4.B

Zprávy ze třídy 3.B - třídní učitelka: Mgr. Pavlína Vytisková

Školní rok 2017/2018

 

Školní rok 2016 / 2017

Lapbook „Lidské tělo“ – 3. ročník
Tentokrát jsme tvořili LAPBOOK na téma „Lidské tělo“. Vyrobili jsme si vlastní interaktivní encyklopedii a opět nás to moc bavilo!

 Ekocentrum Brniště – program „Zemědělství žije“
V pátek 5. 5. 2017 jsme se vydali do Ekocentra v Brništi. Společně jsme se vypravili podívat, co všechno musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal vypěstovat obilí a starat se o zvířata. Lektorky si pro nás opět připravily bohatý program. Prozkoumali jsme náš jídelníček a zjistili jsme, odkud pocházejí potraviny. Zopakovali jsme se fotosyntézu, vařili jsme palačinky, vyráběli masky a podívali jsme se do kravína.

Čertovský den

V pátek 5. 12. 2014 se naše třída proměnila v opravdové peklo. Ve třídě se objevilo místo žáků spoustu malých čertů a jedna velká čertice. Celý den nás provázela čertovská tématika. V českém jazyce děti popisovaly čerta i Mikuláše, seznámily se s nejznámějšími příslovími o čertech a vařily polévku z písmenek a slabik. V matematice počítaly čertovské řetězce a každý pořádný čert musel zdolat žebřík plný příkladů. Na závěr si děti poslechly pohádku o Čertovi a Káče.
 

Fotogalerie třídy