9.B

Zprávy ze třídy 9.B - třídní učitelka Mgr. Dana Pánková 

Školní rok 2016/2017


Den s technickými obory

V úterý 20.12. jsme rádi přijali pozvání Střední průmyslové školy z České Lípy strávit jeden den u nich na škole a podívat se „pod pokličku“ středoškolskému vzdělání. Celá akce byla velmi dobře zorganizovaná, učitelé si naše deváťáky rozdělili na 4 skupiny a během dopoledne měli všichni možnost zkusit si laboratorní cvičení či opracovat výrobek.
Později jsme se shodli, že akce byla přínosná nejen pro potenciální zájemce o studium na průmyslové škole, ale úplně pro všechny. Několik postřehů od dětí:
- mají velmi příjemné a hodné učitele, suprový přístup k dětem
- překvapilo mě, že jsme si mohli zkusit nějaké činnosti, např. vysoustružit si šachovou minifigurku
- líbila se mi hodina technologie, kde byl „chytrý dům“ dálkově ovládaný pomocí mobilu
- překvapilo mě, že na škole bylo víc kluků než holek
- překvapilo mě, že každý učitel si sám navrhnul svojí učebnu včetně nábytku
- okouzlily nás houpací židle v učebně jazyků
- nejvíce se mi líbila učebna fyziky, kde jsme zkoušeli lámat světlo
- obdivoval jsem CNC stroje a že má škola vlastní 3D tiskárnu – škola je vybavená velice drahými přístroji
- skoro všichni využili školní kantýnu, na kluky udělala dojem posilovna
- jsme rádi, že jsme měli možnost kouknout se, jak to chodí na střední škole

Po stopách klimatu

Zájezd do Německa se konal od 9. do 15. října 2016. Z naší třídy se zúčastnili: Sabina Polanecká, Kristýna Řeháčková, Gabriel Jaiser, Natálie Nedbalová a Katka Stedilová. Program byl zaměřen na ekologii a klima a podle toho se organizovaly různé projekty, soutěže a tématické výlety, např. na ekofarmu, do přírody, plavba parníkem apod. Nejvíce se nám líbila návštěva bazénu, výroba sýra a těstovin na ekofarmě, večerní diskotéky a navazování nových kamarádství s Němci a Rusy. Velké poděkování patří paním učitelkám Kňobortové a Klimentové za péči a starostlivost o nás.

Světový den výživy 

U příležitosti Světového dne výživy uspořádali deváťáci prezentační hodinu pro žáky prvního stupně. Pokusili se dětem objasnit příčiny hladomoru v rozvojových zemích, a naopak příčiny obezity v zemích vyspělých, seznámili je podrobněji s vybranými druhy potravin a děti si formou her zopakovaly například to, jak má vypadat vyvážený jídelníček. Velké díky patří deváťákům – někteří z nich se připravovali opravdu svědomitě a vytvořili krásné výukové materiály, počítačové prezentace nevyjímaje.

 

Pasování prvňáčků napříč slohovými útvary

Styl prostě sdělovací:
9. B přišla do družiny, kde byly děti a jejich rodiče. První začal mluvit pan ředitel, po něm pan starosta, který přinesl i dárek. Pak král pasoval a pak si deváťáci rozdělili prvňáky a provedli je po škole. (Venda)

Styl odborný:
Na psychiku dítěte pozitivně působí průvodci v kostýmech a dárečky či sladkosti. K adaptaci na školní prostředí přispívá seznámení se s učiteli, s prostorami školy a seznámení se staršími žáky. (Michal)

Styl publicistický:
Přinášíme zpravodajství z pasování prvňáčků. 1. B byla dekorována devátou B. Vypadalo to, že si to prvňáčci náramně užívají, protože 9.B byla převlečena za pohádkové postavy nebo sportovce. Poté šli prvňáčci společně s deváťáky na prohlídku kolem školy. (Radim)

Styl umělecký:
Děti přivítaly postavy převtělené do pohádkových bytostí a naučily je, jak se poklonit králi, který je později pasoval. Jejich oči se rozzářily poté, co je bytosti provedly po škole a představily učitelům, které budou na chodbách v budoucnu potkávat. (Milan)

 

Zprávy ze třídy 8. B- třídní učitelka: Mgr. Dana Pánková

Školní rok 2015/2016

Dne 22.4.2016 jsme v rámci "Dne země" pomáhali uklidit Kamenický vrch. O zdárný výsledek se nejvíce zasloužili: Natálie, Radim, Katka, Dan, Dominik, Jenda, Michal, Maruška a Terka. Počasí nám přálo, mohli jsme si i zaběhat.

17.5. se uskutečnila Akademie ZŠ Zákupy. Naše třída vystoupila s číslem Staré pověsti české, které jsme upravili jako parodii. Kristýna s Gabrielem byli výborní jako Libuše a Přemysl a pobavil nás i Krok v podání Vendy. Hrála skoro celá třída a sklidili jsme velký potlesk.

Zprávy ze třídy 6.B - třídní učitelka: Mgr. Dana Pánková

Beseda o 17.listopadu 1989
Dne 15.listopadu se žáci naší třídy spolu se třídou 5.A zúčastnili besedy o listopadových událostech roku 1989. Tuto besedu pro žáky připravil pan Jiří Šimek. Žáci mají velmi dobré znalosti o průběhu "Sametové revoluce" v Praze. Nikdo z nich však nevěděl příliš o tom, co se v těchto dnech dělo v Zákupech. Povídání pana Šimka bylo velmi poutavé. Vyprávěl dětem autentické příběhy a zážitky a vlastní pocity z této doby. Žáci měli zvídavé otázky a dostalo se jim podrobné odpovědi. Po této dvouhodinové besedě jsme všichni odcházeli bohatší o mnoho zajímavých informací. Děkujeme panu Šimkovi za skvělou besedu.

Beseda o životě v dětském domově
V hodinách čtení jsme v čítance narazili na několik článků o dětech žijících v dětských domovech, o jejich pocitech, trápeních a smutku. Maminka jednoho z našich žáků, Tomáše Homzy, pracuje v Dětském domově v České Lípě. Požádali jsme proto Toma, zda by maminku nepoprosil o pár informací o tom, jak se tam dětem žije. Tomáš nám další den povídal o všem, co mu maminka pověděla. Ostatní žáci však byli lační po dalších a dalších informacích, zasypali proto Tomáše spoustou dotazů, se kterými si Tom nevěděl rady. Jeho maminka, paní Hana Homzová, byla velmi vstřícná a přišla do naší třídy otázky zodpovědět. Vyprávěla nám o tom, jaký mají děti v Dětském domově režim, kolik jich tam žije, kolik jim je let, jak se vzdělávají, jak tráví svůj volný čas, prázdniny, Vánoce, jak se podílejí na chodu jejich domácností, jak se starají o domov i jeho okolí. Povídání paní Homzové bylo chvílemi veselé, chvílemi velmi smutné a nutící k zamyšlení. Tímto paní Homzové ještě jednou děkujeme.

Vánoční jarmark
Naše třída díky Vánočnímu jarmarku vydělala 1415Kč. Žáci sami rozhodli, že by rádi věnovali 415 Kč na dobrou věc a 1000 Kč na exkurzi do Planetária, kam se chystáme v únoru. Děti se nemohly rozhodnout, kam peníze věnovat. Nakonec se usnesly, že by rády peníze rozdělily spravedlivě mezi zvířata a lidi. Přispějeme tedy Útulku v Dobranově u České Lípy a také na léčbu rakoviny.

Vánoční přespávání
Spaní ve škole před Vánoci se stalo v naší třídě tradicí. Od 1.ročníku jsme přespávali ve třídě u stromečku, jedli jsme cukroví, hráli hry, pili čaj, poslouchali koledy a sledovali pohádky. Letošní přespávání bylo jiné v tom, že bylo "za odměnu". Poprvé jsme tedy nebyli všichni pohromadě. Vynahradili jsme si to ale na besídce, kde už jsme byli v plném počtu.

Planetárium a Pražský hrad
4. února se chystáme na exkurzi do Prahy. Podíváme se po pěti letech na Pražský hrad a zajedeme se podívat na vesmír, který nás v hodinách přírodovědy fascinoval, do Planetária. Nemůžeme se dočkat!