Informace pro strávníky

Vedoucí školní jídelny: Radmila Pecharová, tel: 487 883 851, e-mail: vedoucisj@zszakupy.cz

Moderní stravovací systém přináší následující možnosti :

  •  bezhotovostní platbu stravy (převodem z účtu nebo složenkou),
  •  objednávání obědů pomocí objednacího boxu za využití bezkontaktních čipů,
  •  identifikaci objednané stravy ve výdejním terminálu,
  •  možnost objednávání obědů internetem,
  •  možnost kontroly počtu odebraných obědů internetem.

Pokud máte zájem se stravovat v naší školní jídelně proveďte následující kroky :

1. Všichni strávníci vyplní formulář „Přihláška ke stravování“ a odevzdají jej vedoucí školní jídelny. Pracovní doba vedoucí ŠJ je od 6:30 do 15:00 hodin.

2. Při odevzdání přihlášky obdrží strávníci čip za zálohu 115,- Kč ( čip slouží pro identifikaci strávníka ). Pomocí identifikačního čipu si strávníci mohou vybírat 4 x týdně ze dvou druhů jídel, mohou si odhlásit či přihlásit oběd v BOXu umístěném ve školní jídelně a dále se jím prokazují při odběru stravy. Případnou ztrátu čipu je potřeba ihned nahlásit vedoucí ŠJ, která výdej na tento čip zablokuje a tím zamezí jeho neoprávněnému použití. Strávník si potom zakoupí čip nový. Při navrácení neponičeného čipu vedoucí ŠJ bude zpětně vyplacena záloha.

3. Obědy se platí pouze bezhotovostní platbou tj. převodem z účtu nebo složenkou. Při placení složenkou dostane strávník ve škole zhruba 12. den v měsíci složenku na následující měsíc . Ústřižek zaplacené složenky je třeba předložit ve ŠJ ještě před začátkem nového měsíce, aby strávník dostal 1. pracovní den v měsíci oběd.

Ceny obědů od 1.9.2017

7 - 10 let 22,00 Kč
11 - 14 let 24,00 Kč
15 - 18 let 27,00 Kč
důchodci (15%DPH) 58,00 Kč
cizí strávníci (15%DPH) 61,00 Kč

Ceny stravy v MŠ

MŠ 3 - 6 let 32,00 Kč
MŠ 7- 10 let 35,00 Kč

4. Strávníci, kteří budou platit obědy převodem z bankovních účtů, si sami zadají TRVALÝ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ na předepsanou zálohu ( dle věkové kategorie ) ve svém bankovním ústavu nejpozději do 20.dne v měsíci na následující měsíc. Kopii tohoto příkazu odevzdají vedoucí ŠJ. Přeplatky stravného budou zasílány na účet v měsíci červenec příslušného školního roku .

Zálohy pro jednotlivé věkové kategorie

   
MŠ 3 – 6 let 700,00 Kč
MŠ 7 – 10 let 740,00 Kč
7 - 10 let 460,00 Kč
11 - 14 let 500,00 Kč
15 - 18 let 570,00 Kč
důchodci 1 230,00 Kč
cizí strávníci 1 300,00 Kč

Údaje pro zadání trvalého příkazu k úhradě - stravné :

Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna
číslo účtu : 129731701/0300
konst.symbol : 0379
var.symbol : evidenční číslo strávníka - zadá vedoucí ŠJ ( je napsáno na přihlášce ke stravování )
spec.symbol : 60231

5. Oběd lze odhlásit nejpozději do 14.00 hod. předešlého dne na objednávacím boxu, nebo prostřednictvím internetu, nebo telefonicky - tel. 487 883 851. Je nutné nechtěné obědy včas odhlásit - neodhlášený či neodebraný oběd bude strávníkovi účtován. O prázdninách jsou všichni strávníci automaticky odhlášeni.. První den při nemoci je možno výjimečně dostat oběd do přinesených nádob (ne skleněných). Podle § 119 školského zákona č. 561/2004 Sb. strávníci, kteří se nezúčastní vyučování (z důvodu např. nemoci, prázdnin, ředitelského volna, apod.), nemají nárok na dotovaný oběd - a to ani žáci, kterřínapř. v době prázdnin navštěvují školní družinu.
 

6. Přihlašování a odhlašování stravy Internetem ( můžete, ale nemusíte jej využívat jako alternativu k objednávání na přihlašovacím boxu ). Přihlašovat i odhlašovat stravu můžete kdykoliv po celých 24 hodin denně, můžete použít libovolný počítač připojený na Internet a můžete využít dalších doplňkových služeb:

  •  zaslání potvrzení Vaší objednávky
  •  zaslání zprávy o objednané a nevyzvednuté stravě souvisle v zadaném počtu dní (tím Vám připomeneme, že jste si zapomněli stravu odhlásit, nebo že Vaše dítě na objednané jídlo nechodí)
  •  zaslání zprávy o stavu Vašeho konta při poklesu pod stanovenou mez
  •  zaslání podrobného měsíčního vyúčtování 

Postup zřízení služby

Celý postup, jak si tuto službu u nás v jídelně zřídit, je velmi jednoduchý. Stačí se přihlásit na adrese www.strava.cz a doplnit údaje (číslo zařízení, uživatel – zjistíte u vedoucí ŠJ). Doplníte e-mailovou adresu, kam chcete zasílat zprávy a jaké všechny služby chcete využívat. Zvolené heslo zásadně nikomu neprozrazujte. Každý strávník si nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.

Celodenní stravování

strávníci do 15 let 177,-Kč
strávníci od 15 let a více 200,-Kč

 

Upozornění : školní jídelna neposkytuje dietní stravu

 

 

 

 

 

Vyhodnocení dotazníků ke stravování ve školní jídelně - duben 2016