věnována lidskému tělu – vyzkoušeli jsme si vložit orgán na správné místo, prověřili ostrost zraku nebo vyzkoušeli světelný obtisk těla.
Ve 3.patře jsme spatřili nejvyššího muže planety, zkusili rychlost běhu na závodní dráze. Mezi další zajímavosti patřily silné magnety a úplně největším zážitkem byl TITANIC. Celá kajuta je nakloněna v úhlu dvaceti pěti stupňů, což naše smysly totálně spletlo a všem bylo zle od žaludku .Zjistili jsme, jak se dostane moderátor počasí před mapu předpovědí.
A kdo si rád hraje se světlem , zvukem nebo chce prozkoumat tělo termokamerou , mohl stejně jako my navštívit 4.patro.Také jsme prostudovali rentgenové snímky,vyzkoušeli princip seismografu a ti nejodvážnější si lehli na fakírovo lůžko. Čtvrté podlaží je centrum exponátů plných světla a barev.
Domů se nikomu nechtělo,ale nedalo se nic dělat.A tak plni domů,poučeni i vyřáděni jsme ujížděli směr domov.


Vánoční besídka
Na poslední den ve škole roku 2013 jsme jako vždy měli naplánovanou besídku.
Povídali jsme si o vánočních zvycích, děti si uvařili čaj a s chutí se pustili do cukroví. O velké přestávce jsme se sešli v a zazpívali si společně se sborem pár vánočních koled. Bylo to krásná atmosféra.
Pak následovalo rozdávání dárků u našeho vánočního stromečku. A posledním úkolem bylo napsat každému nějaký hezký vzkaz na prázdniny. Papír měl každý připevněný na zádech.
A pak už hurá vstříc vánočním prázdninám.
 

PLAVÁNÍ
Tento rok jezdíme na plavání do České Lípy na Sever. Cesta je kratší než do Stráže a
bazén je zrekonstruovaný. Hned po první návštěvě byly děti nadšené-moderní šatny, sprchy, teplý
vzduch i voda. A hlavně příjemní plavčíci, kteří do ničeho děti nenutí a bojácnější děti se jich držely
ze začátku za ruku.
Zatím jsou děti spokojené, uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dál.

„Přespávačka“ s předáním pololetního vysvědčení+návštěva kina
Půlka školního roku je za námi …..
Letos bylo vysvědčení spojené s pololetní „přespávačkou“ ve škole. Ve středu v podvečer jsme se všichni sešli ve škole, zabydleli se ve třídě- vybalili karimatky, spacáky, plyšáčky. Poté jsme využili volnou tělocvičnu a společně s paralelní třídou si kdo chtěl, šel zahrát florbal a vybíjenou a zbytek se věnoval stolním společenským hrám. Příjemně unaveni jsme si šli ohřát do cvičné kuchyňky večeři. Dál nás už čekala „noční bojovka“. Děti si vybraly dvojice a to kombinací holka z jedné třídy, kluk z třídy paralelní. Někteří kluci mají výbornou pověst a šli na „dračku“, jiní se asi zamysleli a řekli si, že příští rok chtějí být první „rozebraní“, jelikož jako gentlemani se chovali všichni. Po škole byla pouze stanoviště se svíčkami a písmeny, ze kterých se skládala tajenka. Také pár strašidýlek v podobě Adélky a Zuzanky. V nejtemnějším koutě školy si hrdinství zasloužilo medaili a nutné bylo po cestě i získat poukaz na vysvědčení. Chvilku před půlnocí, po nutné večerní hygieně, jsme si oblečeni ve slavnostní pyžamka rozdali pololetní vysvědčení. Poté byla už jen pohádka na dobrou noc a spánek.
Ráno jsme museli dříve vstávat, abychom se stihli vypravit do kina. Po probuzení a hygieně jsme šli na snídani- děkujeme naší kuchyni za uvaření čaje a paní Lehončákové za upečené buchty.Zvládli jsme sníst i koblihy a posilněni vyrazili autobusy do kina. Tam nás čekal film o pravěkých lidech „Croodsovi“. Film byl v 3D kvalitě, dětem se velmi líbil, byl vtipný a dojemný zároveň.
Těšíme se na další oslavu vysvědčení v kině a rozhodně na další „přespávačku“.
 

Vítání jara
Jaro jsme přivítali výrobou jarních proutěných věnečků a také Morany, kterou jsme vhodili do řeky a tím jsme se rozloučili s paní Zimou.

Zvířátková soutěž
V posledním březnovém týdnu každý ve třídy vyrobil jedno ze zvířátek zoo. Někdo pracoval s papírem, další vyráběl z krabiček nebo z látky. Další použili modelínu, květináč či látku .Fotky našich výrobků jsem zaslala do soutěže
a hurá!! Vyhráli jsme rodinné vstupenky do zoo.
 

Jitrnicová laťka
30.3.se uskutečnil 32.ročník Jitrnicové laťky. Naši třídu reprezentovalo 5 sportovců.Zaslouží velkou pochvalu za to, že v neděli přišli, přežili časový posun a také za to, že obsadili tato krásná místa:

Kategorie 2005-2006 dívky:
3. Bímová Eliška ZŠ Zákupy 85 cm

Kategorie 2003-2004 chlapci:
7.-9. Severa Jiří ZŠ Zákupy 95 cm

Kategorie 2003-2004 dívky:
1. Dubová Michaela ZŠ Zákupy 100 cm
2. Kodýtková Drahomíra ZŠ Zákupy 100 cm
5. Pokrivčáková Nikola ZŠ Zákupy 90 cm

Plavání
Deset lekcí uteklo jako voda a je tu konec plaveckého výcviku. Všem se v České Lípě líbilo a co je důležité-všichni již umí plavat a neutopí se.

Den s knihou
Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Nepřipadá na 2. dubna náhodně. Mezinárodní den dětské knihy byl záměrně stanoven na toto datum, neboť právě v tento den se narodil známý dánský spisovatel (pohádkář) H. Ch. Andersen. Úkolem každé třídy bylo vybrat si jednu z dětských knih a v tělocvičně školy ji prezentovat. A to nejen říct zajímavosti o knize, ale zároveň se převléknout , abychom vypadali jako postavy z vybrané knihy.
My jsme si vybrali knihu Děti z Bullerbynu, kterou jsme společně četli.

Během 2.pololetí jsme vybudovali naše město Zákupy a vystavili ho na chodbě.Dalo nám hodně práce,stejně tak jako velikonoční vajíčka,která putovala na výzdobu zámku.Další naše výtvarné práce byly v podobě kočiček,jako domácích mazlíčků.Opět jsme je poslali na zámek,kde byly vystaveny v době Císařských slavností.

Šikula Cup
V dubnu se konaly závody ve skoku přes švihadlo. Soutěžily dvojice a takový byl výsledek.
2. Drahomíra Kodýtková 340 Adam Bím 218 558
7. Eliška Bímová 261 Petr Hladký 240 501
10. Karolína Steklá 262 Jan Šedina 184 446
12. Vanesa Koudelová 124 Jiří Severa 233 357
13. Nikola Pokrivčáková 183 Petr Vošvrda 170 353
Děkuji a chválím všechny, kteří přišli a závodili.

Puštík
Zajímavostí byl Drahuščin nález puštíka.Všichni si mláďátko prohlédli a pak už jsem raději volala na záchrannou stanici,kde se o tyto dravce starají. No není roztomilý? Na fotce je již větší asi po měsíci.

Preventivní programy
Také nás navštívila paní,která nám přednášela o škodlivosti kouření.

Den Země
Jednou z akcí byl i Den Země. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa.A tak i my,v malém městě Zákupy,jsme vyrazili pomoci naší přírodě.To však bylo až poté,co děti pracovaly ve skupinách za pomoci Aničky Štekerové,bývalé spolužačky,která se na nás přijela podívat. A pak už se vyrazilo ven.Všichni poctivě sbírali a že to byly opravdu zajímavé nálezy(viz fota).

Ukázková hodina
7.května jsme si připravili pro maminky ke dni matek ukázkovou hodinu. Samozřejmě se mohli přijít podívat i tatínkové,babičky,dědečkové aj. Předvedli jsme,co všechno již umíme a na konci děti zarecitovaly básničky a to opět nejen maminkám.Při odchodu dostali všichni ještě vlastnoručně vyrobenou květinu a přání ve tvaru srdce.

Sportovní den školy
9.5.2014 se uskutečnil sportovní den školy.Všichni soutěžili v šesti disciplínách tzv.OVOV(odznak všestrannosti olympijských vítězů).Až budeme,my třeťáci, starší,můžeme se zúčastnit těchto závodů i na okresní,krajské a celostátní úrovni.Zbývající disciplíny do desetiboje si doplníme při Tv a zjistíme,kdo získá bronzový,stříbrný či zlatý odznak.Výsledky můžete najít na stránkách školy.

Exkurze do Prahy
Dne 14. května jsme vyrazili my, třeťáci, spolu s několika druháčky do Prahy. Přivstali jsme si a ve čtvrt na osm už jsme vyjížděli. Hlavním tématem v autobuse bylo:Na co se těšíme víc-kouzelník nebo letiště? První zastávkou bylo divadelní představení v Divadle kouzel Pavla Kožíška v Líbeznicích. Je to naprosto originální a jedinečné divadlo, které v České republice nemá obdoby. Prohlédli jsme si expozici starých kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a sbírku hrnečků slavných osobností. Děti si zakoupily kouzelnické hračky, potřeby, knížky a upomínkové předměty. Prožili jsme velkou kouzelnickou cestou kolem světa. Představení bylo pojato jako výlet letadlem do mnoha zemí. V každé zemi, kde jsme přistáli na nás čekala typická a originální kouzla dané země. Za Zákupy se podařilo čarovat přímo na jevišti s Pavlem Kožíškem Karolínce a Péťovi. Po přejezdu autobusem jsem se naobědvali na letišti Václava Havla a čekali na prohlídku letiště.
      Po krátké svačince na terminálu 3, mezi cestujícími privátních nebo VIP letů nám paní průvodkyně začala vyprávět o historii letiště. V posledních letech byla bezpečnostní pravidla zpřísněna a tak nám popisovala, co vše na nás při průchodu kontrolou a bezpečnostním rámem čeká. Myslím si, že na tyto okamžiky nikdo nezapomene. Každý bral kontrolu velmi vážně a s vykulenýma očima sundával pásek, batoh a procházel bezpečnostním rámem. Občas jsme slyšeli zapípání a pak docházelo k osobní kontrole. Nejzajímavějším nálezem byl zapomenutý nůž v batohu. Všem „spadl kámen ze srdce“, když nás konečně pustili do letištního autobusu.
          Tam jsme poslouchali opět vyprávění paní průvodkyně. A tak jsme viděli terminál pro vládní lety, hangáry letištních společností, biologickou ochranu letiště, přejeli jsme přes původní dráhu, která se používá již jen jako parkoviště letadel. Autobus nás vezl kolem tzv.prstů, kde nastupují cestující do letadel. Někteří piloti na nás mávali a my na ně. Velkým zážitkem bylo určitě pozorování přistávání a vzlétání letadel. Měli jsme štěstí a viděli přiletět i obrovský boeing z Arabských emirátů s 360ti lidmi na palubě.
      Kdo pozorně poslouchal, měl šanci získat obrázek letadla, který dávala paní průvodkyně za správné odpovědi na její otázky, týkající se letiště.
       Závěrečnou akcí exkurze bylo občerstvení v McDonald’s. Utratili jsme poslední peníze, posilnili se zmrzlinou,cheeseburgery, hamburgery nebo i celými Happy mealy. S barevnými balonky v rukou jsme plni dojmů ujížděli autobusem směr Zákupy a těšili se, jak budeme doma vše vyprávět.

Beseda s včelařským kroužkem
Děvčata ze včelařského kroužku uspořádala v úterý 20.května 2014 v naší škole Den včely. Vysvětlily nám, jak to u nich v kroužku chodí a jak se o včeličky starají. Vysvětlily nám i některé pojmy,jako např.odrojení včel. Děti si mohly vyzkoušet včelařské kukly a o velké přestávce zakoupit slaďoučký med.

Skok do dálky
Dne 21.5.2014 se uskutečnil poslední závod ZSH - skok do dálky. Opět pochvala pro mé šikovné závodníky. Zde jsou výsledky:
2. – 3. třída dívky
5. Eliška Bímová 250cm
8. Nikolka Pokrivčáková 224cm
2. – 3. třída chlapci
3. Jiří Severa 298cm
4. Adam Bím 284cm
5. Jan Šedina 283cm
8. – 9. Dominik Kubát 276cm


                 Škola v přírodě
První den
Obtěžkáni kufry, batohy, jsem se, natěšeni na společný týden, v pondělí 2. června před školou. Rozloučili jsme se s rodiči a vyjeli směr Český ráj. Byli jsme vysazeni asi půl kilometrů od ubytování, ještěže zavazadla nám byla převezena. Hned po příchodu k apartmánům dětem zářily oči nad množstvím prolezjaček, minigolfem, trampolínou, bazénem a hřišti na fotbal a volejbal. Rozdělili jsme se do pokojů, vybalili a šli si poprvé zařádit na všechny atrakce, které jsme měli v areálu. Po obědě jsme se šli seznámit s okolím. Došli jsme kousek pod Trosky, kde jsme měli připravenou cestu za pokladem. Mezi nejlepší úkoly cesty prý patřilo psaní na záda, obíhaní stromu, latinské přiřazování částí těla, poznávání stop zvířat a jako nejvtipnější děti vybraly zouvání a obouvání bot. Po splnění úkolů ve skupinkách si děti musely najít schovaný poklad a pokud chtěly svačit, tak i poschovávané svačiny. Pokladem byly kšiltovky s potiskem turisty pod Troskami a nápisem ŠVPŘ Český ráj 2014. Děti si samy mohly zvolit barvu. Dorazili jsme akorát k večeři a po večeři jsme rozjeli naši bláznivou olympiádu. Jako první disciplína byly skoky v pytlích, běh s táckem mezi překážkami. U obou jsme si společně užili dost legrace. Poté jsme si ve skupinkách rozluštili cíl turistického pochodu na následující den. A to celodenní výlet na Hruboskalsko. Večer si každá třída zvlášť zasoutěžila ve svých třídních disciplínách jako volba „krásky třídy“, soutěž o nejkrásnější klučičí nohy, soutěž v tancování v párech s balónky apod. Také byly rozdány první panáčci do celotýdenní soutěže- a to panáčka turisty, sportovce, pořádníčka, andílka za chování a obrázky za kamarádství. Po večerní hygieně a chvilce na společné hraní v pokojích byla ve 22hod večerka.

Druhý den
Druhý den byl budíček v sedm hodin. Po ranní hygieně jsme se sešli na snídani. Poté byly vydány pokyny k zabalení na celodenní výlet. Každá třída si vybrala dva náhodné turisty ke kontrole batohů-bohužel zrovna oba náhodní nebyli správně zabalení, tudíž proběhla kontrola všech batohů. Bez pláštěnky se prostě nedalo odejít na celodenní výlet. Dorozdali se řízky na cestu a vydali jsme se na vlak do Borku. Ten byl vzdálen od ubytování asi 2,5km. S písničkami na rtech jsme poměrně svižně dorazili a posvačili na nádraží a bohužel museli půl hodiny čekat díky výluce na trati. Vystoupili jsme v Turnově a prošli si Zlatou cestu Hruboskalskem. Děti byly nadšené ze skal, z vyhlídek. Ještěže ale nemohly „fňukat“do kopců, jelikož by jim večer byl odebrán panáček turisty. První vyhlídka HLAVATICE-osamocená pískovcová skála se nachází na severním okraji Hruboskalské plošiny, nedaleko hradu Valdštejn, asi 2 km jižně od města Turnov. Skála s nadmořskou výškou 380 m.n.m. je přístupná po 36 železných točitých schodech. Z vrcholku je hezký výhled na okolní krajinu - Turnov, Kozákovský hřeben a dále i Ještědský hřeben, Jizerské hory, Bezděz a Ralsko. Pro lepší orientaci je vyhlídka opatřena orientační tabulí. Všichni našli odvahu vylézt a užít si výhled. Raději jsme chodili jen po skupinkách. Někteří dokonce po vylezení šli hned do dřepu, jak jim výška nedělala dobře. Ozývaly se hlášky“to je má smrt“, „proč jsem sem lezl“ apod. Dále jsme vyrazili na Valdštejn, kde si děti poprvé kupovaly upomínkové předměty a také jsme se zde naobědvali. Lesní cestou jsme dál došli k Hrubé skále.Cestou jsme hráli hry „na medvědy“, „nálety“, „oheň přede mnou“. Na krásných nádvořích jsme si vyprávěli o Bajajovi, který se zde točil. Občerstvili jsme se zde zmrzlinou, zakoupili další upomínkové předměty a napsali pohledy domů. Nakoukli jsme do kostela a vyrazili jsme do skalního města. Hruboskalské pískovce mají mocnost až 120 metrů a vytváří plošinu s nejvyšší nadmořskou výškou 380 metrů, která se směrem do údolí Libuňky rozpadá a vytváří tak typické skalní město. Desítky skalních věží dosahují z údolní strany až 90 metrů a mají oblé vrcholky. Rokle a soutěsky na okraji vytváří romantická zákoutí. V jedné z nich je upraveno tzv. Adamovo lože, které jsme si také prohlédli. Potom jsme cestou minuly Lázně Sedmihorky a autobusem dorazili zpět do Borku. Odtud naše známá 2,5km cesta zpět do apartmánů. Příjemně unaveni jsme povečeřeli. Večer jsme věnovali bláznivé olympiádě. V úterý to byly disciplíny-běh s koštětem mezi překážkami,namotávání autíček. Užili jsme si i skákání přes švihadlo, golf, prolézačky, trampolínu.Poté zas byly přiděleni panáčci do soutěže a každá třída zvlášť si zasoutěžila už ve svých klubovnách. A to v tanci se zápalkami v párech, dokončení tanců s balónky. Drahhuška a Martin oslavili své narozeniny, rozdali dětem bonbony a dostali pořádného hobla. Následovala večerní hygiena, chvilka povídání si s kamarády v pokoji v postýlkách a večerka ve 22 hod.
Třetí den
Ve středu ráno již nebylo možné udělovat diplom za ranní ptáče, protože všichni po celodenním výletě spali. V tento den na nás čekalo opravdu hodně. Dopoledne jsme měli naplánovanou cestu na Trosky, odpoledne na obrácené zvony v Rovensku a večer táborák a soutěže. Výšlap na Trosky byl opravdu jen a jen do kopce. Cesta vedla kolem skřítkovských domečků a tak jsme zkontrolovali, zda se nám v nic někdo neusídlil. Když jsme se vyškrábali k hradu, zakoupili jsme lístky a dostali do ruky vyprávění o hradu. A tak jsme obě p.učitelky přečetly dětem vyprávění o hradu a několik pověstí. A pak jsme konečně vystoupali úplně nahoru. Většina byla velmi odvážná-stoupali rychle a u okýnek vytrvali dlouho a shlíželi do okolí. Některým ale nedělala výška příliš dobře a přikrčeně z okýnka jen vykoukli. Ale zvládli to úplně všichni. Výhled z „Panny“byl nádherný. Ještě jsme absolvovali výlez na druhý vrchol,“Babu“, ale to už nebyla taková výška, protože až nahoru nelze jít. Ještě jsme se na Troskách nasvačili a pak už hurá dolů. Po příchodu „domů“ si děti mohly řádit na hřišti a hrát minigolf. Po obědě jsme vyrazili na další výlet a to do Rovenska pod Troskami. Z venku nenápadná dřevěná zvonice skrývá unikátní světovou zvláštnost - zvony obrácené srdci vzůru, jež se uvádějí do pohybu šlapáním. Vyslechli jsme si zajímavé vyprávění a vyrazili na náměstí na nanuka. Když jsme dorazili domů, tak se děti vykoupaly v bazénu a pak plnily další disciplíny bláznivé olympiády. To stále nebylo vše.Následovala pyžamová párty. Zábavné bylo tancování s balónky nebo s krabičkou od zápalek. Večer si každý opekl buřtíka,eventuelně chleba. Ve 22 hod.večerka a šup na kutě.
Čtvrtý den
Ráno si každý odbyl poslední disciplínu z olympiády a úkolem během dne bylo, aby si každý ve chvílích volna splnil 9 jamek minigolfu. Vyrazili jsme na naše známé vlakové nádraží a z něj jsme se mašinkou dopravili do Radvánovic do Šťastné země. Všichni se moc těšili na řádění. Měli jsme štěstí, bylo tam jen několik skupin, které postupně odcházeli a nakonec jsme v celém obrovském areálu zbyli jen my. A tak jsme si to náležitě užívali. Nejvíce se řádilo na trampolínách a lanovce. Kdo chtěl,mohl navštívit i geopark. Vláčkem jsme odjížděli docela zmoženi. Chvilka stačila, aby se však děti po příchodu „oklepaly“a řádilo se dál na hřišti. Po večeři si měl každý udělat bláznivý účes. Potom ještě každý předvedl své taneční kreace, někteří se pěkně odvázali a ukázali, co v nich je. Členové tanečního kroužku předvedli všem ostatním nový tanec. Pak následoval boj holek proti klukům v tom, kdo udrží ve vzduchu déle balónky. Vyhrály holky. Po setmění jsme my, paní učitelky, připravily stezku odvahy, na kterou se ptaly děti již ve škole a na kterou se každý těšil. Děti chodily po jednom,na cestě jim svítily svíčky a pouliční lampa. Také je tam čekala strašidýlka v podobě nás, paní učitelek. Po cestě se museli podepsat a na konci si u paní vychovatelky vyzvednout bonbon. Leknutí zažil ten, kterému zhasla pouliční lampa…Od té chvíle začala být cesta strašidelnější, a proto mohly děti chodit po dvojicích. Pro nás ,p.učitelky, to byl opravdu perný den a noc.
Pátý den
Po probuzení si měly děti za úkol začít s pomocí p.učitelek balit. A hned po snídani jsme se vydali za koníky. Jen ti,kteří měli puchýře nebo jezdí často na koni,  zůstali v areálu a spolu s p.vychovatelkou měli za úkol uklidit areál, společenské místnosti a zbalit si. Sice už bylo jasné, že bude hodně teplo, ale děti se moc těšily a nechtěly si jízdu na koni nechat ujít. Zpátky jsme dorazili v 11 hod. a tak si mohly všichni ještě pohrát na hřišti a pak dobalit. Kdyby nebylo šikulů - hledačů zapomenutých věcí, tak někteří odjedou bez svých věcí. Pan majitel přijel pro naše věci a my vyrazili opět půl kilometru k zastávce autobusu. Autobus měl opět zpoždění – asi 15 min. Ale nakonec jsme se dočkali a vyrazili vstříc domovu. Za celý týden byli všichni unaveni a půl autobusu za chvíli spalo. Těsně před školou byli ale už všichni vzhůru a společně jsme si zazpívali.
Doufáme, že se škola v přírodě všem líbila a tak zase za rok…
Děkujeme Zuzance a Jurovi za sladkosti pro naši třídu a děkujeme panu starostovi R.Lípovi za autobus, který nás zdarma odvezl na školu v přírodě.

Všechny fotky najdete na www.rajce.net.Heslo - rehorkova.

    

4.třída - 2014 / 2015

Den otevřených dveří
V sobotu 13. září 2014 se v rámci Zákupských slavností uskutečnil ve škole "Den otevřených dveří". Oslavili jsme "kulatiny" naší školní budovy - 50. let od otevření školy na sídlišti v Zákupech.
     Chtěla bych poděkovat děvčatům – Zuzance Lehončákové, Káje Steklé a Drahušce Kodýtkové, které se úžasně staraly o všechny návštěvníky naší třídy. Kontrolovaly plnění úkolu – puzzle, prováděly naší třídou, rozdávaly upomínkové předměty a rodinným příslušníkům našich žáků i jednohubky.
     Ještě jednou děkuji Káje a Drahušce také za taneční vystoupení, které se během dopoledne dvakrát uskutečnilo před školou a pak také odpoledne na koupališti. Tam se k nim ještě přidala Viktorka Danielová.
 

Exkurze do Brniště
Poslední zářijový den jsme vyrazili na výlet do Brniště. Ze zákupského náměstí nás odvezl autobus do Luhova a pak jsme již šli pěšky. Obě třídy, 4.A i 4.B , se již těšily na Hastrmanskou stezku.
Na tabulích si návštěvníci mohou přečíst o různých přírodních zajímavostech v okolí nebo o fauně a flóře nacházející se v blízkosti turistické stezky, která je určena především pro rodiny s dětmi. Kromě informačních tabulí se malí návštěvníci během procházky mohou zabavit na čtyřech interaktivních hřištích.
My jsme utvořili dvoučlenné nebo tříčlenné skupiny. Každá dostala mapu a také zápisník a tužku. Postupovali jsme podle mapy, zastavovali jsme se na stanovištích, plnili úkoly, které nám zanechal vodník či víly. Vždy jsem dětem přečetla nějakou zajímavost a tu si měly zapsat. Na konci cesty, na nádraží, pak byl test ze získaných informací. Vítězům byl přislíben týden bez domácích úkolů.
Zážitkem bylo určitě setkání se zmijí a samozřejmě se všem líbila cesta vlakem. Doufám, že si každý zapamatoval alespoň pár zajímavostí a že se na stezku někdy vrátí s rodiči a znovu si ji projde.
Další exkurze nás čeká v prosinci před Vánoci. Vypravíme se do Kryštofova údolí na výstavu betlémů.

 Dravci v naší škole
Dne 19. září nás navštívila obecné prospěšná společnost na ochranu dravých ptáků Zeyferus se svým programem: Letové ukázky dravců. Po krátkém a poučném výkladu předvedli kriticky ohrožené dravce, jak volně létají a loví. A jaké dravce jsme měli možnost vidět? Výry, rarohy, sokoly, puštíky, sovy pálené, jestřáby, orly, supy….

Projektový den Den výživy
Ve čtvrtek 16.10.se na I. stupni uskutečnil projektový den "Den výživy". Pro své mladší spolužáky si zajímavé příspěvky o zdravé výživě připravili žáci devátých tříd. Naše letošní téma byly MLÉČNÉ VÝROBKY. Ve skupinách jsme zjišťovali, co patří do mléčných výrobků, látky obsažené v mléčných výrobcích, množství vápníku v mléčných výrobcích (nejvíce v tvrdém sýru). Seznámili jsme se také s anglickými slovíčky na téma mléčné výrobky, s typickými sýry jednotlivých zemí (naše olomoucké tvarůžky, niva). Na závěr jsme na plakát namalované krávy nalepili donesené obaly od mléčných výrobků.

  Dopravní hřiště
Po roce jsme opět vyrazili na dopravní hřiště do České Lípy. Děti si zopakovaly základní pravidla silničního provozu, shlédly i zajímavá videa. Děkujeme p.Vošvrdové za svačinku a pití, které nám přinesla.Příště nás čekají testy a jízdy na kole. To už bude zajímavější, ale i náročnější.

Vánoční jarmark
Tak se opět přiblížil jarmark a my začali ve škole vyrábět. Vrhli jsme se na origami, které opravdu dalo moc a moc práce, ale květiny z něho byly nádherné. Pletení z papíru přineslo krásná srdíčka a děvčata spolu s paní Lehončákovou upletla košíčky. Dřívka, která jsme od ní dostali, jsme osmirkovali a ubrouskovou technikou ozdobili. Také jsme obarvili poslední zbytky koupelové soli a vyrobili stromečky.
Většina rodičů, prarodičů a dětí ještě vyráběla doma. Všechno muselo dát spoustu práce -několik maminek a babiček se dalo na pečení, další na pletení. A naše maminky a babičky jsou opravdu šikovné. Krásné byly věnečky, stromeček z tampónků a kávový věneček od Zuzanky, zajímavé náramky od Viky, voňavé vánočky od Káji, obrovský svícen od Honzy. Adam s Eliškou přinesli sněhuláčky a perníčky, Kuba věnce, Eliška R. motýlka, svetr, jehelníček,řetízky a košíček. Jura a Péťa Hl.měli perníčky a Péťa i věneček z buráků. Míša vyrobila srdce a Dominik velké a malé svícny. Niky přinesla opět velkou perníkovou chaloupku. Maminka Péti V.stihla koupit některé věci před jarmarkem a nechala nám velké „dýško“. I mnoho dalších rodičů přišlo na jarmark a ještě přispěli tím, že si zakoupili některé z našich výrobků.
Nesmím zapomenout i na tatínky či dědečky, kteří poslali barvy ve spreji.Děkuji i p.Kubátové, že ještě něco ze zbylých věcí prodala tento týden v práci.
Moc děkuji mým malým prodejcům, kteří byli pohotoví a vybíhali i ven, aby prodali co nejvíce zboží.
Výdělek  využijeme na škole v přírodě.

Exkurze Praha
Naše mise začala na Vyšehradě ve starém purkrabství. Původně jde o palácový objekt s počátky ve 14. století, v období přestavby Vyšehradu Karlem IV. Děti se rozdělily do skupin a náš průvodce jim rozdal barevné šátky-pro každou skupinu jinou barvu. Se zavázanýma očima a ruku v ruce došli všichni do tajemných chodeb purkrabství. Tam skupiny dostaly za úkol najít indicie k nějaké postavě českých dějin. A protože objevily i klíč, musely na zahradě nalézt bednu a následně ji odemknout. Někteří byli zklamáni, že v bedně nic není, ale to bylo záměrem pana průvodce, protože o některých postavách z českých dějin také nemáme žádné hmatatelné důkazy. Vyprávěli jsme si o kněžně Libuši, jejíž sochu jsme viděli v zahradách, jak ze svého sídla na Vyšehradě věštila budoucí slávu Prahy. Také o udatném Bivojovi, o bájném koni Šemíkovi a jeho skoku z vyšehradské skály či o dívčí válce. Jedna ze skupin však objevila první část ze skládačky velkého erbu. Tyto části jsme pak nacházely při celé výpravě a na konci naší mise jsme sestavili celý erb. Náš průvodce nás zavedl do chrámu sv. Petra a Pavla a zahrál si na krále Vratislava. Všechny skupiny před ním poklekly a řekly, co by naší české zemi popřály v dalších letech. Cihelnou branou jsme prošli do tmavých kasemat. Kasematy jsou chodby v pevnostních valech, sloužící k soustředění vojska a jeho nepozorovatelnému přesunu. Nacházejí se po obou stranách Cihelné brány, pravá část chodeb ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, který měl sloužit jako shromaždiště vojáků, sklad potravin a munice. Délka obou křídel kasemat je necelý 1 km. Náš průvodce nás poučil, že se zde pohybovala husitská, francouzská a švédská vojska. Průvodce, vybaven reproduktorem s bojovou hudbou či francouzskou hymnou nás upozornil, že pokud potkáme husity, musíme je zahnat hlasitým pokřikem. Při setkání s Francouzi je nutné se přitisknout ke zdem kasemat a zhasnout několik baterek, které slabě poblikávaly. Před velkými Švédy však rychle jít k zemi. Při pochodu jsme se dostali do podzemního sálu Gorlice, kde se ukrývají originály soch z Karlova mostu. Zde jsme nalezli poslední z částí velkého erbu a také onen velký erb. Všechny části jsme do něj zasadili.
Při zpáteční cestě jsme navštívili vyšehradský hřbitov, jemuž vévodí monumentální hrobka Slavín. Zde odpočívají čeští velikáni. Úkolem bylo podle mapky najít hrob některého z nich a dozvědět se o něm zajímavé informace. Celkové zhodnocení a shrnutí proběhlo opět ve starém purkrabství. Po obědě nás již čekala druhá část exkurze – Pražský hrad.
Prohlídku Pražského hradu jsme začali u hradní stráže. Fotografování a šlo se dál. Následovala prohlídka Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. V hlavní lodi jsme obdivovali početné vitráže. Na pilířích jsme viděli chór s 21 bustami panovníků, biskupů, královen i stavitelů z dílny Petra Parléře. Za hlavním oltářem nás zaujala socha Josefa Václava Myslbeka. V jižním oozu zase monumentální stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého. Velmi pozorně jsme také poslouchali přednášku paní průvodkyně o tom, že chrám se stavěl téměř 600 let. Dále nás překvapilo, že jednomu z prvních stavitelů, Petru Parléři, bylo teprve 23 let, když se ujal stavby.
Následovala prohlídka Vladislavského sálu, což je největší slavnostní prostor středověké části Pražského hradu. Byl postaven za panování Vladislava Jagellonského a po něm také pojmenován. V minulosti sloužil jako místo korunovačních hostin českých panovníků a dokonce se zde konaly jezdecké rytířské turnaje na koních apod. Dnes je sál vyžíván pro reprezentační shromáždění o státních svátcích, slavnostní zasedání Parlamentu a podobně. Obdivovali jsme strop s bohatou krouženou klenbou v pěti polích a využili také jedinečnou příležitost prohlédnout si repliky korunovačních klenotů. Proběhli jsme se po jezdeckých schodech a zamířili do Zlaté uličky.
Malebný ráz uličky byl vnímán už za první republiky a dbá se na to, aby nebyly domky příliš měněny. Prohlédli jsme si zde galerie, originální krámky a expozice. Celá ulice je dlážděná tzv. kočičími hlavami, ulička je úzká a domky připomínají domečky pro panenky. U Daliborky jsme si vyprávěli příběh o Daliborovi. Ta vypráví, že je pojmenována po prvním vězni, který ji obýval – mladém šlechtici Daliborovi z Kozojed. Z dlouhé chvíle se naučil krásně hrát na housle.
Závěr exkurze patřil návštěvě Mc Donaldu. Již teď se těšíme na další exkurzi a třeba zase do Prahy.

  Škola v přírodě
V pondělí 15. 6. jsme vyrazili směr Jizerské hory. Po příjezdu a vybalení věcí, jsme vyběhli před penzion na hřiště s houpačkou, kolotočem, minigolfem a rybníčkem s velkými krásnými rybami. Po obědě následoval výšlap na rozhlednu Černá studnice. Nahoře byly čtyři balkóny, každý na jinou světovou stranu. Byl odtud krásný výhled. Po nakoupení drobností na památku a nanuků na osvěžení jsme se vraceli pomalu zpět. Cestou jsme plnili projekt Vlastenectví – 1.část, kterou byl Pravěk. Stavěli jsme pravěká obydlí a následovala pravěká bitva. Cestou jsme posbírali kameny a klacky a vyrobili si pravěké zbraně. Ještě nás cestou honil mamut a pterodaktyl. Ve skupinách jsme hledali mamuty a s výkřikem:“ Zhyň mamute zhyň!“, jsme je chytali.Večer se uskutečnila pyžamová párty se soutěží o Miss či Missáka pyžamo.
V úterý ráno jsme se vrhli na druhou část projektu a to byly pověsti. Děti měly za úkol najít papír s názvem pověsti a tu nacvičit ve skupinách.Zároveň jsme se pustili do batikování triček a potisku triček. K době starých bájí a pověstí patřily i šperky, které jsme vyráběly z fimo hmoty.Práce se nám povedla a my měli velkou radost, že jsme si vyrobili něco na památku a máme i dárek pro rodiče. Odpoledne jsme se vypravili k TanvaldskémuŠpičáku. Většina navštívila továrnu na výrobu hraček – Detoaa mohla si i vyrobit hračku na památku. Po večeři jsme opět vyrazili na naše hřiště.
Ve středu ráno jsme se vydali na celodenní výlet. Hned po snídani jsme pěšky vyrazili do Jablonce nad Nisou. Obešli jsme Jablonecké Paseky a šli na známou přehradu Mšeno se spoustou kaprů. Cestou jsme nakoupili rohlíky. Ke krmení kaprů se přidalo i krmení kachen a labutí. Mohli jsme vidět z překrásné hráze rvačku kachen a kaprů o rohlíky. Nikdy jsme nic podobného neviděli.Dále jsme jeli autobusem do Janova nad Nisou. Čekala na nás bobová dráha, na kterou jsme se velmi těšili. Po zkušebních jízdách, které jsme absolvovali raději ve dvojicích, jsme se odvážili a sjížděli sami. Vítr ve vlasech, úsměv ve tvářích-super.Užili jsme si i hru na honěnou na obrovských trampolínách pod dráhou. Někteří z nás jela dále do Hrabětic do minizoo, kde jsme viděli klokana, zebru, velblouda, různá domácí zvířátka a povozili jsme se na koních. Večer nás všechny společně čekaly buchtičky se šodó. Den ale nekončil. Po večerních týmových soutěžích nás čekala obávaná noční bojovka. Usínali jsme natěšení na další den, kdy jsme měli slíbené lanové centrum.
Po čtvrteční snídani jsme se věnovali projektu Vlastenectví a pomocí hlaholice napsali svá jména. Dále jsme si vyzkoušeli pravěké jeskynní malby na kameny. Poté už jsme šli řádit do korun stromů. Zdolávali jsme lanovky, kladiny, provazy a mosty, a to ve výšce několika metrů nad zemí. Nikdy jsme si snad nic víc neužili.Po obědě jsme šli procházkou na farmu povozit se na koních. Následovala prohlídka farmy. Navečer nás čekaly rytířské turnaje. V týmech jsme si vymýšleli erby a soutěžili mezi sebou. Získávali jsme kartičky s rytíři za každou splněnou dovednost. Nejvíc se nám asi líbilo házení hadrových míčků na rytíře bránícího se štítem. Nakonec jsme byli pasováni na rytíře a dostali pasovací list od krále Karla IV. Večer jsme se hodně pobavili nad dramatizací pověstí, které jsme celý týden pilně nacvičovali. Nezapomenutelný byl Mírův porod krále Ječmínka. Ale i všem dalším se pověsti vydařily.
V pátek nás čekal poslední švédský stůl k snídani a neoblíbené balení. Část z nás stihla ještě poslední výšlap na rozhlednu Nisanku, odkud byl krásný rozhled do okolí. Další skupina si zopakovala lezení v lanovém centru a třetí skupina si hrála na hřišti. Poté jsme se vyfotili u "našeho"penzionu Maják a rozdali poslední diplomy. Myslíme ale, že některé diplomy chyběly. A to pro naše paní učitelky (Petru Olšarovou a Kateřinu Řehořkovou), které pro nás celou školu v přírodě připravily a obětovaly pro nás i svůj volný čas. Děkujeme i paní Brynychové, která se o nás na škole v přírodě také starala.Už teď se těšíme na další školu v přírodě!!!!!!
Kája Steklá a Eliška Bímová, Lucka Marklová a Anička Sazamová

Školu v přírodě zveršovali Lucka Marklová, Johanka Pánková, Mirča Picková a Vojta Kašpar:
Švédské stoly každý den - jídlo, pití, jen si vem.
Ke snídani švédský stůl, získáš sílu jako kůň.
Lanovka a bobovka, strašidelná bojovka.
Hlaholici napsat, do deníčku zapsat.
Ani chvilku neležíme, na vyhlídku vyrazíme.
Vylezeme na Studnici, pošlem domů pohlednici.
Paní učitelka volá HESLO a my zařvem KŘESLO:-).
      

Fotogalerie naší třídy