6.A

Zprávy ze třídy 6.A - třídní učitelka: Mgr. Dana Pánková 

 

Školní výlet Po stopách staré bambitky 

V pátek 25. května se obě šesté třídy vydaly po stopách pohádky „Tajemství staré bambitky“. Počasí nám přálo (teplota, tlak, rosný bod), a tak se všichni sešli v dobré náladě na zákupském nádraží již před 7. hodinou ranní. O hodinu později jsme již seděli na balustrádě v zahradě Bredovského letohrádku – ano, přesně tam, kde Tomáš Klus coby princ sváděl sličnou hrnčířovu dceru. Další hodina byla mnohem krušnější, čekala nás totiž prohlídka zámku, při které se děti pokoušely odezírat z výkladu nervózní mladé průvodkyně. Žáci totiž dostali pracovní list plný záludných otázek napříč celým výletem. Naštěstí se nebáli pokládat průvodkyni otázky přímo z listu, a tak jsme ji jistě dobře potrénovali na nadcházející letní sezónu.
Příjemnou procházkou kolem Zdislaviny studánky a Markvartického rybníka jsme dorazili do Baziliky Minor v Jablonném v Podještědí. Zde se nás ujala nejprve řádová sestra, kterou otázky dětí velmi blažily a neodradilo ji ani vyzvánění mobilů během výkladu. Její kolegyně nám poté ukázala chrámovou kryptu s ostatky svaté Zdislavy i méně šťastného Dráteníčka.
Následovala nezbytná občerstvovací hodinka na náměstí, kdy děti štědře zasponzorovaly místní cukrárnu, pizzerii a oba zmrzlinové stánky. Došlo i na pověstnou Cimrmanovu slepou uličku - zjištění, že házet peněženku na strom není nejlepší nápad.
Výlet jsme završili prohlídkou muzea Severočeské transverzálky na vlakovém nádraží v Jablonném. A teď už hurá domů, do Brniště, do Velkého Grunova, do Božíkova, do Zákup!
 

Vánoční jarmark

Dne 2. prosince 2017 se konal tradiční vánoční jarmark v Kulturním domě v Zákupech. Téměř všichni z naší třídy přispěli pěknými výrobky na prodej. Chlapci pod vedením Jirky Lamberského společnými silami vytvořili papírovou sochu labutě, děvčata vyráběla společně různé vánoční ozdoby. Maminky přispěly cukrovím, svícny a svícínky, háčkovaným zbožím apod. Velké poděkování patří našim ochotným prodavačům – hlavně Petře, Adamovi, Jirkovi a Pepovi V., díky nimž jsme mohli utržit peníze do třídního fondu.

 

Pololetní vysvědčení a návštěva kina

31. leden byl příjemný den. Dostali jsme pololetní vysvědčení. 9 našich žáků prospělo s vyznamenáním, což bylo nejvíce ve třídách na druhém stupni. Ostatní všichni prospěli bez nedostatečných. Ale vysvědčení nebyla jediná událost. Po rozdání vysvědčení jsme nastoupili do autobusu a jeli jsme do České Lípy do kina na film Jumanji – Vítejte v džungli. Využili jsme peníze z jarmarku. Film se nám moc líbil!

 

Seznamovací pobyt ve Sloupu v Čechách 18.-20. září 2017

Začátkem jeseně letošní vyskytla se na panství Sloupském převzácná návštěva. Oko vaše spatřiti mohlo čtyři družiny pážat ze Zákup a okolí. Byv hradní pánem, jal jsem se sledovati pečlivě počínání jejich a prohlašuji na svou čest:

Tato pážata jsou vynikající původem svým, což pověstí rodovou a erbem doložili. Bez bázně a hany vrhali se do práce a úkolů jim svěřených: Listinu ouřední perem sepsali. Pečeť vlastní vyrobili. Kratochvíli podvečerní sobě obstarati dokázali. Znalosti zevrubné o rodu našem i dějepravě národní projevili. Panství celé křížem krážem prochodili a v závěru vynikající kus dramatický sehráli.

Se zalíbením sledoval jsem toto počínání jejich a ježto nucen jsem panství mně tak milé opustiti, rozhodl jsem z moci své pážata tato vynikající do služby povolat: Jmenovací listinu k hradu nechal jsem písařem svým vyhotoviti a jim glejt tento předati. Věřímť i já bohu, že budou hrad tento spravovati moudře a v čase budoucím mými spojenci budou - ocitnuv se v nouzi, vojsko své vezmou a na pomoc k Lužici mně potáhnou.

L. P. 2017 Mikeš Pancíř ze Smojna (v zastoupení paní učitelky Herákové a Pánkové)

Zprávy ze třídy 5.A - třídní učitelka: Mgr. Marie Míchalová

Beseda v prvouce

Dne 18. 1. 2013 přišel do zákupské školy na besedu k prvňáčkům pan starosta Zákup Radek Lípa. Při prvouce probíráme s dětmi zimní tematiku, a proto jsme uvítali, že byl ochotný dětem vyprávět o zvířatech v zimě. Děti se dozvěděly o přezimujících sýkorkách, vrabcích a kosech, jaká mají krmítka, kam je vhodné je umístit, jakou potravu můžou lidé ptáčkům dávat. Přinesl i ukázku lojové koule různými druhy semínek. Řekl jim, jaká ptáčkům hrozí nebezpečí při nesprávně zvolené potravě. vyprávěl také o srnkách, divokých prasatech a zajících, jejich potravě a krmelcích. Díky interaktivní tabuli a internetu si děti všechna zvířátka, ptáčky a jejich krmítka prohlédly a pan starosta jim vše ukazoval a vysvětloval. Jeho vyprávění bylo poutavé, děti byly pozornými posluchači a také se zapojily do diskuse různými příběhy a dotazy.