Zaměstnanci školy

Základní škola

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vedení školy
Mgr. Kopřiva Čestmír ředitel školy

+420487883841
+420721746302

kopriva@zszakupy.cz
Mgr. Neumannová Jaroslava zástupce ředitele +420487883844 neumannova@zszakupy.cz
Pedagogický sbor
Mgr. Míchalová Marie třídní učitelka 1.A   michalova@zszakupy.cz
Mgr. Kopřivová Marcela třídní učitelka 1.B,
koordinátor ŠVP, metodik I.stupně
  koprivova@zszakupy.cz
Mgr. Řehořková Kateřina třídní učitelka 2.A, metodik EVVO   rehorkova@zszakupy.cz
Mgr. Olšarová Petra třídní učitelka 2.B   olsarova@zszakupy.cz
Mgr. Mitáčová Ludmila třídní učitelka 3.A   mitacova@zszakupy.cz
Mgr. Venhauerová Ivona třídní učitelka 3.B   venhauerova@zszakupy.cz
Božena Hekšová třídní učitelka 4.A   heksova@zszakupy.cz
Mgr. Vytisková Pavlína třídní učitelka 4.B   vytiskova@zszakupy.cz
Mgr. Kašparová Marie třídní učitelka 5.A   kasparova@zszakupy.cz
Mgr. Izerová Irena třídní učitelka 5.B   izerova@zszakupy.cz
Mgr. Pánková Dana třídní učitelka 6.A   pankova@zszakupy.cz
Mgr. Heráková Dagmar třídní učitelka 6.B, koordinátor ŠVP   herakova@zszakupy.cz
Mgr. Nováček Miloš třídní učitel 7.A, metodik prvence   novacek@zszakupy.cz
Mgr. Renata Lípová třídní učitelka 7.B   lipova@zszakupy.cz
Ing. Dufek Milan třídní učitel 8.A,
metodik a koordinátor ICT
  dufek@zszakupy.cz
Mgr. Klimentová Linda třídní učitelka 9.A, metodik II.stupně   klimentova@zszakupy.cz
Mgr. Bartošová Klára učitelka ZŠ   bartosova@zszakupy.cz
Mgr. Šimková Jiřina učitelka ZŠ   simkova@zszakupy.cz
Mgr. Lochmanová Helena učitelka ZŠ   lochmanova@zszakupy.cz
Mgr. Kňobortová Květoslava učitelka ZŠ,
výchovný poradce
  knobortova@zszakupy.cz
Mgr. Serdelová Miroslava učitelka ZŠ   serdelova@zszakupy.cz
Horáčková Kateřina asistent pedagoga +420487883843  
Petrová Kamila asistent pedagoga +420487883843  
Homzová Hana asistent pedagoga    
Michaela Moníková - Zemanová školní asistent +420487883843  
Sekretariát
Šimková Karla účetní +420487883840 ucto@zszakup y.cz
Řídká Jana administrativní zaměstnanec +420487883843 skola@zsza kupy.cz
Provozní zaměstnanci
Mothejzík Jaroslav školník +420487883854  
Rýdlová Šárka uklízečka +420487883857  
Matlasová Monika uklízečka +420487883857  
Volrábová Kateřina uklízečka +420487883857  

Školní družina

Častulíková Attilia vychovatelka     +420487883859 castulikova@zszaku py.cz
Homzová Hana vychovatelka           +420487883859 homzova@zszak upy.cz

Mateřská škola - Školní 

Pedagogičtí zaměstnanci
Mothejzíková Dana vedoucí učitelka +420487883855 skolka@zszak upy.cz
Jersonová Dana učitelka +420487883853                                              
Jeřábková Hana učitelka +420487883853  
Králová Pavla učitelka +420487883852  
Šefčíková Eva učitelka +420487883855  
Provozní zaměstnanci
Strejčková Ladislava uklízečka    
Gabrielová Nina kuchařka 420487883851  

Mateřská škola - Nové Zákupy

Pedagogičtí zaměstnanci
Jechová Irena vedoucí učitelka +420727897414 skolka.nz@zs zakupy.cz
Vondroušová Iva učitelka +420727897414                                              
Provozní zaměstnanec
Salfická Kateřina uklízečka, kuchařka    

Školní jídelna

Pecharová Radmila vedoucí školní jídelny +420487883851 vedoucisj@zsz akupy.cz
Myšičková Ladislava  hlavní kuchařka +420487883851                                                     
Hlobeňová Hana kuchařka 420487883851  
Patáková Miluše kuchařka 420487883851  
Kvasničková Irina pomocná kuchařka 420487883851  
Hráchová Blanka uklizečka ŠJ 420487883851  

VHČ

Brož Pavel                  správce ubytovny        
a sportovního areálu

+420487883846
+420721746301

brozpa@quic k.cz
Fabiánová Eliška uklizečka ubytovny +420487883841