Pedagogický sbor

Funkce Jméno
ředitel školy Mgr. Kopřiva Čestmír
zástupce ředitele Mgr. Neumannová Jaroslava
výchovný poradce Mgr. Kňobortová Květoslava
metodik prevence Mgr. Nováček Miloš
metodik EVVO Mgr. Řehořková Kateřina
metodik pro I.stupeň Mgr. Marcela Kopřivová
metodik pro II.stupeň Mgr. Linda Klimentová
koodrinátor ŠVP Mgr. Dagmar Heráková, Mgr. Marcela Kopřivová

 

Třída, aprobace Třídní učitel
1.A Mgr. Míchalová Marie
1.B Mgr. Kopřivová Marcela
2.A Mgr. Řehořková Kateřina
2.B Mgr. Olšarová Petra
3.A Mgr. Mitáčová Ludmila
3.B Mgr. Venhauerová Ivona
4.A Božena Hekšová
4.B Mgr. Vytisková Pavlína
5.A Mgr. Kašparová Marie
5.B Mgr. Izerová irena
6.A - Aj Mgr. Pánková Dana
6.B  - Čj Mgr. Heráková Dagmar
7.A - Z, Tv Mgr. Nováček Miloš
7.B - M, Ch,Tv Mgr. Lípová Renata
8.A - Fy, ICT, Pč Ing. Dufek Milan
9.A - Čj, D Mgr. Klimentová Linda
2.st.-  Aj Mgr. Bartošová Klára
2.st. - Vo Mgr. Šimková Jiřina
2.st. - M Mgr. Lochmanová Helena
2.st. - Nj, Hv, Př Mgr. Kňobortová Květoslava
2.st. . Př Mgr. Serdelová Miroslava
ŠD - 1 Hana Homzová
ŠD - 2 Attilia Častulíková
asistent pedagoga Horáčková Kateřina
asistent pedagoga Petrová Kamila
asistent pedagoga Homzová Hana
školní asistent Moníková - Zemanová Michaela