Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy

 

Název: Parťáci

 

Schůzky členů ŽP v roce 2017/2018

Vybraný den - PÁTEK  

Čas - 7:00 hodin

Kde? - Klubovna ŽP

Žákovský parlament

Úkolem našeho žákovského parlamentu  je dát prostor členům parlamentu pro vyjadřování svých názorů na otázky každodenního života a umožnit jim realizaci vlastních nápadů. Vytvořením funkčního parlamentu žáky více zapojujeme do chodu školy a rozhodovacích procesů, přenášíme na ně určitý díl odpovědnosti za své jednání, rozvíjíme dovednosti, které mohou uplatnit i v běžném životě, učíme žáky nejen jejich práva, ale i povinnosti, které z těchto práv vyplývají. Rádi bychom i nadále více sblížili žáky I. a II. stupně na základě vzájemné pomoci a spolupráce. Podporujeme partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli, rádi bychom dosáhli aktivní pomoci žáků učitelům při jejich práci.
Jsme zapojeni do projektu Škola pro demokracii a stali jsme se Konzultačním centrem, které poskytuje pomoc a podporu začínajícím, ale i dalším ŽP.

A jak žákovský parlament pro školní rok 2017/2018 vypadá?

Žákovský parlament tvoří 2 zástupci ze třídy, zahrnuje zástupce 2. – 9. tříd. Byl dán prostor i dalším žáků, kteří chtějí v parlamentu pracovat a získali tak tzv. zelené karty.Má letos tedy 32 zástupců!!! Zástupci byli zvoleni ve školních volbách v červnu 2016. Ve svém dvouletém volebním období byli jmenováni do své funkce veřejně, obdrželi členskou průkazku a se školou podepsali jmenovací smlouvu. Zástupci parlamentu se schází jednou týdně v klubovně ŽP,  a to v pátek před vyučovacím předmětem Výchova pro život, při kterém žáci II. stupně mají možnostn přenášet informace z ŽP do svých tříd.  V klubovně ŽP mají psací a kancelářské potřeby, plánovací nástěnku, počítač a další pomůcky nutné pro práci.

Schůzek parlamentu se může účastnit kdokoli (vedení školy, starosta obce, učitelé, ostatní žáci). Parlament bude i nadále pravidelně informovat o své činnosti (webové stránky, Zákupský zpravodaj, školní rozhlas, vitrína na škole, nástěnka ve 2. patře).

V žákovském parlamentu má každý svou roli, najdete tu: předsedu, zapisovatele, fotografy, ICT techniky, mluvčí apod.

Práci všech zástupců koordinují 3 učitelé: pí.uč. Marcela Kopřivová, pí.uč. Jaroslava Neumannová a pí uč. Pavlína Vytisková

Co zástupce v našem novém žákovském parlamentu čeká?

1. Zapojení do nového projektu CEDU.

2. Charitativní akce-  Vánoční koncerty ČT...

2. Uspořádání Noci s Andersenem.

3. Uspořádání "Dne pro žáky"

4. Spolupráce s Domovem důchodců a s Domem  s pečovatelskou službou v Nových Zákupech.

5. Spolupráce se ŽP v Raspenavě - konzultační centra Libereckého kraje.

6. Společné akce (návštěva kina, závěrečné překvapení),otevřenost ze strany vedení a učitelského sboru – přizvání na pedagogické rady, konzultace s panem ředitelem, možnost rozhodovat a být viděn.

Věříme, že naši myšlenku podporujete a nový žákovský parlament se Vám bude líbit!

Složení žákovského parlamentu 2017-2018

třída členové ŽP funkce
2.A Amálka Danielová pokladník
  Anička Kvasničková propagátorka
2.B Oskar Brůžek pořádníček
  Robert Olšar víčkař
3.A Pavel Havlík časoměřič
  Pavlínka Pelčáková zapisovatelka
3.B Kačka Dvořáková časoměřič
  Lukáš Pavelka časoměřič
4.A Kristýnka Synková nástěnkářka
  Barunka Motlová zapisovatelka - bodařka
4.B Terezka Řeháková nástěnkářka
  Tomáš Mrázek víčkař
5.A Gábinka Hospodářská víčkař
  Ráďa Halabalík mluvčí
5.B Jiří Glaser pokladník
  David Jakeš spojka
6.A Blanka Pátková kronikářka
  Marek Pačes spojka
6.B Ondřej Sláma ajťák
  Adélka Rýdlová spojka
7.A Eliška Bímová zapisovatelka, kronikářka
     
7.B Richard Hanzlík fotograf
  Miroslav Žížala mluvčí
8.A Vladislav Pelc předseda
  Eliška Kohoutová místopředseda
9.A Martin Paďour ajťák
  Jakub Jakeš ajťák
     

Zelené karty - tj. mohou navštěvovat ŽP a spolupodílet se na aktivitách ŽP - mají:

Míša Moníková - nástěnkářka, Tereza Homzová- pořádníček, Klára Horáčková - nástěnkářka, Karolína Vaňková - propagátorka, Majda Tomková - kronikářka