Plánované akce Žákovského parlamentu 2017 - 2018

ZÁŘÍ:

15.9. 2017, Poprázdninové jednodenní setkání ŽP - stmelovací aktivity - přespávačka ve škole

22.9.2017, první schůzka ŽP

ŘÍJEN:

Začátek sběru víček - Plastožrout Rynoltice

25.10.2017, Den barev

Prezentace školní jídelny - Obědy na přání

LISTOPAD:

15.11.2017 Krajské setkání koordinátorů ŽP v Liberci

20.11.2017, Návštěva zástupců ŽP na pedagogické radě - plánované akce ŽP

21.11.2017, Charitativní akce - knihy do školy

Akce pro žáky - Den naruby

PROSINEC:

2.12.2017 Advent  v Zákupech - vánoční jarmark

7.12.2017 Krajské setkání ŽP v Liberci

Charitativní akce: Adventní koncerty České televize

Andělské zpívání u stromečku

LEDEN:

Zákupské dvojspřeží

Vědomostní soutěž Olympijské hry

Zákupský biatlon  - městská sportovní akce

ÚNOR:

Valentýnská přáníčka - celoškolní akce

Turnaj pro I.stupeň - vybíjená

BŘEZEN:

Ponožkový den

Noc s Andersenem

DUBEN:

24.4.2018 Třídní schůzky - cukrárničky

KVĚTEN:

Akce pro žáky - Mistrovství světa + dílničky

ČERVEN:

Závěrečná akce pro členy ŽP

22.6. 2018 - Svatojánská noc

Průběžně je plán aktualizován o nápady a kce vzniklé v průběhu činnosti ŽP.

Uskutečněné akce žákovského parlamentu + články  

k vybraným akcím

Školní rok 2017/2018

Dát se dohromady je jen začátek.
Držet pospolu je pokrok.
Pracovat společně je úspěch.
A čas věnovaný pomoci ostatním je daleko lepší než pouhé dávání.

Těmito myšlenkami se náš ŽP řídil po celé dva roky práce. Našim parlamenťákům skončilo jejich dvouleté volební období, a tak se nabízí malé ohlédnutí.
A co se nám tedy podařilo a co se naopak nepodařilo?

- Přespávačka - nás opět nastartovala do nového období, zvolili jsme si nového předsedu, rozdělili si role, naplánovali si akce
a hlavně jsme zapracovali na vytvoření týmu s novými členy.
- Návštěva Senátu ČR - patří k těm akcím, které se nám nezdařily a to proto, že jsme si nedokázali pohlídat termín odevzdání prezentace, naše chyba, ale chybami se také učíme.
- Dnem barev – jsme tradičně přispěli k oslavě státního svátku vzniku ČSR, kdy organizujeme sestavení z těl spolužáků naši státní vlajku.
- Knihovničky – byl náš nový nápad. Akce spočívala
ve spolupráci s rodiči naší školy, kteří přišli na třídní schůzky nejenom zjistit, jak se daří jejich ratolestem, ale zároveň nám přinesli knihy, které už doma zabírají místo, ale začínajícím čtenářům či dětem, které nemají možnost číst vlastní knihy, mohou pomoci vytvářet vztah ke čtení a rozvíjet jejich čtenářské dovednosti. A tak parlamenťáci knihy vybírali, třídili, uklízeli. Také vytvořili jednoduchá pravidla půjčování knih.
- Obědy – byla naše další nová akce. Každý měsíc jsme losovali dvě třídy s jejich návrhy na oběd v daném měsíci. A tak nám paní kuchařky vařily podle našich chutí a nápadů. Děkujeme.
- Sbírka pro Medouška – a ještě do třetice, další nová akce. Nápad vzešel od mladičké Parlamenťačky, která přišla s návrhem sbírky pro našeho zámeckého medvěda Medouška.
A tak jsme sbírali suché pečivo, jablka, med a pomáhali tak zvířecímu symbolu města Zákupy. Děkujeme za nápad a jedné mamince parlamenťačky za pravidelný odvoz na zámek.
- Vánoční jarmark – jsme opět uspořádali ve spolupráci s městem Zákupy za obrovské podpory učitelů a rodičů, kromě prodeje rozmanitých a zajímavých vánočních výrobků žáků jsme zajistili i velmi chutné občerstvení, vzpomeňme na křehounké kremrolky od nejmenované maminky.
- Vánoční koncerty České televize - finanční výtěžek z Vánočního jarmarku jsme znovu odeslali těm, kteří ho potřebují nejvíce, vždyť pomáhat je tak snadné.
- Výjezdní pracovní zasedání – zorganizování tohoto setkání bylo velmi komplikované, a to proto, že vypukla chřipková epidemie. A tak jsme nakonec vyjeli (vyšli) do naší MŠ, která nám ochotně nabídla zázemí. Čas společně strávený jsme hlavně věnovali naladění se do další práce, upevnění týmu a rozdělení si plánovaných akcí pro další pololetí
- Valentýnská pošta – se letos obzvlášť vydařila a stává se pevnou tradicí na naší škole, dopísky zaláskovaným, kamarádům, pedagogům roznášeli naši amorci vyšperkovaní amorovými šípy. Amorci nezapomněli ani na přátelská objetí kamarádů, kteří, jsou příliš nenápadní, abychom je blíže poznali
- Ponožkový den – 21.3. jsme si všichni, kteří si uvědomujeme
a respektujeme odlišnosti mezi lidmi, oblékli na každou nohu jinou ponožku. Tato akce probíhá na podporu lidí s Downovým syndromem. Barevné ponožky otočené patami k sobě symbolizují svým tvarem příčinu tohoto celoživotního onemocnění - poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Žáci žákovského parlamentu si připravili pro žáky krátkou prezentaci, ve které zjednodušeným způsobem vysvětlili, o co vlastně jde.
- Den učitelů – byla opravdu vydařená akce, kterou ocenili všichni pedagogičtí zaměstnanci naší školy. Všechny jsme totiž obešli a všem předali námi vyrobené „placky“ s typickými hláškami našich učitelů a malou kytičku za peníze, které jsme si sami vydělali. Ve školním rozhlase jsme připomněli svátek učitelů hlášením z naší vlastní tvorby. Učitelé byli nadšeni
a spolužáky jsme motivovali k vlastním přáním našim učitelů. To se vážně povedlo.
- Noc s Andersenem – letos připravili parlamenťáci pro začínající malé čtenáře úkoly z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, a tak jsme kreslili, dramatizovali, pekli dort, vyráběli pejsky
a kočičky, četli, kamarádili se, pomáhali si navzájem, no
a samozřejmě spali.
- Krajská setkání ŽP Libereckého kraje - byla v letošním roce těžištěm naší práce. Jako Konzultační centrum pro ŽP v Libereckém kraji jsme se podíleli na třech krajských setkáních. První se uskutečnilo na podzim 2017 a bylo věnováno práci koordinátorů ŽP. Druhé krajské setkání už bylo určeno žákům
a společně jsme se věnovali tématu plánování projektů. Třetí krajské setkání se uskutečnilo na jaře 2018 a bylo zaměřené na metodickou podporu správného vedení schůzek ŽP. I zde jsme zažili slova chvály a obdivu na adresu našeho ŽP. Jak příjemné, ale zároveň velmi zavazující. Všechna krajská setkání jsme spoluorganizovali se ZŠ a MŠ Raspenava, která je v Libereckém kraji naším partnerem.
- Cukrárničky – proběhly podruhé a měly stejný ohlas jako minulý školní rok. Na každém patře jsme měli připravené cukrárničky s malým pohoštěním pro rodiče, kteří přišli na třídní schůzky. Letos jsme se hodně sami podíleli na pečení sladkostí. A tak děkujeme paní učitelkám, které byly ochotné v rámci pracovních činností péci. Samozřejmě, že se našla maminka, která nás neustále podporuje a zase nám skvěle napekla. Celá akce je poděkováním rodičům za jejich starostlivost a zájem
o nás děti.
- Sbírka předmětů pro výstavu ke 100. výročí vzniku ČSR – to bychom ani nebyli my, abychom zase něco nevymysleli, a to byste zase nebyli vy rodiče, abyste nás nepodpořili. A tak jsme během třídních schůzek vybírali předměty k připomenutí stoletého vývoje naší republiky. Děkujeme za předměty a na výstavu se těšte v září 2018.
- Mistrovství světa v led(t)ním hokeji – tato sportovní akce se bohužel neuskutečnila, protože pověřený tým lidí, nedokázal včas zajistit vhodný termín, a tak jim nepoděkujeme a příště budeme v plánování pohotovější.
- Výlet do Prahy – byl velkou odměnou za práci. Navštívili jsme Jump Arénu a letiště Václava Havla. Taky musíme poděkovat městu Zákupy za nemalý sponzorský dar – zaplacení autobusu do Prahy. Jinak v Praze bylo blaze.
- Víčka – jsme také sbírali a za část obdržených financí jsme pořídili na jednotlivá patra naší školy knihovničky na přestávky, což byla také akce ŽP. Co uděláme se zbytkem financí o tom rozhodne nově zvolený parlament. A taky děkujeme tatínkovi parlamenťáka za ochotu odvážet víčka do sběrny.
- Volby – pro novou nastupující generaci parlamenťáků. zorganizoval tým mladších parlamenťáků. Výsledky voleb jsme zveřejnili ve vitríně školy. Nově zvoleným parlamenťákům gratulujeme a přejeme jim, aby dokázali navázat na dobrou práci našich parlamenťáků.

Co napsat na závěr?
Snad jen to, že to malé ohlédnutí za minulým rokem, není vůbec malé. Je to obrovský kus práce, kterou zvládnou žáci naší školy, pro sebe, pro spolužáky, pro školu, pro město. Možná, že všechno není dokonalé, ale děláme to rádi a s chutí. Ale, že to děláme dobře, o tom svědčí zájem ze strany žáků, ze strany vedení školy,
ve kterém máme velkou oporu, bez které by to určitě nešlo, zájem ze strany města, které v našem kraji úspěšně reprezentujeme, zájem ze strany rodičů, kteří nás nejen podporují, ale sami se
i zapojují do naší parlamenťácké práce. A tak všem děkujeme, děkujeme, děkujeme.
za ŽP koordinátorky
Jaroslava Neumannová, Pavla Vytisková a Marcela Kopřivová
 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY JINAK
1. CUKRÁRNIČKY
V úterý 24.4. se uskutečnily třídní schůzky, při kterých parlament připravil již po druhé pro naše rodiče Cukrárničky. Tenhle rok ale buchty a perníky nepekly jenom šikovné maminky, ale i třídy. ŽP se sešel odpoledne před schůzkami, aby vše připravil. Byly připraveny stoly a židle na každé patro, buchty se roznesly, a na každé patro se rozmístily služby z řad usměvavých parlamenťáků. Ve vstupní hale byla vítací služba, která zdravila a informovala rodiče o Cukrárničkách. Rodiče si s radostí brali buchty, někteří i s sebou domů více kousků. Služby připravovaly i čaj nebo kávu. Cukrárničky se moc povedly a rodiče velmi zajímaly. My byli rádi, protože to bylo takové malé poděkování rodičům za jejich podporu naší práce.
P.S. Děkujeme třídám I.A, III.A, IV.A, IV.B, dívkám z VIII. A s pí učitelkou Míchalovou a mamince Pelčákové za napečení a zhotovení cukrářských výrobků do našich CUKRÁRNIČEK.
za ŽP Eliška Bímová

2. SBÍRKA STARÝCH PŘEDMĚTŮ
Tento rok je výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu, a proto se ŽP rozhodl, že vytvoří sbírku starých předmětů. A proč sbírku? Protože v příštím roce se chystá ŽP udělat výstavu. A jak jsme začali? Využilo se třídních schůzek tak, že jsme si řekli, že budeme vybírat staré předměty právě tam. Služba byla ve vstupní hale, měla papír na zapisování a bedýnku. Rodiče nám tam donesli např. žehličku, špunty do uší, nákupní košík, budík, ... .
Velmi děkujeme všem rodičům, kteří nám donesli nějaký předmět. A pokud jste to nestihli, můžete zajímavé a historické předměty z 20. století nosit do školy stále k pí učitelce Kopřivové.
za ŽP Eliška Bímová

DEN UČITELŮ
I v naší škole jsme letos nezapomněli na jeden důležitý svátek a to ten, který patří učitelům. Den učitelů slavíme 28. března, protože v tento den se v roce 1592 v Nivnici u Uherského Brodu narodil Jan Amos Komenský. J. A. Komenský byl zakladatelem moderní pedagogiky, známé je třeba jeho rčení „Škola hrou“. Zástupci žákovského parlamentu přišli v tento den všem učitelů osobně poděkovat za jejich práci, popřáli jim hodně zdraví, optimismu, spokojenosti, pracovní pohody a předali jim malou pozornost – rozkvetlou gerberu a placku s portrétem J.A .Komenského a s typickou hláškou pro daného učitele.
Za ŽP Marek Pačes
 

PONOŽKOVÝ DEN

 Ve středu 21. 3. 2018 se po celém světě slavil „Ponožkový den“ a letos se již podruhé připojila i naše škola. O co jde? Tato akce probíhá na podporu lidí s Downovým syndromem. Barevné ponožky otočené patami k sobě symbolizují svým tvarem příčinu tohoto celoživotního onemocnění - poruchu chromozomu ve tvaru písmene X. Chtěli jsme poukázat na to, že i lidé s Downovým syndromem jsou součástí naší společnosti a patři mezi nás. V tento den jsme si oblékli na každou nožku jinou ponožku a vyrazili jsme do školy!  Viděli jsme ponožky pruhované, puntíkaté,  obrázkové či dokonce s bambulkami. Žáci žákovského parlamentu si připravili pro žáky krátkou prezentaci, ve které zjednodušeným způsobem vysvětlili, o co vlastně jde.  Na závěr prezentace jsme se všichni vyfotili.

Děkujeme všem, kteří se zapojili, a těšíme se na příští rok!

 Za ŽP Eliška Bímová

 

VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ ZASEDÁNÍ ŽP

Ve středu 7. února jsme se všichni parlamenťáci sešli v prostorách MŠ v Zákupech, která nám poskytla zázemí na naše pracovní parlamenťácké zasedání.
Hlavním úkolem tohoto zasedání byla motivace pro 2. pololetí, vytvořit si zásobu ledolamek, naplánovat a připravit akce do konce školního roku. Museli jsme podrobně naplánovat akce na 2. pololetí. Každý měl svůj úkol, pracovali jsme ve dvojicích. Abychom u toho neusnuli, tak jsme si každou půlhodinku zahráli ledolamku. Nejvíce času jsme věnovali plánování "Valentýna" a "Olympijských her". Ulehli jsme až pozdě v noci, úkolů bylo prostě hodně.
Druhý den ráno jsme se hned po ranní hygieně a snídani začali věnovat dopodrobna akcičce "Valentýn".
Každý z nás odcházel ze zasedání s nějakým úkolem a s chutí do nové práce. Po obědě jsme se rozešli ke svým domovům.

za ŽP Marek Pačes alias Mára

 

ZOH NA NAŠÍ ŠKOLE
Dne 9. února 2018 začaly Zimní olympijské hry v korejském Pchjongčahangu. I naše škola během těchto her fandila našim sportovcům. Žákovský parlament vytvořil tablo, na kterém byl přehled všech zimních disciplín a na kterém jsme průběžně zaznamenávali medailové úspěchy našich sportovců. Ve školním rozhlase jsme vyhlašovali reprezentanty České republiky, kteří dosáhli na medaili. Celkem jich bylo 7.
V pátek 23.2. se celá škola převlékla za sportovce ze zimních či letních olympijských her a společně jsme fandili našim hokejistům. Ti sice s Ruskem prohráli, ale my si celé hry náramně užili. Na konec v převlečení za sportovce jsme vytvořili třídní fotografie.
za ŽP Lukáš Pavelka
 

Akce ,,Dobrák´´
Nová akce tedy ,,DOBRÁK´´ se udělala, aby se zjistilo, jak jsou na tom žáci s dobrými skutky. Proto ŽP vytvořil do každé třídy odznak s nápisem ,,DOBRÁK´´ . Placka začala kolovat celý měsíc prosinec. A jak se mohla placka získat? Když měl někdo ze třídy placku a viděl někoho, kdo někomu pomohl, tak mu ji předal a ten ji předál dalšímu. Akce měla velký úspěch hlavně u mladších spolužáků, kteří placku nosí dodneška, ale i u žáků, u kterých se to nečekalo.
P.S. Některé třídy v akci pokračují i dál, takže můžete na škole potkávat žáky DOBRÁKY.
za ŽP Eliška
 

Akce OBĚDY NA PŘÁNÍ
Náš ŽP na tento školní rok připravil celoškolní akci OBĚDY NA PŘÁNÍ. Každá třída si napsala oběd, který by chtěla uvařit v naší školní jídelně. Po souhlasu milých paní kuchařek jsme akci rozjeli. Na konci každého měsíce losuje ŽP 2 obědy na další měsíc. Jídlo, které si dotyčná třída vybrala a bylo vylosováno, je nahlášeno paním kuchařkám, které ho zařadí na jídelníček. Byla vytvořena i cedule s nápisem OBĚDY NA PŘÁNÍ, aby i ostatní strávníci, kteří chodí do školní jídelny věděli, že se dnes vaří na přání žáků.
Akce se líbí a má skvělé ohlasy, protože děti ve školní jídelně jedí i jídla, která nejsou na jídelníček často zařazována – smažený sýr a hranolky.
za ŽP Eliška


Medvěd MEDOUŠEK
Náš ŽP rád pomáhá. Tentokráte naše pomoc byla nasměřována na místního zámeckého medvěda Medouška, toho najdete na našem státním zámku v Zákupech. Z hnědého kartonu byl vytvořen velký hnědý medvěd ( třída IV. B) a dal se na chodbu do 2. patra. K němu se přidala plastová bedna a nápis ,,sbírka pro Medouška´´. Děti do ní dávají chleba, jablíčka, med a další pamlsky pro Medouška. Každý pátek jedna maminka z řad rodičů ochotně odváží pamlsky na zámek. O akci je zájem a snad si i Medoušek pochutná.
P.S. S nápadem na uskutečnění této akce přišla Pavlínka ze III. A, za což jí velmi děkujeme a vidíme, že i male děti mají skvělé nápady.
za ŽP Eliška
 

Svatý VALENTÝN

Dne 14. února proběhla další akcička žákovského parlamentu, a sice Svatý Valentýn. Od pondělí 12. února do středy 14. února mohly děti tvořit přáníčka pro své Valentýny.
Přáníčka (alias Valentýnky) měly odevzdat do krabičky, která byla umístěna na chodbě v druhém patře.
Ve středu 14. února parlamenťáci tato přáníčka roznášeli adresátům. Obdarované děti měly jiskřičky v očích a radovaly se. Valentýnky, díky tvořivým parlamenťákům, dostali i všichni učitelé, asistentky a pan ředitel.
Akce měla velký ohlas. A Ti, co žádnou Valentýnku nedostali, nemuseli být smutní. Objaly je děti z řad parlamenťaků, kteří byli srdíčkově oblečeni s lukem a šípem.
za ŽP Mára

VÁNOČNÍ JARMARK
Nechce se ani věřit, že rok 2017 končí. Uteklo to jako voda a jsou tu Vánoce. S nimi přichází nejen očekávání, jaké budou, ale i starosti s přípravami tak, aby byly co nejhezčí.
Pravidelnou předvánoční akcí naší školy je i vánoční jarmark. Letos se uskutečnil 2. prosince v kulturním domě.
Do jeho příprav se zapojili nejen všichni žáci se svými učiteli, ale vydatně pomáhaly maminky, babičky a ani tatínkové a dědečkové nezůstali s pomocí pozadu. Všichni se pustili do výroby vánočních dekorací, překvapení a dárků, pečení perníků, cukroví a vánoček, kterých bylo zapotřebí opravdu mnoho. Jarmark pravidelně navštěvuje hodně lidí, a tak jsme všichni mysleli na to, aby měli z čeho vybírat. A to se podařilo: výrobků bylo opravdu nepřeberné množství a utržili jsme za ně hodně peněz. Návštěvníci si mohli vybrat různé svícínky, andělíčky, ozdoby, adventní věnce, drobně šperky, štěstíčka a další a další.
Aby se všem dobře vybíralo, mohli se i posilnit skvělými zákusky a lahodným čajem v našem denním baru, ve kterém o sto šest prodávali, obsluhovali hladové a žíznivé, podávali informace a rozdávali veselou náladu parlamenťáci.
Díky všem učitelům, rodičům, žákům, parlamenťákům za odvedenou práci. Vánoční jarmark 2017 skončil. Ať žije vánoční jarmark 2018!
Pavla Pelčáková 3.A
P.S.Zvláštní poděkování patří maminkám, které pro ŽP napekly skvělé mňamky do parlamenťáckého občerstvení. A tak děkujeme: pí Homzové, pí Pelčákové, pí Rýdlové
a pí Serdelové. Také jsme z utržených peněz poslali částku 2 020Kč na Vánoční adventní koncerty do ČT1.
 

PROJEKT "DARUJ KNIHU"
Dne 21.11. se uskutečnila první část projektu „Daruj knihu“.
Poprosili jsme rodiče, aby nám při návštěvě třídních schůzek přinesli knihy, které jim doma zabírají místo, knihy, které mají již přečtené, knihy, které by mohly udělat radost i ostatním dětem.
Ve vstupní hale služby Žákovského parlamentu přijímaly tyto knihy a na oplátku věnovaly rodičům záložky a poděkování v podobě čokoládky.
O projekt „Daruj knihu“ byl velký zájem a vybralo se mnoho knih. Děkujeme všem, kteří nám přispěli do našich nových knihovniček, které chceme zřídit na jednotlivých patrech naší školy a umožnit tak žákům číst kdykoli mají chutˇ či volnou chvilku.
za ŽP Eliška Bímová VII.A
 

DEN BAREV
25.října byla středa – poslední den před podzimními prázdninami. A to se u nás ve škole tradičně koná DEN BAREV.
Každá třída si vylosovala jednu ze tří barev naší státní vlajky a do té se oblékla. Letos si naše třída vytáhla bílou. Potom jsme všichni společně složili před školou naši vlajku. Někdy to byla vážně sranda, ale někdy to i bolelo, protože na nás – mrňouse, padali hromotluci z II. stupně. Celou akci vyfotil pan učitel Nováček.
Nakonec jsme všechno zvládli, vlajku jsme sestavili, a tak jsme se mohli vrátit do svých tříd a užít si velkou přestávku a po té dřině se nasvačit.
Pavla Pelčáková 3.A
 

PŘESPÁVAČKA ŽP 2017
V pátek 15.9. se sešel náš parlament k první společné akci v tomto školním roce – přespávačce.
Sešli jsme se před školou v celkem hojném počtu malých i velkých parlamenťáků. Naše první aktivity byly hlavně na seznámení s novými parlamenťáky. Snažili jsme se přiřazovat jména ostatním parlamenťákům, u této aktivity jsme si pomáhali a zjistili jsme, jak se jmenují noví členové ŽP. Další seznamovací aktivitou byly portréty s otázkami. Dostali jsme úkol, co nejvěrohodněji nakreslit svůj portrét. Pak jsme hledali dotyčné osoby a kladli si otázky na poznávání svých kamarádů. Pak následovaly pracovní aktivity: rozdělení rolí pro nový školní rok a vytvoření nového plánu akcí na tento školní rok. Pak už jsme se přesunuli do tělocvičny, kde vypukly tradiční eurohry ŽP. V tělocvičně jsme se rozdělili do týmů, soutěžili v olympijských disciplínách jako třeba tenis, odbíjená, atletika, plavání …., ale tyto disciplíny jsme si udělali tradičně po svém. Hlavním úkolem bylo naučit se spolupracovat, poznat nové členy, pomáhat si, volit dobrou taktiku, povzbuzovat se a samozřejmě i vyhrát, ale to byla jen třešnička na dortu. Potom následovala večerka.
Ráno jsme se probudili kolem sedmé. Větším parlamenťákům se jako obvykle nechtělo moc vstávat, ale nakonec vstali a pomáhali těm mladším. Po uklizení spacáků a karimatek jsme se šli nasnídat. Některé z maminek nám napekly velmi dobrou buchtu s borůvkami nebo vynikající perník. Za což pí Slámové a pí Synkové moc děkujeme. Po snídani jsme se přesunuli zpět do školní družiny a tam jsme vyhodnocovali letošní přespávačku. Každý měl nakreslit nějaké zvíře, o kterém si myslí, že se dá přirovnat k našemu ŽP. Padly tam zajímavé návrhy: například sova, protože náš parlament je moudrý, lev, protože je silný, mravenec, protože mravenci, když spojí síly, tak dokáží hodně, liška, protože je bystrý a mazaný... a další zvířátka.
Bohužel to byla poslední aktivita před odchodem domů. Ale nevadí, čeká nás rok společné práce.
za ŽP Eliška Bímová

Školní rok 2016/2017

Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady (žákovský parlament).
A proto jsme to celý školní rok táhli společně. A jak se nám to povedlo. Ohlédněte se s námi za uplynulým rokem.

- Přespávačka - se letos nesla v duchu olympijských her, kdy jsme plněním různých úkolů a
aktivit vytvářeli partnerské vztahy v novém kolektivu parlamenťáků, volili nového předsedu a
plánovali činnost na celý školní rok.
- Inaugurace – neboli jmenování nových členů do funkcí ŽP proběhla za velké účasti rodičů, pana starosty města Zákupy a pana ředitele ZŠ a MŠ.
- Kočky dělají psí kusy a psi se zase kočkujou – je naše tradiční akce spojená s pomocí opuštěným kočičkám a pejskům. Tento projekt se stává již tradiční akcí, se kterou nám významně pomáhá řada ochotných rodičů, kteří na třídní schůzky nechodí jen s notýsky na známky svých dětiček, ale i s granulemi či finančními částkami, kterými přispívají do naší sbírky, za což jim patří velký dík.
- Návštěva Senátu ČR - již poněkolikáté byl náš ŽP pozván se svou prezentací úspěšného projektu do Senátu ČR. V letošním roce nastala změna ve formě prezentace, protože pozvané školy musely natočit video o své práci. My jsme si zvolili projekt Bezpečnost na komunikacích. Tento projekt získal nejvyšší ohodnocení ve sledovanosti a cenu diváků.
- Den barev – v rámci Dne vzniku samostatného československého státu jsme se opět podíleli na sestavení naší státní vlajky.
- Vánoční jarmark – je tradiční součást Zákupského adventu, na kterém se jednotlivé třídy prezentovaly svými výrobky, a kde ŽP zajišťuje a organizuje ve spolupráci s městem Zákupy prostory v KD, občerstvení, úklid a odvoz.
- Vánoční koncerty České televize - i letos jsme využili finance z Vánočního jarmarku, které jsme navýšili finančními příspěvky zaměstnanců školy a pomohli v předvánočním čase těm, kteří to opravdu potřebují a udělali tak radost jim i sami sobě.
- Zákupské dvojspřeží – byla akce, při které jsme využili příznivé podmínky letošní zimy. Napadlo, a tak nás napadlo, vytvořit dvoučlenné týmy na saních či bobech, které projížděly vytyčenou trasu a cestou musely plnit drobné úkoly. Jízdy na saních se líbily, pobavily nás a dokonce jsme zapojili i paní učitelky, pana starostu i pana ředitele. Vítězem byl vlastně každý, kdo neseděl v teple na gauči.
- Valentýnská pošta – tu jsme po loňském úspěchu mezi dětmi znovu zopakovali, takže jsme opět rozdávali zaláskovaná psaníčka, ale roznášku jsme ještě vylepšili o objímání všech těch, kteří jsou kolem nás a my je občas míjíme a nevšímáme si jich. Řekli jsme si, že objetí nic nestojí a přitom udělá hodně radosti. A té přece není nikdy dost.
- Návštěva útulku BONA – v druhé polovině roku jsme se po dlouhých diskuzích, zda rozvineme akci Kočky dělají psí kusy a psi se zase kočkujou, rozhodli, že s pomocí rodičů navštívíme útulek a předáme zvířátkům vybrané granulky a korunky.
- Ponožkový den – byla naše další premiérová akce, v tomto dni - 21.3. jsme tím, že jsme si každý obul každou ponožku jinou, dali najevo, že nejsme všichni stejní, tak jako nejsou všichni stejní kolem nás a podpořili Den Downova syndromu.
- Noc s Andersenem – organizují starší parlamenťáci pro mladší spolužáky - čtenáře. Letošní noc byla zaměřena na výročí komiksu Čtyřlístek, a tak jsme si hráli, psali, malovali, četli, dramatizovali, vymýšleli, bavili se, spali a těšili se na ráno, kdy jsme všem poslali pohledy na důkaz prožité noci se Čtyřlístkem.
- Cukrárničky – byly asi naší největší vrcholnou akcí, kterou jsme poděkovali rodičům na třídních schůzkách za jejich podporu naší práce. A proto na každém patře vznikly malé školní cukrárny: Světová, U veselého stromu, U Macha a Šebestové, ve kterých jsme měli připravené malé občerstvení pro rodiče. Toto občerstvení jsme si vyráběli sami v rámci hodin pracovních činností. Je ala pravda, že řadu laskomin nám napekly i naše maminky. Vždyť to píšeme, že nás podporují, a tak moc děkujeme.
- Krajské setkání ŽP Libereckého kraje - se letos uskutečnilo po dvakráte. Nejprve na podzim pomáhaly naše koordinátorky s organizací setkání ŽP na půdě Krajského úřadu v Liberci. V dubnu pak vyjel na toto setkání i náš celý ŽP. A opět jsme s převahou prezentovali naši práci a zároveň spolu s partnerem z Raspenavy organizovali toto setkání, na které jsme pozvali vedoucího odboru školství Libereckého kraje Leoše Křečka a pana Petra Tulpu, náměstka hejtmana Libereckého kraje.
- Výjezdní zasedání ŽP - bylo tečkou za úspěšným rokem naší práce, zároveň bylo i poděkováním za všechen čas, který parlamenťáci věnovali svým spolužákům, škole, a bylo to také inspirativní setkání celého ŽP s opravdovým senátorem Liborem Michálkem. Zasedání se totiž uskutečnilo v Praze, kde jsme navštívili Senát ČR a Aquapalace. Vše se nám moc líbilo.
- Mistrovství světa v led(t)ním hokeji – závěr roku patřil opět tomuto sportovnímu klání ve florbale, na které se žáci naší školy těší po celý školní rok, naprosto jsme využili naše zkušenosti z minulých let a turnaj zvládli na výbornou. Našim spolužákům jsme ho dodatečně nadělili ke Dni dětí.
- Víčka – děkujeme všem, kteří se opět do sběru víček zapojili nejen na naší škole, ale i v prodejně potravin na sídlišti. A nesmíme zapomenout poděkovat tatínkovi, který nám ochotně odvážel víčka do sběrny.
- Suchý chléb – letos jsme ještě kromě víček vybírali suchý chléb pro koně. Koně totiž děti milují. Náš suchý chléb putoval ke koním pana Chýleho.
Volby – jsme zorganizovali pouze v prvních třídách, abychom doplnili náš parlament o
odcházející žáky z devátých ročníků.

Existuje pět základních vlastností, které dělají každý tým skvělý: komunikace, důvěra, kolektivní odpovědnost, starostlivost a hrdost.
Komunikaci zdokonalujeme při každém plánování našich akcí, důvěru vkládáme do každého člena a věříme, že zadaný úkol splní, odpovědnost při každé akci neseme svou kůži na trh a hledáme chyby, ze kterých se snažíme poučit, starostlivost je pro nás typická – nestaráme se o sebe, ale pomáháme těm druhým, hrdost je vlastnost velmi opomíjená, ale my můžeme být na sebe právem hrdi. A to je dobře.
.
Takže děkujeme. Děkujeme všem. V = vedení školy a města, Š = štábu tvořící zázemí ve složení: paní uklízečky, paní kuchařky, pan školník, správce stadionu, E = empatickým rodičům a celé veřejnosti, M = milým paní učitelkám a milým pánům učitelům.


P.S. Víte, co je u nás nového? Máme novou koordinátorku pí učitelku Pavlu Vytiskovou.
P.S.P.S. Více se dozvíte na webu školy.
P.S.P.S.P.S. Pohodové a letní prázdniny.

za ŽP koordinátorky J.N., P.V., M.K.

 

Závěrečné výjezdní zasedání ŽP do Prahy
     V pátek 26.5. jsme se ŽP uskutečnili výjezdní zasedání do hlavního města Prahy. Tento výjezd měl dva úkoly. Prvním úkolem byla návštěva pana senátora Libora Michálka, druhý úkol byla odměna za naši celoroční práci. Vystoupili jsme na Pražském hradě a bloudící a hledající procházkou jsme došli k Valdštejnskému paláci na Malé Straně, kde má sídlo Senát ČR. Nejprve nás čekala prohlídka paláce, takže už víme, proč má senát ve znaku dva lvy. Potom jsme přijali pozvání pana senátora Libora Michálka. Diskutovali jsme s ním nad otázkami hodnot v lidském životě. Pan senátor nás velmi mile překvapil, byl velmi vstřícný, ochotný, sdílný, zajímal se o naši práci a naše problémy a dokonce nám, ale i našim rodičům nabídl pomoc, pokud bychom se dostali do neřešitelných problémů. Také jsme mu kladli zvídavé otázky. A tady musíme pochválit naši Pavlínku ze II.A, která položila asi nejzajímavější otázku: „ Pane senátore, nechcete koťátko?“ ( Nechtěl, protože doma už kočičky měl., poznámka redakce). Pak jsme se pustili do druhého úkolu – odměny. Navštívili jsme AQUAPALACE PRAHA. Tak to byla tedy paráda. Spousta bazénů, spousta skluzavek, spousta vody, spousta legrace. (a taky jedny ztracené ponožky, jedno ztracené tričko, poznámka redakce) Prostě jsme si to užili se vším všudy. Asi jsme v tomto roce hodně pracovali, když jsme dostali takovou odměnu. Děkujeme.
Hlavně musíme poděkovat panu starostovi, který nám zajistil dopravu zdarma a pak velmi hodnému sponzoru panu Jaromíru Lochmanovi, který nám uhradil vstupné do Aquapalace. Velký dík.
za ŽP Eliška Bímová
 

Setkání ŽP základních škol Libereckého kraje
     Nás žákovský parlament se zúčastnil setkání parlamentů Libereckého kraje. Tato akce se uskutečnila ve čtvrtek 11.5 v Liberci.
Náš žákovský parlament byl jedním z pořádajících subjektů. Nejdřív proběhlo představení jednotlivých parlamentů. Dalším bodem byla diskuse na nejrůznější témata, kterým se žákovské parlamenty věnovaly a připravovaly je. Organizátoři akce si pro nás taktéž připravili drobné občerstvení, které celou akci příjemně oživilo. Náš žákovský parlament měl několikaminutovou prezentaci na téma „Význam parlamentu při ZŠ Zákupy". Naši členové parlamentu vymysleli jako hlavní bod prezentace drobnou slovní hříčku, kde společným jmenovatelem byl parlament základní školy v Zákupech, kde každé z písmen, ve slově našeho města neslo jedno heslo. Z-zábava, Á- akce, K- kamarádství, U- úkoly, P- povinnosti a I- inspirace. V rámci naší akce, nás doprovodily naše dvě paní učitelky, M. Kopřivová a P. Vytisková.
Celá akce se velmi zdařila a všichni členové našeho parlamentu si jí užili a měli možnost načerpat spoustu nových zkušeností a zážitků.
za ŽP Sam Vacek
  

 

Sladké třídní schůzky na zákupské škole
Tak už je to zase tady. Čas běží jako voda a před námi rodiči je další zkouška pevných nervů. Čekají nás totiž třídní schůzky našich nejhodnějších, nejchytřejších, nejtalentovanějších a dalších nej, - dětiček. Přiznám se, že na "rodičák" do naší školy chodím ráda. Schůzky probíhají v přátelské, příjemné a někdy i dost veselé atmosféře. Nic totiž nepotěší téměř zdevastovanou duši matky víc než historky ostatních rodičů o tom, jak je jejich zlatíčka přivádějí k šílenství. A vy zjistíte, že v tom nejste sami. Takže hurá na ně!
Ale pozor! Něco se děje! Hned při příchodu do školy nás uvítali malí cukráři a cukrářky ze žákovského parlamentu. A my zjistili, že nás v každém patře čeká cukrárna. Skvělý nápad! Sladké je na nervy nejlepší a kdo ví, co nám naše zlatíčka připravila za překvapení.
Ale vraťme se k naší cukrárně. V prvním patře nás vítají už téměř slečny ve "SVĚTOVÉ CUKRÁRNĚ". A musím říct, že vaří opravdu světové kafe. Kdo nepije kávu, může si vybrat z několika druhů čaje. A těch lákavých dortíků! Který si vybrat? Těmhle dobrotám neodolají ani sebevětší dietářky. Ve druhém poschodí nás čeká "CUKRÁRNA U VESELÉHO STROMU" a v ní dvě správné holky ze druhé a třetí třídy. Z očí jim koukají neposední čerti a hned se předhánějí, která nás obslouží a že určitě musíme ochutnat alespoň jeden maličký kousek. No a až úplně nahoře vyrostla "CUKRÁRNA U MACHA A ŠEBESTOVÉ" se stejně nadšenou obsluhou jako v předchozích provozovnách žákovského parlamentu.
Odolat nadšení dětí, jejich dychtivým obličejům a šťastným úsměvům prostě nejde. A vidět jejich radost z pochvaly dospělých a z dobře odvedené práce vhání slzy do očí nejen nám maminkám, ale i tatínkům tvrďákům.
Ale už je čas rozejít se do tříd, kde na nás čekají třídní učitelé se snad jen dobrými zprávami. A pokud ne, tak máme nervy pěkně obalené a příště bude líp.
A už je konec! V cukrárně cukráři uklízí použité nádobí a za ušima se jim dělají boule. Teď už můžou ochutnat, co nabízeli a co zbylo.
A mně nezbývá než poděkovat nejen celému žákovskému parlamentu za prima nápad, ale všem učitelům, protože v téhle naší škole, se dětem věnují s láskou a jejich povolání pro ně není jen prací od-do, ale posláním.
Za rodiče Helena Pelčáková
 

Ponožkový den
V úterý 21.3.2017 na naší škole proběhl PONOŽKOVÝ DEN. V tento den žáci naší školy přišli do školy každý s jinou ponožkou na noze.
Parlamenťáci obcházeli a nafotili jednotlivé třídy i s paní učitelkami. Nezapomněli ani zajít
za paní kuchařkami, které nás jako vždy v našich aktivitách podpořily.
A proč to všechno bylo?
1. Rádi se převlékáme, češeme a jinak upravujeme.
2. Touto akcí jsme podpořili děti s Downovým syndromem a dali jim najevo, že ačkoli jsme každý jiný, všichni jsme stejní.
3. Nafocené fotky jsme poslali na facebook a tím podpořili celorepublikovou akci.
4. Poznali jsme onemocnění Downův syndrom.
5. Užili jsme si spoustu legrace.
za ŽP Míra Žížala
 

Dar útulku BONA
Ve středu 1. března 2017 vybraní zástupci našeho parlamentu jeli do zvířecího útulku BONA. Tím završili akci „Psi se kočkujou a kočky dělají psí kusy“. Tato akce začala již v listopadu na třídních schůzkách, kde nám rodiče pomohli se sbírkou pamlsků pro pejsky a kočičky. Kromě pamlsků se nám podařilo získat i finanční částku. Všechno, dobroty i penízky, jsme předali majitelce útulku paní Šubrové. Ta měla velkou radost, jednak za dárky a jednak z toho, že pokračujeme v naší započaté spolupráci. Radovala se samozřejmě i zvířátka. I tentokráte jsme se mohli spolehnout na pomoc našich rodičů. Paní Zemanová nám ochotně nabídla pomoc s odvozem pamlsků, my jí za to moc děkujeme. S pamlsky do útulku odjeli Míša Moníková, Adélka Rýdlová a Míra Žížala a paní učitelka Vytisková.
za ŽP Adélka Rýdlová
 

Valentýn
Od pondělí 6.2 do pátku 10.2. připravili členové ŽP pro žáky a učitele naší školy Valentýnskou poštu. Každý, kdo chtěl, mohl napsat svému kamarádovi, kamarádce, spolužákovi, spolužačce nebo i paní učitelce či panu učiteli něco milého a vhodit to do valentýnské schránky na 2. patře školy. Všechny valentýnské dopisy se následně roztřídily podle jednotlivých tříd.
V úterý 14.2. roznesl náš tým srdíčkových parlamenťáků všechny dopisy určeným adresátům do tříd. Během této roznášky a pak i následně o velké přestávce fungovali „ objímači“, kteří procházeli naší školou a měli za úkol obejmout všechny děti, které nedostaly dopis.
Já osobně si myslím, že se nám akce povedla, protože udělala radost dětem ale i dospělákům.
Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací této akce. Museli jsme totiž vyrobit plakáty, připravit hlášení, zhotovit schránku na dopísky, pomalovat trička a společně s pí učitelkami hlídat valentýnovskou schránku.
Za ŽP Míra Žížala
 

Zákupské dvojspřeží
Ve středu 25. ledna se konal na zasněženém asfaltovém hřišti 1. ročník zimních závodů ZÁKUPSKÉ DVOJSPŘEŽÍ. A v čem se vlastně závodilo? Soutěžily dvojice dětí proti sobě v tahání saní a cestou musely na vytyčené dráze plnit úkoly: nabrat lžící sníh do ešusu, projet kuželkový slalom, hodit kouli na sněhuláka, podlézat lano. O vítězi rozhodoval čas. Účastnily se děti z 1. stupně i ze 2. stupně. Ozdobou závodu byl souboj dvojic pí učitelek L. Mitáčové a P. Vytiskové s dvojicí pan ředitel Č. Kopřiva a pan starosta R.Lípa. Samozřejmě, že vyhrály paní učitelky. Odměnami byly naše první vlastnoručně vyrobené placky. O občerstvení se tradičně postarala Maruška a Lucka. Děkujeme panu Brožovi za přípravu pomůcek , paní vychovatelce A. Častulíkové, která si přišla zazávodit společně s družinkovými dětmi. Největší dík však patří samotným závodníkům.
Děkuje žákovský parlament
za ŽP zapsal Míra Žížala
 

Krajské setkání ŽP v Liberci
     Ve čtvrtek 8. prosince 2016 se v prostorách Krajského úřadu LK uskutečnilo setkání kompletních žákovských parlamentů ZŠ. Akci organizovala konzultační centra pro žákovské parlamenty ze Základní školy a Mateřské školy Raspenava a ze Základní školy a Mateřské školy Zákupy. Zúčastnilo se celkem 160 žáků a pedagogů z 9 základních škol z celého Libereckého kraje. Byly to parlamenty ze ZŠ U Soudu Liberec, ZŠ Pasířské Jablonec nad Nisou, ZŠ Ostašov, ZŠ Libštátu, ZŠ 28. října Turnov, ZŠ Stráž pod Ralskem, ZŠ TGM Lomnice nad Popelkou, ZŠ a MŠ Hejnice a ZŠ Skálova Turnov.
     Hlavním tématem programu, který zahájil Mgr. Petr Tulpa, člen Rady Libereckého kraje pro rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, bylo sdílení zkušeností s fungováním žákovských parlamentů na základních školách z pohledů žáků. Nechyběly ani prezentace zajímavých projektů, které členové ŽP ve svých školách realizují. Parlamenťáci si během tříhodinového setkání zvládli zahrát i ledolamku a na závěr zástupci všech parlamentů úžasně vyjádřili pomocí jednoho listu papíru, co pro ně parlament znamená. J.Neumannová a M.Kopřivová
 

Vánoční jarmark
     V sobotu 26.11. se v rámci zákupského adventu konalo tradiční Rozsvícení vánočního stromu, jehož součástí byl i Vánoční jarmark, který pořádal ŽP za pomoci všech žáků a učitelů naší školy. Každá zapojená třída si sama nebo s pomocí rodičů vyrobila své výrobky, které pak prodávala během jarmarku v kulturním domě. Děkujeme za podporu všem návštěvníkům jarmarku, zejména pak našim rodičům, že nakupovali a nakupovali a nakupovali, až bylo úplně vyprodáno. K příjemnému prožití tohoto času přispělo i vánoční občerstvení, které bylo během jarmarku prodáváno. Tady musíme velmi poděkovat maminkám našich parlamenťáků pí Pelčákové, pí Rýdlové a Pí Mitáčové za chutné cukrářské lahůdky. Vše proběhlo v klidu a panovala velice příjemná a vánoční nálada.
     Od všech zúčastněných tříd pak parlamenťáci vybrali po 100Kč. Tato částka společně s dalšími penězi, které poskytli zaměstnanci školy a další třídy, byla odeslána na charitativní Vánoční adventní koncerty, které vysílá Česká televize. Celkem jsme odeslali 3 250Kč. Děkujeme všem, kteří nás takto podpořili a v čase hektického nakupování dokázali pomoci těm, kteří by bez naší pomoci měli život těžší či smutnější.
za ŽP Martin Paďour
P.S. Příští rok se polepšíme a své ceny zboží zregulujeme. Tak slibujeme.

Vybírání dobrůtek pro pejsky a kočičky z útulku Bona na třídních schůzkách aneb „PSI SE KOČKUJOU A KOČKY DĚLAJÍ PSÍ KUSY“

Tato akce se uskutečnila v úterý 22.11.2016 v Základní a Mateřské škole Zákupy. Zástupci žákovského parlamentu vybírali od rodičů, kteří šli na třídní schůzky, žrádlo pro pejsky a kočičky do útulku Bona. U vchodu do školy jsme si postavili lavici. Každou hodinu se žáci ŽK parlamentu střídali ve službě a vybírali příspěvky pro útulek Bona, ať už finanční či hmotné.
Náš Žákovský parlament tomuto útulku pomáhá již třetím rokem a to různými akcemi, jejichž výdělek vždy daruje útulku Bona.
Tímto bych za Žákovský parlament chtěl poděkovat všem, kteří jakkoli přispěli na dobrou věc. I tentokrát byli dárci štědří a za to mnohokrát děkujeme a těšíme se na další vydařené akce s Žákovským parlamentem ZŠ Zákupy.
za ŽP zapsal Sam Vacek V.B

Návštěva parlamentu ČR naším ŽP
      V pondělí 21.11 zástupci ŽP jeli s projektem „Bezpečnost chodců na silnici“ do parlamentu ČR. Tento projekt byl mezi deseti vybranými projekty žákovských parlamentů ČR. Projekt byl vybrán organizací „Škola pro demokracii“. 14. listopadu bylo spuštěno veřejné hlasování, které mělo rozhodnout o pětici postupujících parlamentů. V tomto veřejném hlasování jsme získali díky velké podpoře naší veřejnosti 346 hlasů a stali jsme se vítězi této ankety.
      Tudíž jsme postoupili do užšího výběru, kde jsme reprezentovali náš projekt před dalšími parlamenťáky ČR a poslanci ČR. Návštěvu jsme si užili a hlavně jsme získali spoustu nových nápadů a zkušeností pro naši další práci.
     Hráli jsme ledolamku Drak a princezna, to je hra na seznámení, bystrost a odreagování. Dostali jsme prostor promluvit si s politiky, například s Miroslavem Kalouskem, Liborem Michálkem, Ninou Novákovou a Helenou Langšádlovou.
      V jedné z her jsem byla ve dvojici s panem poslancem Liborem Michálkem, kterému se náš projekt líbil a on nás pozval na Den otevřených dveří do poslanecké sněmovny a senátu.
Byl to pro nás hezký zážitek.
Za pětitičlenný tým ve složení: Maruška Mitáčová, Kristýna Řeháčková, Eliška Kohoutová, Sam Vacek a Ajka Šimková
zapsala Andrea Šimková člen ŽP
 

Inaugurace 2016

Inauguraci, která se konala 29. 9 2016 jsme zahájili pozdravem, následovala prezentace, ve které jsme panu řediteli, paní místostarostce, učitelům a rodičům, které jsme pozvali, ukázali naše nejpovedenější akce za předchozí školní rok. Konečně jsme přistoupili k samotné inauguraci. Nejprve jsme představili naše role a potom jsme svým podpisem stvrdili své zvolení.
Nakonec jsme si všichni zahráli ledolamku „mouchu“, která nás moc bavila a u které jsme se všichni nasmáli. Celé odpoledne vládla dobrá a pohodová nálada. Myslím, že z inaugurace můžeme mít všichni dobrý pocit a dále se řídit naším heslem: „ Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, dokážeme cokoli.“
Děkujeme všem maminkám za výborné občerstvení.  za ŽP Lucka Zapletalová
 

Přespávačka žákovského parlamentu

Tradiční zahajovací setkání starých i nových parlamenťáků se uskutečnilo v pátek 16.9.2016.
Nejprve jsme se seznámili s novými členy ŽP. Následně jsme utvořili čtyřčlenné skupinky. Každá skupinka dostala čtvrtku a měla za úkol napsat naše společné vlastnosti.
Nejdůležitější částí přespávačky bylo vytvoření nového plánu akcí na rok 2016/17. Opět jsme zařadili úspěšný Letní hokej a doplnili jsme ho dalšími sportovními akcemi pro žáky 1. a 2. stupně. Rádi bychom také spolupracovali
s Domovem důchodců. Zvolili jsme také nového předsedu ŽP (Marušku Mitáčovou) a místopředsedu ŽP (Lucku Zapletalovou).
Večer jsme se přesunuli do tělocvičny a hráli jsme do noci hry z Olympiády.
Když jsme se ráno vzbudili, nasnídali jsme se a rozdělili si poslední úkoly. Celou přespávačku jsme ukončili hodnotícími aktivitami.
Letošní přespávačka byla výborná, do nového parlamenťáckého roku vstupujeme společně a nadšeně.
                                                                                                                                                                                                     za ŽP Ondřej Sláma

Školní rok 2015/2016

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PRO ŽÁKY O PRÁCI ŽP
1. Napište, co vás napadne, když se řekne ŽP PARŤÁCI:
- kamarádi
- spolupráce
- dobré nápady
- soutěže
- sportovní akce
- jarmark
- komunikace
- dobrá parta lidí
- mluvčí třídy
- reprezentují školu
- je na ně spolehnutí
- dodržují sliby
- zapojují ostatní
- vědomosti
- vybraní žáci, kteří se více zajímají o chod školy
- jsou dobrosrdeční, vycházejí spolu, jsou jako hodní sourozenci, pracovitost, naslouchají nám
- snaží se zapojit mladší
- vymýšlejí aktivity
- chtějí být parťáky s učiteli
- chtějí zlepšit školu
- jeden společný tým
- informace
- povídání s dětmi
- pomáhají dětem
- nemám názor
- všichni si tam jsou rovni
- nic mě nenapadá
- plno práce
2. Napište vše, co se podařilo prostřednictvím parlamentu ve škole změnit nebo ovlivnit:
- charita – zvířátka
- zásobníky na toaletní papír
- zajištění prostoru na jarmark
- víc akcí
- pravidla ve třídách
- pokus o řešení vynášení jídla z jídelny
- spojit žáky všech tříd
- odpočinkové zóny
- hezčí prostředí ve škole
- získáváme důležité informace
- všichni věděli, co a jak bude
- díky za ten koutek dole
- led(t)ní hokej
- Noc s Andersenem
- sběr víček
- děti se k sobě chovají hezky
- díky parlamentu ví o naší škole hodně škol
- učili nás bezpečnost na silnici
3. Napište, o kterých tématech týkajících se parlamentu jste ve třídě hovořili:
- charita
- Karel IV.
- Valentýnská pošta
- vandalství
- sběr víček
- o všem, co přinesli parlamenťáci, o tématech z parlamentu
- o zákazu vynášení ovoce z jídelny
- o Karlovi IV.
- řešení konkrétních problémů – nepořádek kolem školy
- vytvoření obrazu pro charitu
- o volbách
-jak by měl vypadat parlamenťák
- o hokeji

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PRO UČITELE O PRÁCI ŽP
1. Napište, v čem je pro vás ŽP prospěšný
- zapojuje žáky do života školy
- nové nápady
- organizuje akce pro žáky
- řeší problémy, které vzniknou během roku
- učí žáky komunikovat
- vytváří mezi dětmi pocit sounaležitosti, zodpovědnosti za školu, což by měli přenést i na ostatní
- místo postoje „jen se nesu“ chuť podílet se, spoluvytvářet podmínky pro mých 9 let ZŠ
- prezentace školy na veřejnosti
- víc přemýšlet o problémech, hledat řešení
- spolupráce škola – město
- komunikace
- není pocit, že dětí stojí stranou a rozhodují jen učitelé
2. Napište, jakým způsobem žp naplňuje průřezové téma VDO:
- rozhodování
- umět říct svůj názor, kompromis, naslouchání
- sebevědomí
- orientace v problému
- řešit konfliktní situace
- rozvíjí spravedlnost, toleranci, práva
- samostatné uvažování
- komunikace: ŽÁK – ŽÁK, ŽÁK – UČITEL, ŽÁK – OBČAN
- učí se plánování, předcházení problémů
- vytvářet pravidla a jejich respektování
- dohlížet na dění ve škole
- demokratická volba
- povinnosti parlamenťáků
- pocit, že mám možnost volby
- můžu svobodně vytvářet, přejímám zodpovědnost
- podílím se na budování a vytváření podmínek
3. Napište, v čem ŽP pomáhá žákům:
- transformuje jejich připomínky směrem vzhůru
- inspiruje a přináší náměty
- snaží se je vyburcovat z jejich apatie a alibismu
- samostatnost, tvořivost, zodpovědnost vůči kolektivu
- učí se mluvit, předávat informace
- organizuje akce
- přijmout názor ostatních, přizpůsobit se
- jednat s lidmi – spolužáky,…
- řešit problémy společnými silami
- být partnerem spolužákům i učitelům
 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU PRO ČLENY ŽP
1. Napiš, co se ŽP v letošním roce povedlo:
- mistrovství v zákupském led(t)ním hokeji
- vědomostní soutěž Karel IV.
- dražba obrazů psů a koček
- Valentýnská pošta
- Noc s Andersenem
- Vánoční jarmark
- návštěvu v Senátu ČR
- workshop
- vyrobit hodně plakátů
- propojit malý a velký parlament
- dotáhnout akce až do konce
- zorganizovat hodně akcí
- povedly se nám všechny akce a měly velký úspěch

2. Napiš, co ses v ŽP letos naučil:
- nestydět se mluvit
- nebát se
- dělat diplomy a plakáty
- nestydět se mluvit před lidmi
- spolupracovat a pomáhat si
- přemýšlet
- pořádat akce
- nebát se něco říct nahlas
- bowling
- mluvit s někým jiným
- hrát florbal
- jak spolu pracovat
- naučila jsem se hrát ledolamky
- nemusíme hned na každého křičet, že stačí mu to vysvětlit
- že každý není takový, jak všichni říkají
- zapojit se
- naučil jsem se nenechávat věci na poslední chvíli
- lépe vystupovat
- nebát se vyjádřit svůj názor
- že když je dobrá parta lidí, tak jde vše
- naučila jsem se komunikovat s městem
- domluvit akce
- vstávat
3. Napiš, jak spolužáci hodnotí parlament:
- spravedlivě
- výborně a všichni ho pochopili (snad)
- skvěle, mají dobrý pocit
- hodnotí ho skvěle
- zajímavé informace
- divně
- Ježiš, žákovský parlament
- dobře
- hodně dobře – známka 1
- chválí naše akce a že náš parlament funguje
- suprově, poslouchali a dostávali odměnu
- pořád říkají, že se nám všechny akce povedly, ale někdy ne, ale ŽP je sám o sobě super
- je o něj velký zájem, stále se ptají, co dalšího se plánuje
- kladně
- někteří dobrý, někteří blbý
- na ŽP jako celek příliš nereagují, ale když jsou akce, tak jsou dobré ohlasy
- líbí se jim akce a nápady
- spolužáci hodnotí ŽP pozitivně
- že děláme úžasné akce a něco pro školu
- zkoušíme další akce
4. Napiš, co se ti líbilo v ŽP:
- hodní učitelé
- našel jsem nové kamarády
- krajské setkání
- spolupráce s městem, výlety, skvělá parta, fajn nápady, dobrá atmosféra na práci
- MS v hokeji
- že se pořád něco dělo
- spolupráce s dalšími parlamenťáky
- vztahy mezi 1. a 2. stupněm
- spolupráce
- bowling
- Karel IV.
- akce
- že každý mohl vyjádřit svůj názor
- že jsem se aspoň trochu zapojil
- vtipné paní učitelky
- že jsme jezdili do různých krajů
- aktivity, soutěže, atmosféra
- zapojovala jsem se více než v minulém roce
- že jsme pořádali spoustu akcí
- neopakovali jsme chyby

5. Napiš, co se ti nelíbilo v ŽP:
- trošičku hokej
- vstávání v 6:00 a stejně nestíhám
- hádali jsme se
- překřikovali jsme se
- že jsem moc nemluvil
- že příští rok mě nezvolí
- že jsme měli jednu akci za druhou a nestíhali jsme
- že všechno děláme na poslední chvíli
- chování kluků na záchodě
- moc úkolů
- ze schůzky jsem ne vždy všechno pochopil
 

A je to tu zase. Další rok se žákovským parlamentem.
Žákovský parlament nám pomáhá naplňovat motto naší školy „Škola je život sám“. A jaký byl ten letošní parlamenťácký život?
- Přespávačka - tradičně zahajuje školní rok, jejím hlavním úkolem je stanovit si cíle a nastolit kamarádské vztahy mezi nově vznikajícím kolektivem parlamenťáků.
- Návštěva Senátu ČR - i letos byl náš ŽP opět vybrán na setkání parlamentů ČR do Senátu ČR. Naši zástupci prezentovali úspěšný projekt Zákupské mistrovství světa v ledním hokeji, který splnil několik velmi důležitých cílů: propojení mladších a starších spolužáků, propojení žáků a učitelů, propojení žáků a rodičů a samozřejmě posílil národní sebevědomí.
- Vystoupení ŽP na setkání učitelů občanské výchovy Libereckého a Ústeckého kraje –
na toto setkání jsme byli pozváni, abychom učitelům představili fungující žákovský parlament
a poradili, jak na to.
- Den barev – je tradiční oslava státního svátku vzniku ČSR, kdy organizujeme sestavení naší státní vlajky.
- Kočky dělají psí kusy a psi se zase kočkujou – byla akce, která měla počátek při Dni otevřených dveří v minulém školním roce. V letošním roce jsme ji ještě více rozvinuli. Podařilo se nám do ní zapojit rodiče na třídních schůzkách a občany města Zákupy prostřednictvím obchodů. Díky nim jsme vybrali opět velké množství dobrůtek a pomohli tak opuštěným pejskům a kočičkám v útulku BONA, se kterým jsme již v minulých letech spolupracovali.
- Nadace CHRPA – je také tradiční akce, při které prodáváme výrobky s motivem koní.
Finanční částka pak putuje na výcvik koní pro hiporehabilitaci handicapovaných pacientů.
- Vánoční jarmark – jsme letos zorganizovali v Kulturním domě, což byla podle ohlasů občanů trefa do černého. Tato akce probíhala ve spolupráci s městem Zákupy a je součástí Adventu v Zákupech.
- Vánoční koncerty České televize se stávají také tradicí naší školy. Jednotlivé třídy, ŽP
a zaměstnanci školy přispívají nemalou finanční částkou těm, co to potřebují více než my.
- Dražba obrazů psů a koček – navazovala na akci Kočky dělají psí kusy a psi se zase kočkujou. Každá třída namalovala obraz pejska nebo kočičky. Vznikla úžasná umělecká díla, která se dražila za účasti rodičů, učitelů i občanů města. A opět jsme spolupracovali s útulkem BONA, který ocenil náš nápad, jeho provedení a atmosféru, která se prolínala odpolednem.
- Filmové představení – poprvé jsme zjišťovali zájem žáků 2. stupně o návštěvu filmového představení v kině Česká Lípa. S výběrem filmů, ze kterých si žáci vybrali svého favorita, nám pomohli učitelé. A tak v den pololetního vysvědčení žáci vyrazili na film Pojedeme k moři.
- Valentýnská pošta – byla premiérová akce ŽP určena pro všechny žáky školy. Během tří dnů mohli žáci vkládat své dopisy do schránky a poté byla jejich psaníčka doručena valentýnskými poslíčky do jednotlivých tříd. Tak své dopisy obdrželi kamarádi, zaláskovaní, ale
i pedagogický sbor.
- Noc s Andersenem – organizují starší parlamenťáci pro mladší spolužáky - čtenáře. Letošní noc byla zaměřena na výročí pohádky H. CH. Andersena Malá mořská víla a na knihu Expedice z pohlednice.
- Krajské setkání ŽP Libereckého kraje - opět jsme navštívili KÚ v Liberci, ale tentokráte my sami jsme byli spolu se ŽP z Raspenavy organizátory této vrcholné akce v našem kraji. Prezentovali jsme práci našeho parlamentu a naše úspěšné projekty. Vzájemně jsme pak sdíleli a předávali naše zkušenosti. Uvědomili jsme si, že náš parlament má opravdu spoustu zkušeností, uskutečněných akcí a projektů, kterými můžeme inspirovat ostatní. Uznání ze stran ostatních parlamentů byla velmi příjemná, stejně jako ocenění od zástupce CEDU (Centrum demokratického učení).
- Putování za Karlem IV. – byla první vědomostní akce, kterou jsme pro žáky naší školy zorganizovali. Velmi pozitivně hodnotíme, jak pečlivě se žáci připravovali, jaké znalosti
o Karlu IV. měli, jak si vytvářeli týmy mladších a starších spolužáků, jak nám pomohli učitelé, jak nás podpořili rodiče a jak jsme si dokázali, že výhra není důležitá, že důležitá je hra.
- Bezpečnost chodců – tato akce proběhla na požádání pana starosty, který oslovil ŽP s nápadem, jak upozornit na nový zákon o bezpečném pohybu chodců. Dvě žákyně si samy připravily úžasnou prezentaci na toto téma především pro žáky 1. stupně, ale navštívily i MŠ
a Domov důchodců v Nových Zákupech. Součástí prezentace bylo i předání reflexních pásek dětem a seniorům.
- Mistrovství světa v led(t)ním hokeji – tato sportovní akce se uskutečnila na základě ohlasů
a požadavků žáků. Výhodou byly zkušenosti, které jsme získali v minulém roce, a tak si akci žáci naplánovali a zajistili sami.
- Víčka – jsme také sbírali a obdrženými financemi jsme se podíleli na zakoupení zásobníků
na toaletní papíry na toaletách naší školy. Bohužel jsme hned byli nuceni řešit nevhodné zacházení a chování na toaletách. Ale snad se nám podařilo na spolužáky vhodně zapůsobit, protože to bychom byli asi sami proti sobě.
- Volby – zorganizovali odcházející parlamenťáci pro novou nastupující generaci parlamenťáků. Výsledky voleb zveřejníme na začátku školního roku. Nové parlamenťáky tak čeká dvouleté období, doufejme, že naplněné samou tvůrčí prací.

Co napsat na závěr?
Život je zábava, život je radost, život je pomoc, život je aktivita, život je smích. Ó, život je žákovský parlament.
Toho všechno a ještě mnohem víc si na parlamentu užíváme. Parlamenťákům děkujeme za jejich práci, ochotu, vstřícnost, pozitivnost, kreativitu a za to, že je máme, že neztrácíme naději a že se umíme na problémy dívat s nadhledem.
P.S. Tohle všechno bychom úplně sami nezvládli, a tak také musíme poděkovat všem, kteří nás podporovali a pomáhali: vedení školy, učitelům, paní kuchařkám, paní uklízečkám, vedení města, rodičům, občanům našeho města, CEDU.
P.S.P.S. Krásné prázdniny.
P.S.P.S.P.S. Také jste četli Aňu Geislerovou?
za ŽP koordinátorky Jaroslava Neumannová a Marcela Kopřivová
 

Mistrovství světa v zákupském hokeji
V úterý 21.6.2016 jsme uspořádali Mistrovství světa v zákupském hokeji. Tuto akci jsme pořádali již podruhé, a to proto, že se loni všem líbila a měla mezi žáky pozitivní ohlasy.
Žáci sestavili celkem sedm týmů: Švédsko, Rusko, USA, Česko, Slovensko, Kanada a Finsko. V každém týmu muselo být 5 dětí z 1. stupně a 5 dětí z 2. Stupně, výjimku tvořil tým Finska, který měl pouze mladší žáky. Každý tým musel mít svého kouče staršího 18ti let. Na začátku se týmy rozlosovaly do dvou skupin. Z každé skupiny postoupily dva týmy, které spolu potom hrály o první 3 místa. Každý tým dostal sladkou odměnu a první tři týmy medaile. Mistrem světa v našem hokeji se stal tým Kanady , druhé místo patřilo Česku a třetí místo si vybojovali hráči Ruska. Zápasy, které probíhaly, měly obrovské napětí, leckdy nepomohlo prodloužení a rozhodovaly až nájezdy na brankaře. Na závěr se vyhlásili: nejlepší hráč (Jirka Kohout), nejlepší střelec (Filip Havlík), nejlepší brankař ( Tomáš Kučera) a nejlepší obránce ( Dominik Kasal). Po celou dobu mistrovství vládla úžasná sportovní a fanouškovská nálada.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se na dobré organizaci podíleli, děkujeme učitelům, kteří koučovali své týmy, děkujeme rozhodčím, kteří odpískali nelehké zápasy, samozřejmě děkujeme všem , kteří si přišli zahrát a divákům z řad rodičů či spolužáků, kteří nás přišli podpořit.
za ŽP Lucka Zapletalová
 

BESIP
K příležitosti vydání nového zákona o bezpečnosti chodců na našich komunikacích byl ŽP osloven panem starostou o pomoc s aplikací tohoto zákona v praxi.
A tak na naší škole proběhla akce s názvem Bezpečnost silničního provozu. Starší žáci naší školy si připravili prezentace pro své mladší spolužáky z 1. stupně ZŠ. Prezentace probíhaly v jednotlivých třídách, na konci každé prezentace žáci obdrželi reflexní pásky, které pro nás nechal vyrobit pan starosta Radek Lípa. Starším žákům předali pásky jejich parlameňťáci. Stejné prezentace proběhly i v MŠ v Zákupech, kde jsme dětem zábavnou formou ukázali, že bezpečnost na silnici nemusí být vždy nuda. Třešničkou na naší akci byla návštěva Domova důchodců v Nových Zákupech, kde jsme naše prezentace obohatili také o naše postřehy, názory nebo zážitky a důchodci zase obohatili nás o jejich zkušenosti.
Akce to byla určitě povedená a užitečná, protože propojila teorii s praxí, propojila mladé a starší.
za ŽP Lucka Zapletalová
P.S. Na závěr zbývá dodat, že prezentaci si skvěle připravily Lucka Zapletalová a Maruška Mitáčová. M.
 

Vědomostní soutěž o Karlu IV.

U příležitosti 700. výročí narození našeho nejznámějšího panovníka uspořádal žákovský parlament vědomostní soutěž pro žáky 2. až 9. Tříd nazvanou PUTOVÁNÍ S KARELEM IV.
Sešli jsme se ve čtvrtek dne 12. května v jednu hodinu na 1. patře naší školy, kde jsme celo akci zahájili. Pod dohledem našich zkušených velmistrů a pomocníků z řad učitelů a členů žákovského parlamentu se dvacet 23 týmů po 4 pážatech rozešlo do 4 rytířských sálů, ve kterých se utkaly ve 2 vědomostních disciplínách. Nejprve ve hře "Riskuj", ze které postoupily 3 nejlepší týmy, které následně svedly souboj v "Rychlé smrti", kde stačilo jednou zaváhat a do dalšího kola jsta už nepostoupily.
I přes skvělé znalosti všech účastníku se do finále probojovali jen ti nejlepší, ve 4 finálových disciplínách se nám tedy utkaly 4 týmy. Po necelé hodině už byl známý vítěz finále a tedy celé soutěže, stal se jím tým ve složení: Dan Číž, Jirka Kohout, Míra Svoboda a Adam Bím. Vítězný tým jsme odměnili dortem ve tvaru královské koruny, který pro tuto akci upekla maminka členů ŽP paní Rýdlová, za což jí patří velké poděkování dále pak volnými vstupenkami na státní zámek Zákupy, které zdarma ŽP poskytl pan kastelán Petr Weiss a dalšími drobnými předměty, kterými jsme odměnili i další dva týmy, které obsadili stupně vítězů.
Děkujeme všem žákům za účast a za skvělé prokázané znalosti o Karlu IV. Samozřejmě, že děkujeme také všem učitelům a panu řediteli za pomoc a podporu této akce.
Za ŽP Maruška Mitáčová
 

Návštěva žákovského parlamentu na krajském úřadě v Liberci
      Ve čtvrtek 28.4.2016 se náš žákovský parlament ve složení 30 členů vydal do Liberce na krajský úřad, kde jsme společně se ŽP z Raspenavy byli spoluorganizátory Setkání žákovských parlamentů z Libereckého kraje . Na setkání dorazilo sedm ŽP, radní paní Losová Alena, členka rady kraje pověřená řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti a vedoucí odboru školství na KÚ pan Leoš Křeček.
       Na toto setkání jsme si připravili dvě prezentace. První prezentací jsme představili práci našeho ŽP. Tuto prezentaci si připravily Maruška Mitáčová, Lucka Zapletalová a Ajka Šimková. Vedly si opravdu skvěle a ostatní parlamenty doslova zaskočily množstvím akcí, které náš parlament zvládá. Druhá prezentace byla v režii Kristýnky Řeháčkové a Sama Vacka, kteří odprezentovali náš úspěšný projekt „Kočky dělají psí kusy a psi se zase kočkujou.“. Tímto projektem jsme se velmi úspěšně prezentovali i v Senátu ČR. O celý náš žákovský parlament a především o naše projekty byl velký zájem ze strany ostatních parlamentů. V rámci společného sdílení zkušeností a nápadů jsme i my od našich nových kamarádů pochytili několik skvělých nápadů, které chceme na naší škole také realizovat.
     Jsme velmi rádi, že jsme byli organizátory této akce, která se velmi zdařila, že jsme ostatní ŽP obdarovali našimi radami o tom, jak parlament kreativně rozvíjet. Proto se cítíme užitečně nejen pro naši školu, ale i pro školy cizí.
Za ŽP napsala Kristýna Řeháčková VIII.B
 

Psi a kočky pokračují
Žákovský parlament Vás srdečně zve na zimní dražbu obrazů pejsků a kočiček, které nakreslili, namalovali a nebo jinak výtvarně ztvárnili žáci naší školy.
Kdy? ve středu 20.1.2016
Kde? ve školní jídelně
Od kolika? od 16:00 hodin
Peníze a dobroty, které vydražíme poputují do kočičího útulku Bona v Kozlech. Společně s penězi a dobrotami, kterými jsme přispívali na třídních schůzkách nebo v našich obchodech. Díky Vám jsme již vybrali 3 233 Kč a 85 kg jídla.
Srdečně zve a děkuje ŽP
 

Vánoční jarmark 2015
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil v sobotu 26. 11. Vánoční jarmark jako součást městské akce Rozsvícení vánočního stromu. Vánoční jarmark se tentokráte konal v Kulturním domě. Zapojily se všechny třídy naší školy a take některé zájmové kroužky. Výrobky, které se prodávaly, si děti vyráběly samy, občas jim pomáhali i rodiče. Za žákovský parlament jsme prodávali výrobky které vyrobili naši malí parlamenťáci. Letos jsme z vlastních zdrojů zajistili I občerstvení, podávala se káva a čaj. Ochotné maminky nám napekly štrúdly. Tímto děkujeme všem ochotným maminkám, jako třeba pí Homzové, pí Měchurové nebo pí Rýdlové. Moc jsme se na tento den těšili. Účast byla nad očekávání vysoká, prodalo se velké množství výrobků. Každá třída přispěla na charitativní fond částkou 100Kč. Tuto částku společně s příspěvkem od učitelů jsme věnovali na Adventní koncerty v České televizi Ještě jednou děkujeme, že jste přišli, nakoupili a pomohli těm, kteří to nejvíce potřebují.
za ŽP Lucie Zapletalová
 

Charitativní akce žákovského parlamentu – KOČKY DĚLAJÍ PSÍ KUSY A PSI SE ZASE KOČKUJOU
    Tato akce proběhla na naší škole již podruhé. Tentokrát jsme ji však rozšířili i mezi občany města Zákupy. Oslovili jsme prodejnu potravin na sídlišti, prodejnu potravin PRIMA, prodejnu KVĚTINKA a prodejnu potravin v Nových Zákupech. Všude nám paní prodavačky ochotně vyšly vstříc a pomohlyi nám vybírat od našich spoluobčanů dobrůtky pro pejsky a kočičky. Patří jim velké poděkování. Druhé kolo pak proběhlo ve škole. Ve škole se akce uskutečnila v rámci třídních schůzek v úterý 24.11., kdy jsme vybrali nejen dobrůtky ale i finanční částku. Všem rodičům a milovníkům zvířátek moc děkujeme.
     Veškerý výtěžek bude odvezen do zvířecího útulku BONA v Kozlech. Zatím máme vybráno 85kg potravy a 3 233,- Kč.
     Ale tato akce ještě nekončí! Sbírku chceme ještě vylepšit. Každá třída nakreslí buď obrázek pejska nebo kočičky (podle losování). Tyto obrázky budeme v polovině ledna dražit. Takže jste srdečně zváni. Výtěžek dražby, dobrůtky či peníze, přidáme a odvezeme za zvířátky.
    Ještě jednou za celou akci všem moc děkujeme, děkujeme, že chcete pomáhat a nejste lhostejní.
     za ŽP napsala Kristýna Řeháčková
 

Dne 4.11. - 6.11.2015 jsme na naší škole uskutečnili charitativní akci pro handicapované děti. Prodávali jsme tetovačky, hopsakoule, záložky, pohlednice a mnoho dalšího. Vše bylo s motivem koní a za 1 ks jsme vybírali 20 Kč. Protože se nám velmi dařilo, prodej probíhal jen 2 dny, protože třetí den už nebylo co prodávat, vše bylo vyprodané. Jsme vděčni všem, kteří si od nás něco koupili. Finanční výtěžek pošleme nadaci CHRPA.
za ŽP Eliška Kohoutová a Kristýna Važevová
 
Už se všichni známe!
Již potřetí jsme uskutečnili přespávačku Žákovského parlamentu, na které jsme se všichni, tedy od našich nejmladších členů až po deváťáky, lépe poznali a spřátelili.
Přespávačku jsme zahájili ledolamkami, ve kterých jsme poznali, co koho baví a co všechno máme společné. Když jsme se všichni poznali, přesunuli jsme se z družiny do tělocvičny, kde jsme naplánovali práci ŽP pro tento školní rok. Po této práci jsme si také užili dost zábavy a legrace, zahráli jsme si Eurohry, ve kterých zvítězilo družstvo "Kóperor", ale ani družstvo "Kyslých okurek" si nevedlo špatně, ale vítěz bohužel může být jen jeden.
No a to nejlepší na konec. Na přespávačce také proběhla volba předsedy a místopředsedy. Pro rok 2015/16 se naším předsedou stal Péťa Rýdl a místopředsedou Tom Kučera. Gratulujeme. Jsme rádi, že jsme se sešli jako skvělá partaza ŽP Maruška Mitáčová a Lucka Zapletalová

 

Školní rok 2014/2015

MISTROVSTVÍ SVĚTA V "HOKEJI" V ZÁKUPECH
Dne 30.4.2015 jsme na naší škole uspořádali MS v "hokeji" (florbalu). Náš parlament chtěl uspořádat nějakou super akci pro naše žáky. A díky anketě jsme se rozhodli uspořádat sportovní soutěž. Jako inspirací nám bylo MS v hokeji v Praze a Ostravě, kam se každý z nás nepodívá a také jsme chtěli podpořit náš tým! Nejprve jsme stanovili tato pravidla:
I. KAŽDÝ TÝM MUSÍ MÍT 12 ČLENŮ
II. POLOVINA TÝMU (6 ŽÁKŮ) MUSÍ BÝT Z 2. – 5. TŘÍDY
III. V TÝMU MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2 DÍVKY
IV. V TÝMU MOHOU BÝT MAXIMÁLNĚ 2 ŽÁCI Z ROČNÍKU
V. KAŽDÝ TÝM MUSÍ MÍT TRENÉRA STARŠÍHO 18 LET.
Každý tým, který splňoval tato pravidla si také vybral stát, který chtěl zastupovat. Jelikož jedním
z pravidel je mít dospělého rozhodčího, propojili se žáci s učiteli a s veřejností. Akce měla opravdu velký úspěch, zapojilo se celkem 10 týmů. Velké díky patří všem co nám s touto akcí pomohli. Což je pan ředitel, který nám akci povolil dokonce i místo části vyučování a dělal rozhodčího během zápasů, panu učiteli Nováčkovi, který také dělal rozhodčího, panu Brožovi, který nám zajistil halu, kde se akce konala, paní učitelce Šimkové, která nám pomohla s výzdobou haly, aby se tam vytvořila ta správná atmosféra, paní kuchařkám, které ochotně obsloužily v jídelně najednou první
i druhý stupeň, všem paní učitelkám a rodičům za vedení týmu a všem fanouškům co nás přišli podpořit. Díky finanční podpoře od CEDU jsme na akci nakoupili odměny v podobě medailí pro první 3 nejlepší týmy a sladkosti, také diplomy pro 3 nejlepší týmy a odměnu pro každého sportovce. Touto zkušeností jsme zjistili jak náročné je takovou akci uspořádat a i během ní jsme měli menší problémy, ale vše jsme operativně a na místě vyřešili a všichni si naší akci chválí. Každý byl z akce nadšený, hlavně vítězný tým – Rusko. Je to pro nás inspirace a určitě to znovu zopakujeme!
Anna – Marie Dvorná, předsedkyně ŽP
 

NÁVŠTĚVA KRAJSKÉHO ÚŘADU V LIBERCI
Náš žákovský parlament Parťáci se 1. dubna vydal na Krajský úřad v Liberci. Ráno nás před školou vyzvedl autobus, který nás dopravil až do Liberce. Když jsme došli na Krajský úřad, ujal se nás tiskový mluvčí pana hejtmana Martina Půty. Jako první jsme se seznámili s paní radní Alenou Losovou, která nám nabídla spolupráci s Krajským žákovským parlamentem a my ji zase pozvali k nám do Zákup. Měli jsme velké štěstí, že si na nás pan hejtman ve svém nabitém programu udělal čas. Pověděli jsme mu něco o nás a našem parlamentu. Poté jsme si prohlédli zbytek budovy, která je nejvyšší v Libereckém kraji. Hlavně ty menší z nás zaujal výtah pater noster, nazývaný „páterák“. Jeli jsme se podívat až do nejvyššího patra budovy, kde se nachází vyhlídka. Počasí nám přálo, takže jsme se mohli rozhlédnout po celém Liberci. Také jsme si prohlédli místnost, ve které zasedá krajské zastupitelstvo. A jelikož se blížily Velikonoce, dostali jsme se i na velikonoční trhy. Po příjezdu
do Zákup jsme se sešli v naší parlamentárně a celou exkurzi jsme zhodnotili se všemi jejími plusy
a mínusy. Exkurze se nám všem moc líbila a celý den jsme si užili.
Anna Marie Dvorná, Bára Sukovatá, členky ŽP
 

NOC S ANDERSENEM
I v zákupské škole proběhla v pátek 27.3.2015 Noc s Andersenem, kde si připomínáme výročí narození známého dánského spisovatele a pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Seznámili jsme se s komiksem Na hradě Bradě, který se dětem moc líbil a ke kterému si vymalovaly obrázek. Také jsme si připomněli českého autora pohádek Jana Drdu a samozřejmě i jeho pohádky. Během večera jsme tvořili myšlenkové mapy a plnili různé úkoly. Ale ze všeho nejvíc se všichni těšili na dobrodružnou stezku odvahy noční školou. Všichni ji zvládli na jedničku. Cesta lemovaná hořícími svíčkami navodila duchařskou atmosféru
a v té jsme pokračovali i při kreslení duchů, které jsme později na naše myšlenkové mapy nalepili.
Po hezky stráveném večeru jsme se všichni odebrali do našich spacáků a klidně usnuli. Druhý den
po snídani jsme dodělali naše "Hrady Brady", rozdali si pamětní listy a hurá domů. Bylo to fajn!:)
za ŽP Maruška Mitáčová
 

WORKSHOP
Ve středu 18. března náš žákovský parlament Parťáci uspořádal pro žákovské parlamenty Libereckého kraje WORKSHOP na téma “Práce s pravidly” a “Přenos informací do tříd”. Celá akce začala v naší parlamenťárně, kde jsme předvedli, jak na naší škole pracujeme s pravidly, jak je známe či neznáme, jak je dodržujeme či nedodržujeme. Stanovili jsme také, jak správně pravidla tvořit, aby byla funkční. Po této úvodní části jsme se přesunuli do posluchárny, kde po malém občerstvení, které připravily paní učitelka Šimková a paní Měchurová ( za což jim patří velký dík), jsme pokračovali v programu. Pro hosty jsme měli připravené dvě prezentace - “Ohlédnutí za akcemi našeho parlamentu v tomto školním roce” a “Škola pro demokracii.”. Akce opět potvrdila naše bohaté zkušenosti a dovednosti, které jsme dokázali předat ostatním parlamentům. Velmi nás potěšila návštěva zástupců ZŠ Raspenava, ZŠ Lesní z Liberce, ZŠ Partyzánská Česká Lípa a ZŠ Mírová Mimoň. Také nás potěšila slova chvály od těchto parlamenťáků. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám s akcí pomohli a zapojili se.
Dvorná Anna – Marie a Sukovatá Barbora, ŽP 

Charitativní akce Sněhuláci pro Afriku
Paní Neumannová, moc děkuji za krásné fotky ( viz web školy), hned je dávám na fb a tu první řadím tedy i mezi soutěžní kousky:-) :-)  Moc děkuji za krásnou částku, kterou se vám podařilo získat (1060,- Kč)  a milé pojetí sněhuláka. Moc si vážím toho, kolik dětí se vám pro akci podařilo získat, i kolik kantorů vás podpořilo.
Michaela Böhmová, organizátorka akce

Jarmark
Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase koná na naší škole Vánoční jarmark. Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. V sobotu 29. listopadu 2014 se ve školní jídelně sešli žáci školy, rodiče a učitelé, ale i mnoho dalších návštěvníků a společně jsme přivolali krásnou atmosféru nadcházejících svátků. Žáci měli radost, že se jejich práce líbila a že si tak vydělali peníze, za které budou moci jet na výlet a nebo přispět na dobrou věc. Dospělým udělaly radost krásné výrobky ze všech tříd, ale i kroužků.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, ať již dospělým nebo dětem, jež se podíleli
na přípravě jarmarku a s velkou radostí vyráběli a prodávali nejrůznější předměty, stejně jako všem, kteří nás podpořili svojí návštěvou.
Už teď se těšíme na příští, už čtvrý Vánoční jarmark a přejeme všem, aby se vydařil tak jako ten letošní.
Marie Mitáčová, žákovský parlament

Návštěva Senátu ČR v Praze
V pondělí 24. 11. 2014 navštívil náš žákovský parlament Senát ČR v Praze. Naši školu reprezentovaly žákyně IX. tříd Anna-Marie Dvorná a Barbora Sukovatá, společně s paní učitelkou Kašparovou. Cílem návštěvy bylo jednak setkání zástupců žákovských parlamentů z projektu „Žákovské parlamenty S.O.S“ s poslanci ČR a jednak prezentace naší práce. Rozhodli jsme se pro projekt „Kočky dělají psí kusy a psi se zase kočkujou“, který jsme uspořádali v rámci Zákupských slavností u příležitosti Dne otevřených dveří naší školy. Cílem byla pomoc opuštěným pejskům a kočičkám v útulku. Vybrali jsme si útulek BONA v Kozlech. Náš projekt zabodoval hned ve dvou kategoriích. Žáci z ostatních parlamentů v republice ho ohodnotili jako nejzajímavější projekt a z pohledu kreativity jsme se s krásným tablem umístili na 3. místě. Děkujeme tímto Marušce Mitáčové, která tablo k projektu skvěle připravila.
Kromě toho jsme viděli i spoustu dalších zajímavých projektů. Setkali jsme se senátorem Jaromírem Jermářem, poslankyněmi Ninou Novákovou a Helenou Langšádlovou a Europoslancem Jiřím Pospíšilem. CEDu děkujeme za dárky, ale i za možnost setkání a inspirace.
Anna Marie Dvorná a Barbora Sukovatá, ŽP


Inaugurace Žákovského parlamentu
Ještě na konci minulého školního roku měl parlament důležitý úkol, a to uspořádání voleb nových členů žákovského parlamentu. Ty se uskutečnily v pátek 20.6. 2014 za účasti 253 žáků naší školy. Na regulernost voleb dohlížela volební komise složená z nejstarších členů parlamentu. Každý volič se prokázal platnou Žákovskou knížkou a měl dva volební hlasy. Výsledky voleb byly zveřejněny ještě před prázdninami. Na slavnostní jmenování si však noví „parlamenťáci“ museli počkat. Slavnostní inaugurace se uskutečnila ve čtvrtek 18.9. za účasti starosty města Zákupy, ředitele školy, učitelů a hlavně za velmi početné účasti rodičů, což nás velmi potěšilo. Nově zvolení členové ŽP svým podpisem smlouvy potvrdili své zvolení a představili se přítomným se svými funkcemi, které budou plnit v novém parlamentu. Na akci si všichni společně – děti i dospělí - zahráli ledolamku „Evoluce“, kdy se každý snažil projít vývojovou cestou: měňavka – ryba – pták – opice – člověk. Parlamenťáci se poté rozloučili svým pozdravem: tvořivost – spolupráce – zodpovědnost. Celá akce bezesporu heslo parlamenťáků naplnila.
My jen můžeme popřát hodně tvořivosti, hodně spolupráce a hodně zodpovědnosti. Jenom tak splníme naše cíle a plány.
Marcela Kopřivová a Jaroslava Neumannová, koordinátorky ŽP
 

Charitativní akce žákovského parlamentu
Dne 13.9.2014 se na naší škole v rámci jejího 50. výročí otevření uskutečnil Den otevřených dveří. Při této příležitosti náš Žákovský parlament uspořádal charitativní akci „Kočky dělají psí kusy a psi se zase kočkujou“. Vybírali jsme nejen peněžní částku, ale také dobrůtky a za ně jsme dárcům věnovali dáreček v podobě kočičky nebo pejska, které vyráběli mladší členové ŽP. Návštěvníků bylo hodně
a celkem jsme vybrali částku 1562,- Kč a plnou krabici dobrůtek. Děkujeme všem, co přispěli. Vše
předáme útulkům s opuštěnými zvířátky.
za ŽP Anna Marie Dvorná a Bára Sukovatá


Školní rok 2013/2014

21.10.2013 - Den otevřených dveří

Den otevřených dveří žákovského parlamentu
Celá akce začala 21. října již ranní schůzkou žákovského parlamentu, na které jsme dolaďovali program Dne otevřených dveří. Hosty, kteří k nám přijeli, jsme mile přivítali a uvedli je do knihovny školy. Následovalo seznámení s programem Dne otevřených dveří a prohlídka míst v naší škole, která jsou spojena s činností našeho parlamentu. Když jsme si vše prohlédli, pozvali jsme hosty na schůzku žákovského parlamentu a následně je vzali na předmět Výchova pro život do vybraných tříd druhého stupně. Ve třídách jsme se zdrželi jen chviličku, protože nás čekal výborný oběd ve školní jídelně. A kdo měl ještě chuť, mohl si nabídnout sladké občerstvení v knihovně školy. Hosté ani nestačili dopít kávu či čaj a už je čekalo naše vystoupení, které obsahovalo projekty a zážitky našeho parlamentu za uplynulý rok. Také jsme jim ukázali i power-pointovou prezentaci o celoroční práci žákovského parlamentu. Na závěr akce jsme hostům zodpověděli jejich případné dotazy a poté se s nimi rozloučili. A o tom, že se Den otevřených dveří opravdu povedl, svědčí i emailový dopis od pana ředitele ze ZŠ Kravaře:
„Dobrý den,
chci Vám ještě jednou poděkovat za včerejší den, bylo to pro nás opravdu hodně podnětné, děti mají
o čem přemýšlet a já také. U nás v Kravařích je to rozhodně jiná situace, škola je malá, dětí méně
a parlament nám jakžtakž funguje, ale určitě se to nedá srovnávat s vaší Formulí 1!
Tedy opravdu díky za energii a čas.“
B. Sukovatá a A. M. Dvorná

10.-13.12.2013 - Výjezdní zasedání ŽP - Špindlerův mlýn

Výjezdní zasedání ŽP aneb „Přežili jsme“
Dne 10. prosince jsem já Marie Mitáčová, moje kamarádka Kristýna Řeháčková a dvě skvělé paní učitelky Kopřivová a Neumannová, které už druhý rok skvěle koordinují ŽP vyrazily směr Andy ( Krkonoše). Když jsme přijeli do Špindlerova Mlýna, tak nám sebrali paní učitelky a dali nám místo nich běžky. Kousek jsme je nesli na ramenou a potom jsme je položili a oni nám řekli, že jsme ztroskotali v Andách a že musíme najít druhou polovinu ztroskotaného letadla značky Autobus.
Tak jsme se dali na nekonečnou cestu přes jeden kopec, přes půlku druhého kopce a potom jsme nasadili běžky a vypravili se na cestu. Začínalo se stmívat a my pořád jeli, už byla velká tma a my pořád na těch hroznejch běžkách! Najednou jsme uslyšeli pískání a volání a to už byla naše chata
a právě tohle nás nakoplo a my co nejrychleji sešli kopec a dole v penzionu Andula na nás už čekali nedočkaví učitelé a mezi nimi i naše paní učitelky. Všichni nás velmi mile uvítali, dali nám teplou večeři a potom jsme se šli vysprchovat a sešli se u krbu, kde jsme si o našem výletu povídali. A potom nás čekala už jenom naše postel.
Druhý den byl budíček až v devět hodin ráno, potom jsme se nasnídali a celé dopoledne jsme kreslili portréty a své siluety, které jsme potom zhodnotili. Ještě jsme se koukli na kousek filmu a potom jsme se šli naobědvat. Po obědě jsme měli chvilku volna. Potom jsme si venku zahráli nějaké hry. I když jsem se ve sněhu bořila až po pás, tak se mi obě hry moc líbily. Poté co jsme se převlékli do suchého, tak jsme měli aktivitu, při které jsme probírali náš ŽP. Následně na to jsme tuto aktivitu probrali s učiteli, navečeřeli se, poseděli u krbu a šli spát.
Další den byl budíček v osm hodin. Na snídani nám řekli, že vyrazíme na běžkařský výlet. No tak jsme navoskovali běžky a vyrazili na cestu, při které jsme hráli různé soutěže a u nich se snažili nasbírat co nejvíce „sosů“, které se hodily na dražbu, která přišla následující den po snídani. Do této dražby jsme přihodili poukaz na Svatojánskou noc a pro nás jsme vydražili zájezd do Trutnova pro celý parlament. Po této dražbě už jsme si jen zabalili, sešli kopec a najednou jsme se ocitli u autobusu. Celou cestu v autobusu jsme si rozdávali kontakty, a když jsme vystupovali z autobusu, všichni se s námi moc mile rozloučili.
Moc děkuji paní učitelkám, CEDU, ale i všem mým novým kamarádům. Díky těmto lidem jsem si to na posledním výjezdním zasedání velmi užila.
Marie Mitáčová, žákyně 6.A a členka ŽP
 

Školní rok 2012/2013

Říjen 2012 - charitativní sbírka "Kola pro Afriku"

Sbírka „Kola pro Afriku“
Naše škola se zapojila do celorepublikového projektu ,, Kola pro Afriku''. Projekt realizoval náš žákovský parlament. Sbírka kol probíhala v době od 8.do 26. října. Prostřednictvím plakátů, které jsme sami vytvořili a hlášením v městském rozhlase jsme oslovili občany našeho města a přilehlých vesnic. Horská kola různých velikostí s pevným pláštěm se shromažďovala ve školních dílnách. S pomocí zaměstnanců místního hospodářství (za což jim velmi děkujeme) byla kola v daném termínu odvezena do Liberce, kde celá akce probíhala. Kola mají dětem v Africe sloužit jako dopravní prostředek, kterým budou jezdit do školy. Celkem jsme od občanů získali 7 kol. Poděkování tak patří panu Neumannovi, Stehnovi, Kopřivovi a paní Nikodémové. A rovněž musíme poděkovat všem „parlamenťákům“, kteří se na projektu podíleli, byla to jejich první samostatná akce.
Kristýna Mikšovská, žákyně VIII.A

30.10.- 1.11.2012 - prožitkový kurz ŽP v Jiřetíně pod Jedlovou

NÁŠ MODRÝ PROŽITKOVÝ KURZ V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU
Ptáte se proč modrý? Za chvíli vám to povíme.
V úterý 30.10. 2012 se náš žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy vypravil na prožitkový kurz. Nikdo z nás nevěděl, co nás vlastně čeká. Ale těšili jsme se. Autobus se opozdil, protože naši budoucí kamarádi z parlamentu Litvínov v Zákupech trochu zabloudili . Pak už šlo vše hladce. Když jsme dorazili na místo, museli jsme si nasadit šátky na oči a přistáli jsme na Pandoře, na jednom z měsíců Saturnu, který obývá lid Na‘vi. Přivítala nás Naitiri a předala nám poselství: „Nebešťane, rozhlédni se a zři, abys mohl žít s ostatními v přátelství a harmonii…“ A tak začala naše hra na modré Avatary, průzkumníky Pandory a přátele lidu Na‘vi.
Ještě ten den jsme si museli nalovit pandorskou potravu. Také jsme se více seznámili s kamarády z Litvínova, každý parlament předvedl svou prezentaci. Pak nás čekalo noční setkání s nebezpečnými zvířaty Pandory – zmijovlky. Přežili jsme a hurá do postele.
Středeční aktivity byly hodně o spolupráci. Ta se projevila už dopoledne při skupinových hrách, ale nejvíce odpoledne při stěhování vesnice lidu Na’vi, jíž hrozil zánik kvůli zlým nebešťanům a těžbě unoptania. Večer nás čekalo vyjednávání o vesmírné pomeranče Ugli, a pak následoval rituál zasvěcení mezi pandorský lid Na’vi, při kterém jsme si i úžasně zabubnovali.
Ve čtvrtek ráno jsme vstali a byli jsme ještě pořád polámaní ze stěhování vesnice. Pandorská rozcvička nás ale rozhýbala, a potom už šlo vše hladce. Rozcvička se nám rozhodně hodila při dopolední bitvě o Pandoru, a pak i k odpolednímu „Pandozřímu“. Vytvořili jsme spolu s litvínováky celkem pět vydařených představení o prožitkovém kurzu. Náš žákovský parlament vymyslel jedno představení jako pantomimu a druhé jako fotopříběh. A večer zase bubny!!!
V pátek nás čekalo balení a rozloučení. Hrozně to uteklo, domů se nám nechtělo. Prožitkový kurz byl skvělý, z našeho parlamentu je prima parta, co se ničeho nebojí a táhne za jeden provaz.
Náš pokřik: „Tvořivost! Zodpovědnost! Spolupráce! Jeden za všechny, všichni za parlament!“
Kamča Vošvrdová, Péťa Rýdl, Vojta Kašpar a Žákovský parlament ZŠ a MŠ Zákupy

Duben 2013 - charitativní sbírka  Pomozte dětem - nadace Kuře

Žáci naší školy přispěli na sbírkové konto Pomozte dětem
Dne 9. prosince 2012 se již druhým rokem konal na Městském úřadě v Zákupech „Vánoční jarmark“. Každá třída si vlastnoručně vyrobila výrobky, které následně prodávala na jarmarku za určitou cenu. Den předtím náš parlament pomohl s rozestavěním stolů a výzdobou.
V neděli od 10:00 hodin to vše vypuklo! Zhruba po hodině prodávání měla každá třída vyděláno okolo pětiset korun. Ve 13:00 hodin byl zahájen odpolední program na náměstí, kde si děti z naší školy připravily zpěv a taneční vystoupení. Během jarmarku vydělala každá třída přes jeden tisíc korun! Nejvíce se to podařilo třídě 8. B, která si vydělala téměř čtyři tisíce korun! Ve škole jsme následovně na schůzce žákovského parlamentu probírali, kolik peněz která třída vydělala a náš parlament se rozhodl, že každá třída by mohla věnovat ze svého výdělku určitou částku peněz na nějakou dobročinnou akci. Každá třída s tímto souhlasila a také přispěla! My jsme peníze spočítali a rozhodovali se, co teď s penězi dál? Tuto otázku jsme vyřešili tím, že z jednotlivých tříd zástupci stáhli návrhy a předali nám je na následující schůzi. Návrhů bylo plno, formou hlasování jsme nakonec zvolili nadaci Pomozte dětem - Kuře. Tímto krokem jsme se chtěli zviditelnit a ukázat, že máme dobré srdce a rádi pomáháme. Na velikonoční pondělí, tedy 1. dubna, proběhly na ČT 1 přímé přenosy ze studia.
A kolik že jsme přispěli? Přispěli jsme neuvěřitelnou částkou 2 254,- Kč! Náš článek i s fotkou by jste měli nalézt na facebookových stránkách nadace.
Tímto bychom chtěli poděkovat občanům Zákup, kteří si koupili naše výrobky. Dále patří velké díky všem jednotlivým třídám za příspěvek a samozřejmě našim paním učitelkám, které nám pomáhají ve školním parlamentu a zajistily vložení peněz na konto nadace.
Jana Sodomková IX.A

12.4.2013 - výjezdní zasedání do partnerské školy Litvínov

Litvínov
V pátek 12. dubna se náš školní parlament vypravil na exkurzi do Litvínova, kde jsme se měli seznámit s prací ŽP v Litvínově a také poznat nové kamarády.
V 7:00 hodin jsme vyjížděli od školy školním autobusem směr vlakové nádraží Česká Lípa, odkud jsme se vydali vlakem s několika přestupy do města Litvínov.
Po příjezdu do školy se nás okamžitě ujali litvínovští „parlamenťáci“, kteří nás provedli po jejich rozlehlé škole a pozvali nás na jejich schůzi parlamentu. Schůze byla zajímavá, ale příliš chaotická. Následně jsme se vydali na oběd do školní jídelny. Po obědě jsme se rozdělili do pěti skupinek a byly nám podány instrukce k odpolednímu putování po městě Litvínově. Každé skupince byly přiděleny obálky s otázkami a úkoly. Velkou motivací k jejich plnění bylo to, že kdo se vrátí později, než byl stanovený čas, bude dělat večeři.
Cesta městem a plnění úkolů byla vyčerpávající, ale nakonec se všechny skupinky vrátily včas a měly vyplněné všechny odpovědi, a tak jsme večeři připravovali společně. Kdo nevařil, ten zase připravoval stoly.
Po večeři nás čekalo plnění úkolů na jednotlivých stanovištích ve škole. Každé stanoviště měly připravené děti z Litvínova. Tato aktivita nám zabrala přibližně dvě hodiny.
Po nastěhování žíněnek a zavazadel do tělocvičny, ve které jsme poté spali, si pro nás připravili noční aktivitu. Bojovku jsme bohužel pochopili až na podruhé, ale i tak jsme se nasmáli.
Po aktivitě jsme se odebrali do tělocvičny, ve které jsme společně spali, usnuli jsme, ale byli zvědaví, co si pro nás nachystali na následující den.
V sobotu ráno po snídani nás vzali ven, za budovou školy do parku. V parku jsme hráli bojovou hru s papírovými koulemi, které jsme si sami vyrobili. Po této aktivitě jsme se vydali na společný oběd do místní restaurace. K obědu jsme měli vynikající řízek s bramborem. Jelikož nám brzy jel vlak, museli jsme se rozloučit a jít. Cesta zpět byla poklidná až na fotbalové fanoušky Sparty, kteří nás svými pokřiky „bavili“ část cesty vlakem.
Všem, co tam byli se to určitě líbilo, těšíme se až k nám přijedou a představíme jim naši školu a město. Doufáme, že na ně zapůsobíme stejně jako oni na nás a odvezou si od nás spoustu nezapomenutelných zážitků.
Jana Sodomková, IX.A