5.B

Zprávy ze třídy 4.B - třídní učitelka: Mgr. Irena Izerová

Školní rok 2017/2018

 

Školní rok 2016/2017 - p.uč. Mgr. Irena Izerová

 

 

Školní rok 2015/2016 - p.uč.Mgr.Klára Bartošová

 

Školní rok 2013/2014 - p.uč.Mgr.Irena Izerová

Dračí výprava

Prvňáčci z 1. A a 1. B se již tradičně na začátku školního roku vypravili na seznamovací pobyt – DRAČÍ VÝPRAVU. Přestože při odjezdu někteří plakali, nakonec vše zvládli a všem se nám v Oáze ve Sloupu v Čechách líbilo.
Děti si pro jistotu „psaly“ dračí deníky, aby nic nezapomněly a mohly doma vyprávět.
Rozdělili jsme se do čtyř týmů, každý měl svého draka ochránce: červeného OHNIVÁČKA ČERVENÁČKA, žlutého DRAČÍ OHEŇ, modrého ŠUPINÁČE a zeleného DRÁČKA MRÁČKA. Vypravili jsme se na hrad a cestou jsme plnili úkol na razítko pozorného JEŽKA. Na hradě všichni pozorně poslouchali a získali tak od paní průvodkyně spoustu razítek na ruku za své znalosti. Putovali jsme také k jeskyni draka Samuela a princezně jsme posbírali korálky, které tam zapomněla. Po dlouhém výletě nás čekali dobroučké špagety a pak jsme si hráli na hřišti. Děti vyzvaly paní učitelky na souboj v přetahování lanem a „nečekaně“ vyhrály. A teď sprcha, zuby, pohádka a hajdy do postýlek. Všichni spali, jak zabití. Ráno jsme zapsali deníčky, chvilku se učili a každý si vyrobil svého dráčka. Po obědě jsme si chvilku odpočinuli a už se na nás chystala obratná OPIČKA se svojí dráhou. Všichni jsme ji stihli proběhnout ve stanoveném limitu a získali tak další razítko. Cestou do lesa jsme hledali, co tam nepatří. Postavili jsme si hnízdo veverek a chránili ho před nenechavými kunami. Také jsme prokázali paměť jako SLON, zapamatovali si všech 5 obrázků a získali tak další razítko. Skvěle se vydařila také hadráková bitva, téměř všichni přežili, musíme posílit ve střelbě. Po večeři se naše mysl začala upírat jediným směrem, stezka odvahy. Slzy byly, ale nakonec i tenhle úkol všichni zvládli a odnesli si tajný poklad. Sprcha nebyla a na postýlku už jsme se těšili. Po snídani jsme si vzorně zabalili, všechno jsme si rozebrali a nikomu nic nechybělo. Zhodnotili jsme naší výpravu jako velmi úspěšnou, moc se nám to líbilo. Ještě závěrečná fotka, vyzkoušet draky, naobědvat se a hurá domů.

2.B Mgr.Ivona Venhauerová (od 1.9.2014)

Exkurze do Ekocentra Střevlík
V pondělí 13.10. se naše třída, společně se 2.A, vydala na exkurzi do Ekocentra Střevlík v Oldřichově v Hájích. Tam jsme se zúčastnili dvou ekologicky-výukových programů. Děti byly podle zájmu rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina se dozvěděla, odkud se bere mouka, jak vzniká a co se z ní vyrábí. Potom si děti vyzkoušely vlastníma rukama upéct křupavé houstičky, které si mohly hned sníst nebo odvézt domů. Ve druhé skupině si lektor s dětmi povídal o sadaření, o tom, jak se o jabloně starat, jaké jsou druhy jablek a jak se jablka zpracovávají. Nejvíce se děti těšily na vlastnoruční výrobu jablečného moštu, který se povedl a všem moc chutnal. Nakonec si děti ještě trochu zasportovaly a zasoutěžily.
Jak „pekařům“, tak „moštařům“ se exkurze moc líbila.

Projektový den zdravé výživy
Ve čtvrtek 16.10. proběhl na naší škole projektový den „Zdravé výživy“. My už jsme ho vlastně začali v pondělí na exkurzi, kde jsme se dozvěděli, jak jsou zdravá jablka. Ve čtvrtek jsme absolvovali besedu o zdravé výživě s lektorkou z Nadačního fondu Albert, zaměřeného právě na zdravou výživu. Děti si poslechly, které potraviny jsou pro ně vhodné a které ne. Čeho je potřeba jíst více a čeho méně. Prakticky si vyzkoušely, jak chutnají různé druhy ovoce a zeleniny a různé druhy nápojů. Z nakrájené zeleniny a ovoce vyráběly vitamínové obrázky, které potom mohly sníst, což se jim z celé besedy líbilo nejvíce.

Vánoční besídka
V pátek, před vánočními prázdninami, jsme si v naší třídě užili vánoční besídku. Hned na začátku nás potěšila svoji návštěvou paní učitelka z 1. třídy, Irenka Izerová, která se na nás přišla podívat i se svým malým synkem Jonáškem. Ukázali jsme jí naši třídu a chvíli si s ní popovídali. Po jejím odchodu jsme si povídali o tom, jak se doma připravujeme na vánoční svátky, jaké vánoční zvyky dodržujeme a jak vánoční svátky u každého doma probíhají. Potom nám Terezka, Anička, Leonka a Jiřík krásně zazpívali vánoční písničky a také koledy, které jsme si zazpívali všichni s nimi. Následovalo rozdávání dárečků, na které se děti asi nejvíc těšily. Každý pod stromečkem nějaký dáreček našel a všichni ze svých dárků měli radost. Potom jsme si uvařili čaj a mlsali cukroví. Zbyl nám čas i na hraní. Nakonec jsme odstrojili stromeček a vše uklidili, abychom si připravili třídu na vyučování po Novém roce. Potom už se všichni těšili domů na „Ježíška“ a na prázdniny.


Plavecký výcvik
Ve čtvrtek 19. 3. jsme jeli, naposledy v tomto školním roce, do České Lípy plavat. Absolvovali jsme celkem 10 lekcí plaveckého výcviku a učili se plavat, splývat i potápět. Také jsme hráli ve vodě různé hry. K dispozici jsme měli spoustu plaveckých pomůcek. Plavecký výcvik se všem moc líbil a už se těšíme do 3. třídy na jeho pokračování.

Projektový den – JARO

V pátek 20.3. jsme měli projektový den na téma JARO – JARNÍ KVĚTINY. Nejdříve jsme si povídali o jaru, poznávali na obrázcích jarní květiny a plnili různé úkoly. Potom jsme pracovali ve skupinách a tvořili „Jarní louky“, které se nám moc povedly. Nakonec jsme šli ven na vycházku, kde jsme některé jarní květiny viděli. Zbyl nám čas i na to, abychom si chvíli „zařádili“na dětském hřišti.
Během dopoledne jsme také pozorovali zatmění Slunce. Bylo to pro všechny moc zajímavé pozorování.

Výlet do liberecké ZOO
Ve čtvrtek 14. 5. jsme společně s 2.A navštívili ZOO v Liberci. Vyjeli jsme ráno v 8 hodin od naší školy.
Po příjezdu do ZOO jsme se nejdříve nasvačili a potom jsme s průvodkyní vyrazili mezi zvířátka. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí. Viděli jsme např. krmení a cvičení lachtanů, pozorovali jsme žirafy, jak olizovaly ochranné sklo a zjistili jsme, že mají tmavý jazyk. Také jsme viděli lvy, bílého tygra, opice, dravé ptáky, slony, velbloudy, plameňáky, tučňáky, zebry, antilopy, tapíry a další zvířátka. Asi nejvíce se nám líbili malé čiperné surikaty.
Kdo chtěl, svezl se po ZOO vláčkem. Téměř všichni si nakonec koupili něco na památku.
Po svačině jsme se se zvířátky rozloučili a šli k autobusu, který na nás čekal nedaleko.
Vrátili jsme se spokojení a plní dojmů. Výlet se všem moc líbil.
Druhý den jsme si ve škole o výletě a o tom nejzajímavějším popovídali, napsali a nakreslili obrázky.

Výlet na hrad Helfenburk
V pátek 19. 6. 2015 jsme se vypravili na hrad Helfenburk. Týden předem jsme se na výlet pilně připravovali. Plnili jsme rytířské ctnosti: rozvahu, zručnost, pozornost, vytrvalost a statečnost.
Každý si vybral středověké jméno, naučili jsme se rytířskou píseň, vyrobili jsme si svůj erb, medailon, „drátěnou košili“, snažili se nezabloudit v provazovém bludišti a proběhnout „Od hradu ke hradu“. Moc se nám líbilo rytířské klání a hlavně rytířský turnaj.
V pátek nastal den výletu a rytířské přísahy. Nejdříve jsme jeli vlakem do Úštěku, potom ještě kousek autobusem a nakonec jsme šli pěšky na hrad. Po cestě jsme hledali papíry s otázkami, na které jsme odpovídali. Z odpovědí jsme vyluštili, kde bude na hradě ukryt náš poklad.
Na hradě jsme potom poklad našli a vše jsme si tam prohlédli a prozkoumali. Z věže jsme měli pěknou vyhlídku po okolí. Všichni dokázali na vysokou věž vystoupat. Nakonec jsme na nádvoří hradu slavnostně složili rytířskou přísahu a byli pasováni na rytíře a rytířky.
Zpátky jsme šli až do Úštěku pěšky, tam jsme si dali zmrzlinu a potom jeli vlakem domů. Po cestě jsme mlsali poklad z Helfenburku (lízátka a bonbóny).
Po výletě většina z nás byla unavená, ale všem se výlet moc líbil.
 

 

Fotogalerie třídy