Provoz

Informace o MŠ

Mateřská škola je součástí integrované školy s právní subjektivitou - Základní škola a Mateřská škola Zákupy vznikla 1.7.1997 sloučením MŠ a ZŠ.

Kontakt

Telefon: 487 883 855 (tř. A), 487 883 852 (tř.B), 487 883 853 (tř. C), 487 883 856 (kancelář)

E-mail: skolka@zszakupy.cz

Ředitel ZŠ a MŠ Zákupy Mgr. Čestmír Kopřiva
Vedoucí učitelka MŠ             Dana Mothejzíková
Zástupkyně vedoucí učitelky  MŠ Dana Jersonová

MŠ ZÁKUPY

Počet tříd:

třída A : smíšená (děti 3-4 leté) - Kuřátka
třída B : smíšená (děti 4-6leté)   - Motýlci
třída C : předškolní (děti 5-7leté) - Broučci

 

Kapacita MŠ: 75 dětí - 25 dětí na 1 třídu

Zaměstnanci MŠ

Dana Mothejzíková učitelka třída A
Dana Jersonová učitelka třída C
Bc. Pavla Králová učitelka třída C
Hana Jeřábková učitelka třída B
Eva Šefčíková učitelka třída A
Ladislava Strejčková uklízečka -
Nina Gabrielová kuchařka -

Učitelky se střídají ve dvou směnách:

2 učitelky ranní služba - od 6:30 hod.

2 učitelky odpolední služba - od 9:30 a od 9:45 hod.(střídání po týdnu)

1 učitelka stále ranní služba (tř. B) - po 4 týdnech 1 týden odpol.

Provoz MŠ

6:30 - 16:00 hod.

Děti třídy B se po obědě před odpoledním odpočinkem rozdělují do dvou leháren (tř.A a C). Od 15,30 jsou děti sloučeny ve třída A (při absenci učitelek se děti slučují již v 15,00 hod.
Ráno se děti scházejí nejpozději do 8,00 hod., kdy se MŠ uzamyká.
Přerušení provozu MŠ: vánoční prázdniny, letní prázdniny (6 týdnů). Během jarních prázdnin je provoz nepřerušen.

Předávání a vydávání dětí

Rodiče předávají děti přímo učitelkám do tříd nejpozději do 8 hod. Nelze nechávat děti samotné v šatně ani jinde v areálu MŠ. Pozdější příchody je třeba předem nahlásit. Učitelky vydávají děti pouze dospělým osobám, sourozencům a jiným nezletilým pouze na základě předem sepsané dohody s rodiči. Rodiče mají možnost vyzvednout si dítě již po obědě (předem nahlásí).

Přijímání dětí

Do mateřské školy jsou přijímány děti podle těchto kriterií:

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 – školský zákon) s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy - území obce Zákupy (Zákupy, Nové Zákupy, Kamenice, Šidlov, Lasvice, Božíkov, Veselí, Brenná).
2. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 1. 9. 2017 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
3. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Zákupy, které k 31. 12. 2017 dosáhne věku 3 let, podle data narození od věkově nejstarších.
4. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Bohatice, Velenice a Lindava v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
5. Dítě, které k 1. 9. 2017 dosáhne věku 3 let, podle data narození, od věkově nejstarších.

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodování o přijetí.V průběhu školního roku se děti přijímají pouze v případě uvolněného místa podle uvedených kriterií.

K přijetí dítěte do MŠ je třeba:

  • řádné vyplnit Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • řádné vyplnit Evidenční list pro dítě v MŠ
  • doložit lékařské potvrzení ( na evidenčním listu).

Na základě vyplněné žádosti je vyhotoveno "Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání", které potvrzuje ředitel školy.

Ukončení docházky do MŠ:

  •  na základě odhlášení ze strany rodičů
  •  při dlouhodobé neomluvené absenci - po předběžném upozornění a s rozhodnutím ředitele školy
  •  při neplacení úplaty za předškolní vzdělávání, při neplacení stravného - po předběžném upozornění a s rozhodnutím ředitele školy.

Úplata za předškolní vzdělávání

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018: 300,- Kč
Bezhotovostní platba převodem z bankovního účtu současně s platbou stravného nebo platba složenkou - vyřizuje vedoucí ŠJ.


MŠ NOVÉ  ZÁKUPY, č. p. 521 - odloučené pracoviště

Zahájení provozu: 6. 1. 2014

Provoz:  6:30 - 16:00 hod.

Kontakt

Telefon: 727 897 414

E - mail: skolka.nz@zszakupy.cz

Kapacita

25 dětí  - 1 třída (3 - 7 let):

třída D - Berušky

Zaměstnanci

Vedoucí učitelka:  Irena Jechová

Učitelka:  Iva Vondroušová

Provozní:  Kateřina Salfická

 

Prázdninové přerušení provozu mateřské školy:

MŠ Školní ulice: od 2. 7. do 10. 8. 2018

MŠ Nové Zákupy: od 9. 7. do 24. 8. 2018