Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Informace k zápisu do 1.tříd

Zápis dětí do 1. tříd se bude konat 5.4.2017.

Odklad povinné školní docházky

O odklad povinné školní docházky písemně požádá zákonný zástupce dítěte do 30. dubna2017. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude vydáno ředitelem školy v průběhu měsíců května a června po absolvování vyšetření dítěte v pedagogicko psychologické poradně a u pediatra. Doklady o uvedených vyšetřeních odevzdejte škole tak, aby mohlo být v uvedeném termínu odkladové řízení ukončeno.

Rodiče budoucích prvňáčků budou pozváni v květnu 2017 na besedu s ředitelem PPP Česká Lípa a zároveň proběhne informativní schůzka s třídními učiteli.
 

Výsledek zápisu do 1.tříd ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2017/2018

Výsledek zápisu do 1. tříd ZŠ a MŠ Zákupy pro školní rok 2017/2018
Registrační číslo žáka Přijat (a) k základnímu vzdělávání od 1.9.2017