8.A

Zprávy ze třídy 8. A - třídní učitel: Ing. Milan Dufek

 

Výlet 2017 - Milovice Mirákulum

31.5.2017

Dne 31.5.2017 byla 7.A na výletě v Mirákulu v Milovicích. Mirákulum je aréál plný různých zábav. Žáci se bavili na všelijakých prolézačkách, skákacích bublinách a ostatních atracích. 

Vánoční besídka 2016

 

Jarmark 2016

 

Přespávačka 2016

23.9.2016 

Akademie 2016

25.5.2016

Výlet 2016 - Mladá Boleslav

1.6. 2016

Vánoční besídka 2015

 

Jarmark 2015

 

 

Seznamovací pobyt 6. A v rekreačním středisku OÁZA

Sloup v Čechách 2. - 4. 9. 2015

 

Zprávy ze třídy 5.A - třídní učitelka: Mgr. Marie Mitáčová

 

Exkurze do ekologického centra Střevlík

V pondělí 10.12. jsme se vypravili společně s 4.A do ekologického centra v Oldřichově v Hájích. I když nám počasí moc nepřálo a cesta se malinko protáhla, nakonec jsme strávili příjemné 3 hodiny v hezkém prostředí a hlavně v teploučku. Upekli jsme si perníčky, pověděli jsme si něco o vánočních zvycích, seznámili jsme se s tradičními staročeskými pokrmy a vyrobili jsme si hezkou hvězdičku ze špejlí a vlny. Všem se nám to moc líbilo a už se těšíme na příští rok, až zase toto centrum navštívíme.
 

Vánoční jarmark 9.12.

Ani letos se náš stánek mezi ostatními krásně nazdobenými stánky s vánočním zbožím neztratil. Všechny výrobky většinou vlastní výroby jsme díky výmluvným prodejcům brzy prodali
a utržené penízky jsme si uložili do třídního fondu, dále je použijeme pro potřeby třídy. Děkujeme všem, kteří s prodejem pomáhali i těm, kteří poskytli výrobky k prodeji. Žáci 3.A

Poděkování patří také děvčatům, jmenovitě Alence Měchurové, Aničce Středové a Elišce Kohoutové, které i přes obrovský mráz vydržely a vzorně reprezentovaly naší třídu na vystoupení .
 

Projekt www česko.cz – 24.10.2012

Hned ráno se celá třída doslova začervenala, ne však studem, ale červenou barvou oblečení, kterou jsme o velké přestávce přispěli, když se před školou tvořila česká vlajka. Celý den jsme si povídali o České republice, plnily jsme různé úkoly v pracovním sešitě z prvouky, na interaktivní tabuli, zpívali jsme českou hymnu, seznámili jsme se s mapou ČR, kterou jsme pak zpracovali i výtvarně a za odměnu jsme si pustili hezký pořad o naší vlasti. Velká pochvala patří všem dětem za to, jak hezky zpracovaly domácí úkol o našich sousedech. Již dva dny dopředu jsme se rozdělili na čtyři skupiny a každá skupina měla za úkol zjistit vše o dané zemi, se kterou Česká republika sousedí. Děti si s úkolem poradily skvěle a svojí práci také s velkým nadšením prezentovali před ostatními spolužáky.

Projekt „Den zdravé výživy“ – 16.10.2012

Na tento den se děti vždy velmi těší, protože si mohou sami připravit zdravou svačinku. Letos jsme si „uvařili“ chleby se sýrovou pomazánkou, obložené talíře s ovocem a zeleninou a k pití jsme si dali ovocný čaj (tématem, kterému jsme se věnovali celý den, byl pitný režim dětí i dospělých). V klidné atmosféře jsme posvačili u velkého společného stolu, hezky jsme si popovídali a kupodivu nikdo ani nepomyslel na chipsy, pizzu či coca-colu. Po chutné a jednoduché svačince se jen zaprášilo a čaj se doslova vypařil.

Výlet do ZOO

My druháci jsme byli v ZOO. Heč! Těšili jsme se moc. Jen nám paní učitelky zkazily náladu tím, že se tam budeme učit. To se nám moc nechtělo. Počasí nám přálo, ale vlak ne. Do Děčína se muselo v Lípě přestupovat do autobusu a v Polici zase zpátky do vlaku. Moc hezky to nezačalo. A v Děčíně ten obrovský kopec. Uf, to byla ale fuška. Začátek tedy nic moc. Ale potom… Nejprve jsme si snědli vysílení svačinu a hurá na houpačky, kolotoč, horolezeckou stěnu, prolejzačky … Pak si pro nás přišli pan učitel a paní učitelka, kteří pracují přímo v ZOO. Začalo vyučování – „ lesní živočichové“. Vůbec jsme netušili, že je v ZOO tolik živočichů, které si můžeme z blízka prohlédnout, protože v lese před námi utečou. Dozvěděli jsme se, kde žijí, čím se živí, jak dlouho spí, kdo má výborný zrak, kdo sluch, kdo čich… Víte, že některá zvířata mají hmat na fouskách? I my jsme hmatem zjišťovali, co je ukryto v dřevěných bedýnkách. A taky jsme roztahovali křídla (vlastně ruce) a porovnávali se s ptáky. Skoro všichni jsme byli krkavci. Dokonce jsme zjišťovali, jak jsme velcí. Většinou o trošku menší než kůň. Dozvěděli jsme se moc a moc zajímavých věcí.
Nakonec jsme zašli ještě do lesní školy. Zopakovali jsme si to, co jsme se naučili. Viděli a osahali jsme si hadí kůži. Ti odvážnější si pohladili i živého hada. Ze zvukového záznamu jsme poslouchali hlasy lesních zvířat a slyšeli jsme i to, co Budulínek v liščí noře (kňourání malých liščat). Za odměnu, že jsme byli pozorní a šikovní jsme dostali každý plakát a sešítek s úkoly. Vůbec se nám ze „školy“ nechtělo.
Na rozloučenou se zahradou jsme si opět pohráli v přírodním dětském koutku, nakoupili si drobnosti, které nám budou Děčínskou ZOO připomínat a pelášili dolů. Cestou jsme se ještě zastavili na vyhlídce a podívali se na město Děčín, Labe a Ploučnici. Výlet se nám moc líbil. Určitě přemluvíme rodiče, ať s námi jedou ještě jednou do Děčína, protože nám nezbyl čas prohlédnout si celou ZOO důkladně.

Fotogalerie naší třídy