1.B

Zprávy ze třídy 1.B

DUBEN 2018
Byl měsícem ukázkových hodin. Nejprve jsme ukázali, co všechno se naučí prvňáček během jednoho školního roku budoucím prvňáčkům z MŠ v Zákupech. A potom nás ještě navštívily děti z MŠ v Nových Zákupech.
Také jsme s paní učitelkou slavili, vše, co se dalo a připravili jsme pro ni jeden z nejkrásnějších dárků.
Také se konala třídní schůzka, abychom rodiče potěšili (někteří možná překvapili a někteří dokonce vyděsili) svými výsledky. A taky jsme pomohli parlamenťákům s přípravou akce CUKRÁRNIČKY a „napekli jsme“ nepečené BE BE řezy pro všechny rodiče, kteří ten den přišli do školy.
Knihou v dubnu byla Dášeňka čili život štěněte.
 

BŘEZEN 2018
V tomto měsíci jsem si na týden vyměnila místo s pí učitelkou Míchalovou, která mě ochotně zastoupila po dobu týdenního lyžařského kurzu. Velmi si práci a děti z I.A pochvalovala. Také jsme poslali 3 zástupce naší třídy (Davídka, Leničku a Tomáška) do matematické soutěže CVRČEK. Byli šikovní a všichni obsadili medailová místa. Další akcí byl projekt Den bezpečnosti, při kterém jsme se seznámili s pravidly pro chodce, cyklisty i pasažéry v autě, poznali jsme zásady první pomoci. Další soutěží, kde jsme si vedli velmi dobře, byla pěvecká soutěž ZÁKUPSKÝ VRABČÁČEK. Tady nás reprezentovali: Štěpánek, Viktorka, Kristýnka, Kačenka. I jim se velmi dařilo a vyhráli, co se dalo.
A měsíc březen jsme zakončili velikonočními dílnami, na kterých jsme vytvořili spoustu krásných výrobků.
Jo, a v tomto měsíci jsme společně s rodiči přečetli další knížku JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL.
 

ÚNOR 2018
Měsíc únor byl především měsícem chřipkové epidemie. Byl den, kdy z celkového počtu žáků 28 nás ve třídě pracovalo celkem 13. Měsíc únor byl také měsícem olympijských her. A tak jsme po olympijsku počítali, cvičili, kreslili, četli a psali dopisy našim sportovcům. Vyvrcholením naší třídní olympiády byl pátek 23.2., kdy jsme se skvěle zapojili do Dne převleků za sportovce. Rodiče, moc Vám děkujeme za úžasné nápady převleků. No a měsíc únor byl také měsícem jarních prázdnin, ale počasí rozhodně jarní nebylo. Sluníčko sice svítilo, ale teploty klesaly až na -19 stupňů. A tak se hlavně lyžovalo, bruslilo, chodilo na procházky a hrálo se pěkně v teploučku.
Jo, a taky jsme společně s rodiči přečetli svou první knížku POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE A zavedli si své čtenářské portfolio.
 

LEDEN 2018

Hlavním úkolem tohoto měsíce bylo zakončení práce v 1. pololetí. To se nám všem podařilo. 31.1. jsme slavnostně obdrželi naše první vysvědčení. Průměrná klasifikace byl 1,00 a průměrná absence na jednoho žáka byla 21,10 zameškaných hodin. Touto hodnotou patříme ke třídám s nejnižším počtem zameškaných hodin. Děkuji všem rodičům za úžasnou spolupráci a pomoc v 1. pololetí. Dne 31.1. jsme také vyhodnotili třídní soutěže a titulovali nejaktivnější námořníčky naší plavby. Velkou odměnou za naši práci nám bylo filmové představení PADDINGTON 2. Nesmíme také zapomenout, že 30.1. se naše třída účastnila natáčení spotu o naší škole.
 

PROSINEC 2017

V sobotu 2.12. se obě první třídy účastnily Vánočního jarmarku v Kulturním domě, kde prodávaly spoustu svých vlastnoručně vyrobených výrobků. Tímto prodejem jsme získaly do třídního fondu 3 337 Kč, za což děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s výrobky a dobrůtkami na tento jarmark, ale také děkujeme všem rodičům, kteří si k nám přišli nakoupit. Děkujeme.
V pátek 8.12. obě první třídy jely na exkurzi do ekocentra Střevlík v Hejnicích u Liberce. Čekal nás program Kouzlo Vánoc, na kterém jsme se seznámili s řadou vánočních tradic, s vánočním příběhem, vyrobili si drobné dárečky a poznávali život zvířátek v zimě.
V pondělí 11.12. došlo ke spojení tříd I.A a I.B a vznikla tak jedna první třída I.A s počtem 28 žáků. A tak před námi vyvstala velká výzva: být spolu, osvojit si společné návyky, zvyknout si na nové spolužáky, přizpůsobit se novému prostředí, přijmout novou pí učitelku. Máme všechny předpoklady to zvládnout.
A také jsme v tento den přijali pozvání do MŠ, kde jsme se potěšili s našimi kamarády, pí učitelkami, ale hlavně jsme zhlédli pohádku O skřítcích Usínáčcích.
Ve čtvrtek 14.12. nás třída IX. A pozvala na společné vánoční tvoření. Bylo to prima. Vytvořili jsme společně vánoční řetěz, do kterého jsme napsali naše vánoční přání a kterým jsme vyzdobili školu. Společně jsme si zazpívali koledy a hlavně se navzájem poznávali. Deváťáci a pí učitelko Klimentová, děkujeme.
Ve čtvrtek 21. 12. nás čekal poslední den ve škole v tomto roce a byl opravdu nabitý spoustou aktivit. Nejprve si pro nás V.B společně s pí učitelkou Míchalovou připravila sportovní zápolení v tělocvičně, takže jsme zdobili stromeček, zažili sněhovou bouři, klouzali se na saních, balili a nakupovali vánoční dárky. Další aktivitou tohoto dne bylo vánoční zpívání koled a slet andělů ve školní jídelně. No a samozřejmě rozbalování dárků, které jsme pomohli Ježíškovi přinést pod třídní stromeček.
Nyní už zbývá popřát hodně zdraví, radosti, pohody a klidu do nového roku 2018.

LISTOPAD 2017

Měsíc listopad byl měsícem návštěv. První návštěva se uskutečnila ve středu 15.11. Přišla se nás podívat paní učitelka Mothejzíková. My jí ukázali, co všechno se její BROUČCI ze školky už ve škole naučili. Moc se jí u nás líbilo a na rozloučenou jsme jí věnovali správně splněné nakreslené úkoly – písmenko a počet.
Druhou důležitou návštěvou (úterý 21.11.) byla velká účast rodičů na třídních schůzkách. Tentokráte to již byla schůzka s hodnocením naší práce ve škole. Rodiče určitě přišli domů spokojeni, stejně jako chodí pí učitelka, protože ve třídě je spousta šikulek, které se už naučily číst a počítat.
Třetí a nejvíce slavnostní byla návštěva rodičů na ukázkové hodině ( 29.11.). My malí námořníci jsme ukázali, co všechno už jsme zvládli po nalodění na loď I.B. Všechny námořnické úkoly jsme hravě splnili a udělali tak rodičům, ale hlavně sami sobě, velkou radost.
 

ŘÍJEN 2017

Od 4. října do 25. října jsme byli spojeni se třídou I.A. Přestěhovali jsme si lavice do naší třídy a společně se učili v počtu 29 žáků. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to skvěle. Hodně nám pomohla školní asistentka pí M. Moníková-Zemanová a rodiče, kteří nás maximálně podporovali. Všem děkujeme.
V pátek 13. 10., v Den světových živelných pohrom, jsme navštívili HZS v České Lípě. Na tento den si nás hasiči pozvali na čtení hasičských pohádek. Povídali jsme si o pravidlech, která nám pomohou předejít nebezpečným situací, prohlédli si hasičárnu, její vybavení a vlezli i do hasičského auta. Za tento nádherně prožitý den, jsme poděkovali dárkem, který jsme sami vyrobili – hasičské přístroje z PET lahví.
V pondělí 16. 10. jsme měli projekt Světový den zdravé výživy. Naše téma bylo ovoce a zelenina. V tento den nás navštívili naši kamarádi z IX.A s prezentací na toto téma. My jim zase na oplátku připravili malé pohoštění – ovocné jednohubky a navštívili je v jejich třídě. Ti byli překvapení.
Ve středu 25. 10. (to byl projekt Národní den) jsme si četli pohádku O pejskovi a kočičce, jak slavili 28. říjen a společně s nimi se naučili poznávat naši vlajku, správně vyvěšovat vlajku, chovat se při vztyčování vlajky a taky jsme se podíleli na výrobě vlajky z našich těl. Naše barva byla červená.
Tak to byl druhý měsíc naší školní docházky.
 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Tak takhle to začalo.
V pondělí 4.9. 2017 nám námořníčkům, kteří se nalodili na loď jménem I.B. začala dlouhá devítiletá plavba školní docházkou. Na loď se nalodilo 14 námořníků, které přišli v první den plavby vyprovodit rodiče i prarodiče.
S rodiči jsme stihli již dvě setkání. To první bylo hned v úterý 5.9., na kterém jsme se domlouvali, jak pomůžeme námořníkům k bezproblémovému nalodění. Druhým setkáním byla oficiální třídní schůzka, na které jsme hodnotili první měsíc ve škole.
11.9. nás žáci deváté třídy pasovali na právoplatné prvňáčky naší školy. Moc děkujeme třídě IX.A pod vedením pí učitelky Klimentové. Tato akce se jim moc vydařila.
Zhlédli jsme divadelní představení na ekologické téma třídění odpadů.
Ve středu 20.9. jsme vyjeli do Sloupu v Čechách na Dračí výpravu, na které jsme upevňovali a vytvářeli ty správné námořnické vztahy. Vše jsme zvládli skvěle a v pátek 22.9. jsme o tom při návratu hlasitě informovali rodiče.
Poslední zářijovou akcí byl Sportovní den, na kterém jsme si vedli velmi úspěšně. Rozárka Jirásková obsadila v pětiboji disciplín OVOV (hod medicinbalem, trojskok, driblink, přeskoky přes švihadlo, kliky) úžasné 1. místo, Majda Pažoutová 3. místo a Davídek Šafránek 1. místo v kategorii chlapců. Gratulujeme.
V prvním měsíci školní docházky jsme toho stihli docela dost. Nemyslíte?