2.B

Zprávy ze třídy 1.B - třídní učitelka: Mgr. Petra Olšarová

Školní rok 2017/2018

Projektový den „Den Země“
V pátek 20. 4. jsme slavili, formou projektového dne, Den Země. První dvě vyučovací hodiny jsme strávili ve třídě a povídali si o planetě Zemi, o třídění odpadků. Pouštěli jsme si videa o recyklaci. Také jsme ve skupi-nách zařadili odpadky do správných kontejnerů. Poté jsme šli ven, sbírat odpadky na „Helďák“.
 

Plavání
Ve středu 18.4. jsme skončili 10 plaveckých lekcí. Plavecký výcvik nás moc bavil. Že jsme třída námořníků se projevilo už při rozřazování do družstev, kdy v nejlepším družstvu jsme měli 9 námořníků z 12. Ale i ostatní se vody nebáli, užívali si nejen plaveckou výuku, ale i závěrečné dovádění s plaveckými pomůckami. A jak jsme zaplavali na Mokré vysvědčení? Je mezi námi spousta delfínů a kaprů a pár želviček. Nejlepší ze všech plavců byla Klárka, která uplavala bez pomůcek 1075m. Je pravda, že náš třídní plavec si během kurzu zlomil nohu a tím na vysvědčení neplaval.
 

Knihovna Česká Lípa
Do městské knihovny v České Lípě, kde nás jako prvňáčky pasovali na čtenáře, jsme vyrazili vláčkem. Tentokrát na program Čeští ilustrátoři. Prokázali jsme spoustu znalostí, ale i se spoustu nového dozvěděli.


Dopravní dopoledne
Děti absolvovaly program Kamarádím se s Markétou aneb vím, jak se chovat bezpečně v silničním provozu. Což je dopravně-bezpečností program, který realizuje Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci se Záchranným týmem Českého červeného kříže. Seznámily se s těmito tématy: zádržné systémy, bezpečnost pasažera ve vozidle, viditelnost, bezpečné chování na pozemních komunikacích, bezpečná jízda na kole a na motocyklu, první pomoc.
 

Pololetní přespávačka, zimní olympiáda
Na 30.ledna se námořníci velmi těšili. Čekalo nás pololetní přespání, rozdání vysvědčení a kino. Zároveň jsme na přespávačce zahájili zimní olympijské hry. Za zvuku olympijské hymny a pochodem vlajkonošů jsme uvedli zimní olympijské sporty. Vyzkoušeli si biatlon, krasobruslení, rychlobruslení. Další disciplíny jako curling, běh na lyžích, jízdu na bobech a hokej jsme si vyzkoušeli v hodinách tělesné výchovy. Na přespávačce nás ale čekala kromě olympiády i stezka odvahy, pyžamová diskotéka a soutěže. V pozdně večerních hodinách jsme si rozdali vysvědčení a vyhodnotili školní soutěže za první pololetí. Na dobrou noc jsme si pustili Asterixe a Obelixe na olympijských hrách. Druhý den jsme posnídali ve školní jídelně a vyrazili do kina. Film o medvídku Paddingtonovi se všem líbil.
 

Andělský den
Na úterý 5. prosince si naplánovali andělský den. Po loňském čertovském dni se třída letos zabarvila do běla. Někteří k tomu přidali křídla, andělské svatozáře jsme měli již vyrobené. Celý den jsme měli v andělském duchu. Četli jsme si o andělech, opsali básničku, zazpívali si o andělech, vyrobili si každý svého anděla. Celým dnem nás provázela soutěž o andělská křídla. Ta nakonec vyhrála Viktorka. Celý den jsme si moc užili. Nakonec nás dokonce navštívil Mikuláš s andělem a s čerty.


Vánoční besídka
V prosinci jsme se velmi těšili na poslední školní den. Slíbili jsme si návštěvu školní kuchyňky, vánoční besídku poprvé s vyměňováním si dárečků. Celý prosinec se nesl v duchu příprav: děti si připravovaly vystoupení, tvořily si skupinky, vymýšlely nápady, trénovaly. Den jsme zahájili v kuchyňce, kde jsme si upekli slané šneky z listového těsta. K tomu jsme si uvařili vánoční čaj se skořicí, hřebíčkem, medem a citrónem. Dojedli jsme perníčky, které nám zbyly z vánočního jarmarku. Povídali jsme si o vánočních zvycích, tradicích. O velké přestávce jsme všichni odešli do školní jídelny, kde tanečnice zatančily vánoční tanec. V jídelně jsme si také společně se školním sborem zazpívali vánoční koledy. Poté už následovala naše třídní besídka. Připravená představení předčila moje očekávání a musím říci, že jsem na svoje námořníky moc hrdá. Připravit si vystoupení a předvést před spolužáky dá práci. K vidění byli vypravěči vtipů, moderátoři s hádankami, zpěvačky, tanečnice, kouzelnice s mydlinkami. Nádherné bylo divadelní představení s vyrobenými postavičkami. Úžasná byla hudební vystoupení-hry na flétnu, na kytaru i hra na klavír. Společně jsme si zatancovali a poté rozbalili dárky. Děti si samy vytvořily dvojice či trojice a obdarovaly se. Ode mě dostaly násobilkovou námořnickou záložku do knížky a do třídy několik krabiček Lega. Hned si vytvořily skupinky a pustily se do skládání. Byl to krásný, pohodový den. Nezapomněli jsme také popřát vedení školy, paní kuchařkám krásné Vánoce. Krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví do nového roku přejeme všem.
 

Poděkování
Milí rodiče, babičky, dědečkové, tetičky a strýčkové, děkujeme Vám všem moc za pomoc s přípravou výrobků na vánoční jarmark. Ale nejen za to. Děkujeme i za to, že jste si u nás nakoupili a podpořili naši třídu. Žáci a žákyně 2.B s paní učitelkou.
 

Exkurze Ekocentrum Brniště, Naivní divadlo v Liberci
Dne 30. listopadu jsme vyrazili na naši letos první exkurzi. První zastávku jsme měli v Ekocentru Brniště. Tady jsme měli zamluvený výukový program Houby na sto způsobů. Houby jsou jednou z největších záhad této planety. Nepatří mezi živočichy ani mezi rostliny. Některé dokážou zabíjet a jiné uzdravují, některé jsou skoro neviditelné, jiné jíme, bez dalších by se zhroutil ekosystém planety. Co tedy jsou? A čím se živí? Na tyto otázky jsme hledali odpovědi při skupinové práci. A to ve skupince naukové, bádací i tvořivé. Houby jsme si dosyta užili a pokračovali jsme dál autobusem do Naivního divadla na představení Labutí jezírko. Labutí jezírko je loutková pohádka o čarovné moci lásky. Tato hudební komedie na motivy věhlasného pohádkového baletu Petra Iljiče Čajkovského s překrásnými loutkami i skvělými hereckými výkony se dětem moc líbila. Naivní divadlo nás opět nezklamalo a už se těšíme na další představení.
 

Halloween
V úterý 31. října jsme si udělali vyučování s tématikou svátku Halloween. Ráno jsme si povídali o historii svátku a o symbolech, které k Halloweenu patří. Vysvětlili si rozdíl mezi Halloweenem a Dušičkami. Přečetli jsme si legendu o Jackovi a jeho lucerně z dýně. Řadili jsme symboly svátku podle abecedy, vymýšleli všechny druhy vět k tématu, formou běhacího diktátu si děti doplnily básničku o strašidle. Řešili jsme početní řetězce v dýních, spojovačkou čísel do sta jsme si nakreslili čarodějnici. V anglickém jazyce jsme se naučili základní slovíčka k tématu Halloween a naučili se písničku These are colours of Halloween. Na závěr krásně prožitého projektového dne jsme si pekelně zatančili. Jack-o –latern nám bude svítit ještě pár dní a my tak můžeme vzpomínat na skvělý Halloween u námořníků.
 

Projektový den www.česko.cz
Stejně jako minulý rok i letos jsme si povídali s dětmi před státním svátkem o České republice. Připomněli jsme si státní symboly naší republiky. Zaměřili jsme se letos
na českou státní hymnu. Pověděli jsme si něco o její historii, vysvětlili jsme si text a neznámá slova a poslechli si ji. Vysvětlili si, kdy ji můžeme slyšet, jak se chovat při poslechu hymny. Několikrát jsme si ji zazpívali, splnili jsme připravené úkoly na interaktivní tabuli. Poté jsme si vyplnili pracovní list, kde jsme doplnili chybějící slova hymny, nakreslili tři její části. Společně s ostatními třídami jsme ztvárnili naší státní vlajku. Naše třída měla opět barvu bílou. Hrdi na svou vlast jsme odcházeli domů a těšili se na odpočinek v podobě podzimních prázdnin.
 

Projektový den-Den výživy
V pondělí 16. října jsme měli náš letošní první projektový den- Den výživy. Téma jsme měli-cukr, sůl, obiloviny. Projekt nám uvedli žáci devátých tříd prezentací o cukru. Zaměřili jsme se na obsah cukru v nápojích. Po ochutnávce a rozpoznávání jednotlivých nápojů, jsme odvážili množství cukru v každém jednotlivém nápoji. Mnozí byli překvapeni, kolik cukru se tam ukrývá. Poté jsme se rozdělili do skupin, ve kterých jsme pracovali celý den. Nakreslili jsme si obrázek pomocí hrubozrnné soli a vypracovali pracovní listy s tematikou obilovin. Společně jsme upekli chleba. V domácí pekárně jsme pozorovali mísení mouky, vody, droždí, cukru, soli a kmínu v těsto. Následovalo kynutí a pak už nám třídu provoněla vůně pečeného chleba. Snědli jsme celý bochník!!! Odměnou za pěknou práci nám byla pohádka Františka Hrubína Kuřátko a obilí. Už teď se těšíme další projekt -Národní den.
 

Zákupský kilometr
Dne 4.10. se ukutečnil první závod Zákupských sportovních her. Letos máme v ZSH těžší kategorii, a to kategorii 2.-3. tříd.
1. Sazamová Eliška, 3. Horáčková Klárka ,4. Vobrová Linda, 6. Sazamová Bára
1. Olšar Robert, 5. Moník Petr, 7. Brůžek Oskar, 8. Fuit Matyáš, 9. Kuc Artur
Děkuji za reprezentaci naší třídy.
 

Sportovní den
Dne 29.9. jsme si užili sportovní den. V rámci sportovního dne jsme si vyzkoušeli pět disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Do tohoto projektu, který připravili olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a Robert Změlík, je naše škola zapojena již řadu let a sklízí velké úspěchy. Cílem OVOVu je přimět děti k větší pohybové aktivitě, rozvíjet jejich sílu, rychlost, vytrvalost. Letos nám přijeli pomoci přímo organizátoři OVOV. Závodí se po ročnících narození. My si vyzkoušeli tyto disciplíny: trojskok snožmo z místa, hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, člunkový běh s míčem v ruce a kliky. Po sečtení výsledků jsme dopadli takto: ročník 2010-2. místo Linda, 3. místo Liduška, 1. místo Péťa, 2. místo Artur. Ročník 2009-2. místo Robík. Pět dětí z naší třídy na stupních vítězů-super!!!!! Chválím všechny zúčastněné za sportovní nasazení a za bojovnost.
 

Přespolní běh
Ve středu 27. 9. se vybraní žáci z 1. stupně zúčastnili již tradičního přespolního běhu v České Lípě. Nejlépe si vedla štafeta nejmladších chlapců ve složení: Pavel Havlík, Nikolas Štoček, Robert Olšar a Lukáš Pavelka, kteří zvítězili systémem start – cíl. Štafeta dívek pak skončila na 6. místě. Složení- Eliška Sazamová, Amálka Knesplová, Markétka Suchá, Terezka Tesařová.
Děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.
 

A jsme druháčci!
Po našich prvních letních prázdninách jsme se sešli 4. září. Děti se moc těšily na novou námořnickou třídu. Kromě paní učitelky budou ve druhé třídě dohlížet na naši práci námořník, námořnice a skřítek Chybník. Děti se s nimi přivítaly, přečetly si vzkaz v lahvi od námořníků. Tam se dozvěděly, že nás čeká celoroční projekt Cesta kolem světa, kdy budeme poznávat světadíly a některé státy. Se stejným tématem máme i celoroční hru, kdy se děti seznamují nenásilně s mapou světa. Naučili jsme se také naši námořnickou hymnu a složili námořnickou přísahu. Ve skupinách jsme rozděleni do týmů nejznámějších mořeplavců. Ve třídě jsme přivítali tři nové žáčky-Matyáška, Lukáška a Barunku.
Štastnou plavbu!!!!!
 

 

Závěrečné rozloučení s první třídou
Na konci školního roku jsme se sešli i s rodiči rozloučit se s první třídou. Včelky pro rodiče zahrály pohádku v angličtině a připravily si pro ně také hádanky. Předem pro rodiče také připravily pohoštění. Poté rodičům poděkovaly za pomoc se zvládnutím první třídy. Děti se také pochlubily a předaly rodičům vlastnoručně ilustrovanou knížku-portfolio prvňáčka včelky. Venku v atriu školy si potom rodiče spolu s dětmi užili vědomostní kvíz o včelách a zároveň dovednostní cestu pilných včelek. Při cestě si ve dvojici s rodičem děti užily opylování květin na chůdách, kličkování mezi květinami s florbalovou hokejkou. Úspěch měla spolupráce včelek s nafukovacími balonky, stejně jako hod pylového zrnka do plástve. Na závěr jsme si opekli společně buřtíky. Teď už jen vysvědčení a hurá na prázdniny!!! Přeji všem včelkám i jejich rodinám, ať si prázdniny pěkně užijí. Budu se těšit, až se po prázdninách zase uvidíme. Buďte na sebe opatrní a 4. září vás přivítá druhá třída.
 

Výlet do ZOO
Poslední letošní školní výlet jsme si naplánovali do ZOO. Cesta autobusem do Prahy byla až na tři plné „blinkací pytlíky“ bezproblémová. Zoologická zahrada hl. města Prahy se nachází v krásném, členitém terénu Trojské kotliny. V současné době se může pochlubit s 670 druhy a téměř s 5 tisíci jedinci. Užili jsme si kromě prohlídky mnoha expozic a pavilónů i komentovaná krmení zvířat (super byli lachtani). Jako bonus také prolejzačky, hrací hrad, brouzdaliště, svačinky od rodičů a samozřejmě na výletě je také důležité nakupování suvenýrů, zmrzlin, dobrot. A u jakých zvířátek jsme se nejvíce zdrželi? Vyhráli vlci, žirafy, tygři, lachtani, tučňáci a sloni.
 

Den dětí
Dne 1. června jsme si s včelkami užili super dětský den. Ráno jsme se sešli ve škole, kde jsme dostali hned první dárek-čtenářský deník. Poté jsme vyrazili do zámeckého parku, kde nám Lindy mamka nachystala orientační běh. Připravené jsme měli dvě trasy, obrázkovou a náročnější trasu podle mapy. U obrázkové děti musely oběhnout trasu značenou fáborky a označit razítkem kartičku, kterou dostaly na startu. U náročnějšího orientačního běhu jsme si první vysvětlili mapu, značení cest, stromů, jezírka, mostů a zorientovali se podle připravené mapy. Na cestu vyrazili první odvážlivci. Na mapě hledali podle čísel stanoviště, kde byly připravené samolepky. Jak doběhli k prvnímu stanovišti, nalepili si na svou mapu značku a běželi dál. Stanovišť bylo sedm a nakonec se zvládli zorientovat úplně všichni, nikdo nepřiběhl s mapou bez samolepek ze všech sedmi stanovišť. Orientační běh si děti opravdu užily a hned se domluvily s Lindinou mamkou na další rok, kdy si objednaly náročnější trasu. Tímto jí moc děkujeme. Odměnou za běh jim bylo koupání v bazénu u paní učitelky. Děti se rozdělily do skupinek a vyřádily se jak v bazénku, tak na zahradě. Cestou zpět do školy jsme se zastavili v podzámčí na zmrzlinu. Děkujeme mamince Péti, že zmrzlinu jsme měli pro celou třídu zadarmo. Bylo moc pěkné slyšet od dětí, že to byl jeden z jejich nejhezčích dnů. Tak ještě jednou, vše nejlepší de Dni dětí!
 

Škola přírodě
Nastal den D. Všechny děti se sešly ráno před osmou hodinou u autobusu.
Po naložení kufrů zamávaly svým rodičům a všichni jsme vyrazili směr Doubice.
Po příjezdu k penzionu Hubertus, jsme vyložili kufry a ten samý autobus nás odvezl na Mezní louku, ze které jsme se vypravili nádhernou přírodou kolem skal až k Pravčické bráně. K bráně patří i výletní zámeček Sokolí hnízdo. Od něj vedou upravené stezky a schodiště na skalní plošiny, odkud jsme měli krásný výhled do kraje Českosaského Švýcarska. I když po cestě občas vykouklo sluníčko, u Pravčické brány nás přivítalo husté sněžení. Poté, co nás autobus odvezl zpět k penzionu, jsme vybalili a zahráli si několik her a soutěží. Děti řádily i na hřišti u penzionu, mohly využít houpačky, kolotoč nebo skluzavku. Po večeři dostaly své první diplomy, deník, do kterého před spaním nakreslily zážitky úterního dne a těšily se, co se jim bude první noc zdát.
Ve středu dopoledne nás čekala Cesta za pokladem. Dvojice plnily úkoly, ve kterých si procvičily počítání, psaní i čtení. Pokladem byly kšiltovky s nápisem, který bude všem tuto školu v přírodě připomínat. Před obědem jsme ještě navštívili areál, kde je velké množství dřevěných soch. Když jsme se pokochali sochami a vyřádili v bludišti, kreslily děti sochy, které se jim nejvíce líbily. Po poledním klidu jsme pokračovali v soutěžení z pondělního dne – rychlost, odhad, paměť, rovnováha. Vypravili jsme se do lesa, kde následovala činnost, na kterou se děti nejvíce těšily – skřítkovské domečky. Ve skupinkách jsme postavili takové domečky, do kterých se skřítkové určitě nastěhují. Poté si „áčko“ zahrálo několik dalších soutěží a „béčko“ jezdilo na koni. Po večeři se děti vyřádily v soutěži o nejlegračnější účes. Čas do úplné tmy jsme využili kreslením do deníku. A pak už stezka odvahy. Úplněk nám svítil na cestu, na konci čekala každého malá sladkůstka. Stezku zvládli všichni.
Ve čtvrtek nás probudilo vykukující sluníčko s příslibem slunečného dne. Po snídani jsme opět využili zahradu u penzionu a zasoutěžili se, zahráli pár her. Hned po obědě jsme vyrazili malebnou lesní cestou do Krásné Lípy. Tam děti nadchla interaktivní expozice České Švýcarsko. Ve dvou patrech jsme si prohlédli a vyzkoušeli interaktivní exponáty (větrný mlýn, lososí cestu, labyrint v krajině, virtuální let horkovzdušným balonem nad krajinou Českosaského Švýcarska), zhlédli jsme i panoramatickou trojprojekci znázorňující zrození krajiny. Poté jsme se osvěžili zmrzlinou a nakoupili drobné upomínkové dárečky domů. Po návratu k penzionu si „áčko“ zajezdilo na koních a „béčko“ si zahrálo další hry. K večeři jsme si opekli buřtíky a nedočkavě se těšili na rozlučkovou diskotéku. A že se vydařila. Zařádili jsme si v soutěžích s balónky, obručemi, zahráli si hru „Obleč, co můžeš“ a pak už jen tančili. V párech, společně, divoce, kreativně, ale hlavně radostně. Po večerní hygieně jsme si rozdali diplomy, nakreslili si zážitky z celého dne do deníčku a po přečtení pohádky unaveně usínali.
Pátek byl ve znamení balení. Roztřídit, zabalit, nic nezapomenout. Po sbalení jsme ještě vyrazili na poslední túru, na vyhlídku Spravedlnost. Cesta do kopce byla příkrá, ale rozchozeni z celého týdne jsme všichni vyšplhali nahoru a mohli si užít vyhlídku do okolí za krásného slunečného dne. Na rozdíl od úterních zimních bund, jsme vytáhli kraťasy. Po obědě jsme si naposled užili na zahradě prolejzačky, míče, chůdy, házedla, švihadla. Na závěr jsme zhodnotili celý pobyt a s příslibem další školy v přírodě jsme nasedali do autobusu. Rozjeli se směrem do Zákup, kde na nás čekali natěšení rodiče. My, obě paní učitelky i s paní vychovatelkou, jsme se shodly, že děti byly samostatné, skvělé, kamarádské, bezproblémové a že jsme si ten týden opravdu užily. Těšíme se zase za rok.
 

Exkurze do muzea a do knihovny
V úterý 16. května jsme se vypravili do České Lípy. Vzhledem k vlakové výluce, jsme jeli náhradním autobusem. Nejprve jsme zamířili do muzea. A co jsme si užili v muzeu? Děti zajímaly hlavně přírodovědné expozice-svět pavoukovců a hmyzu, svět moří a oceánů, příroda Českolipska a expozice zvířata z celého světa. Zároveň jsme si prošli i geologii, mineralogii a archeologii a historii Českolipska. V atriu nás zaujaly vodní želvičky. Kromě preparovaných exponátů děti potěšily i živé exponáty ze světa hmyzu, plazů a pavoukovců. V atriu jsme se nasvačili a vyrazili na českolipské náměstí, kde jsme se osvěžili zmrzlinkou od Hrabalů. Poté už následovala návštěva knihovny. Měli jsme objednaný program Pasování na čtenáře. Aby děti mohly být pasované, musely splnit tři úkoly. Vylosovaly si písmenko, které musely svým tělem ztvárnit a vymyslet od něj dvě slova. Poté přečetly úryvek z knížky a musely poznat, z jaké knížky úryvek je. Nakonec jsme měli dát dohromady pravidla, jak se chovat ke knížkám. Všechny děti úkoly splnily a paní knihovnice, v převleku za komtesu a pana Hynka, nás moc pochválily a postupně všechny pasovaly. Děti obdržely glejt čtenáře a medaili s moudrou sovou. Exkurze se vydařila a všem se nám moc líbila. Naše celoroční čtenářské úsilí bylo zúročeno.

Veliký úspěch zákupských zpěvaček z první třídy
Po vydařeném pěveckém vystoupení v  soutěži Zákupský vrabčáček si dvě zpěvačky z první třídy jely poměřit síly v soutěži Českolipská pěníce. Českolipská pěnice je oblíbená soutěž v populárním zpěvu na mikrofon vyhlášená ZUŠ v České Lípě. Zpívá se na hudební podklad, a to ve dvou základních kategoriích: soutěžící, kteří nestudují sólový zpěv a ti, kteří studují sólový zpěv. A jak se jim dařilo? Anetka Kolářová si připravila písničku z pohádky Kouzla králů Buchet je spousta. Zazpívala velmi pěkně a zaslouženě si odnesla v kategorii 6-8 let 2.místo. Liduška Kreisingerová oslnila porotu s písničkou Nes mě loďko ke břehu z pohádky Zlatovláska. Svoji kategorii (6-8let) vyhrála. Navíc si odnesla hlavní cenu poroty za nejlepší amatérský sólový zpěv v kategorii 6-20let! Nezapomenutelným zážitkem bylo pro naše zpěvačky i to, že mezi porotci byli známí zpěváci Lucie Sinková a Pavel Calta. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci třídy, školy i Zákup.
 

Den Země
Dne 12. 4., o deset dní dříve, jsme oslavili Den Země. Nejprve jsme si povídali, čím je naše planeta výjimečná, co na ní máme rádi. Po zhlédnutí krátkého filmu jsme si ale uvědomili, že ji vlastně ničíme sami. Na obrázcích jsme názorně viděli, jak a čím si ji ničíme(smog, požáry, kyselé deště, mýcení lesů..)Přemýšleli jsme, co proti tomu můžeme dělat my děti. Zaměřili jsme se na „plíce naší planety“ – stromy. Nezasadili jsme sice každý svůj strom, ale alespoň pomyslně si ho vytvořili z papíru -každý svůj. Stromy jsme pak vlepili na myšlenkovou mapu k tématu. Na pracovních listech jsme si vyluštili klíčová slova k tématu. Dále jsme se věnovali třídění odpadu, seznámili jsme se s barevnými kontejnery. Roztřídili jsme odpad na obrázcích, vysvětlili si recyklaci a pustili si k tomu i video. Bohužel kvůli špatnému počasí jsme nemohli vyrazit do ulic a přispět k úklidu v okolí školy.


Velikonoce
Poslední předvelikonoční školní den jsme si udělali projekt Velikonoce. Popovídali jsme si o nejvýznamnějším křesťanském svátku a zároveň o svátku jara. Vyjmenovali jsme si dny Pašijového týdne, dětem se líbily obzvláště názvy dnů jako Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota. Zároveň jsme si povídali o zvyklostech spojených s jednotlivými dny. Na pracovním listě jsme vyluštili velikonoční symboly a nakreslili velikonoční kraslici. Povídali jsme si nad obrázky velikonočních tradic, kdy každý pověděl, jaké tradice dodržuje doma, na co se nejvíce těší. Domů jsme si odnášeli kohoutka osázeného osením, velikonoční zápichy.

Projekt DNES UČÍM JÁ
V týdnu, kdy slaví učitelé svůj svátek, je na naší škole tradicí projekt Dnes učím já. Žáci devátých tříd si mohou vyzkoušet jaké to je být v roli učitelů. Ke včelkám si přišly zaučit tři skupiny deváťáků. První dvojicí byl Oskárkův bratr Máťa s Kubou. Ti u nás učili matematiku, pak Sabina s Kačkou také matematiku a poslední Domča čtení. Prvňáčci zhodnotili jejich pedagogické výkony slovy: legrační, suprové, pomatené, trošku hlučnější. Závěr byl - skvělá změna, ale že si raději nechají mě. Děkuju. Zároveň jsme ke Dni učitelů vytvořili přáníčka a zanesli popřát vedení školy i všem učitelům do sborovny. Jsem pyšná na své včelky, že se nestydí a samostatně popřejí i v ředitelně.


Aprílový den
Jelikož 1. dubna letos vyšlo na sobotu, udělaly si včelky aprílový den už v pátek 31.března. Celotýdenní těšení a plánování bláznivého účesu nebralo o přestávkách konce. V pátek jsme se na sebe těšili ještě o něco víc než jindy, byli jsme navzájem zvědaví. Účesy byly dokonalé-kohouti na hlavě, vlasy všech barev, culíky, paruka, mikádo v hlavě, třpytkové vlasy, copánky, květiny v hlavě. Celý den nás provázela myšlenka Apríla. Luštění, opravování bláznivých vět, hledání opaků, rýmů. Seznámili jsme se s knížkou Aprílová škola od Jiřího Žáčka. Přečetli jsme si pár básniček, nakreslili obrázky, jak si představujeme Aprílovou školu. Zvládli jsme i autoportrét svého účesu. Poprvé jsme se ten den věnovali i svému domácímu čtení. Včelky si přinesly knížky, povídaly o té své a předčítaly nám. Byl to pohodový, bláznivý a moc suprový den.

Jarní a zároveň ponožkový den
Dne 21. března jsme společně vítali jaro. Přišli jsme oblečeni v jarních barvách-v zelené, žluté a červené. Třída byla krásně barevná, holčičky si oblékly sukénky s motýlky, s kvítky a ani kluci se nenechali zahambit a zazelenali se. Ve skupinkách jsme si vyráběli jarní výzdobu třídy, první jarní travičku s tulipány a poté i ovečku z vlny. V týmech holek a kluků jsme si udělali myšlenkové mapy na téma jaro. Zaměřili jsme se na jarní počasí, oblečení, zvyky jara, jarní květiny, na ptáčky, kteří se k nám vracejí. A to vše pod taktovkou jarní víly, která má hlavu plnou jarních květů. Pokračovali jsme jarními tajenkami, kdy jsme vyluštili tři jarní měsíce, zvládli jsme už opsat jarní básničku a pak jsme vybarvovali kohoutka z matematických příkladů. Celý den nás provázely jarní písničky a říkadla. Zároveň ten den byl „Ponožkovým dnem“, kdy jsme si oblékli každou ponožku jinou. A to vše na podporu lidí s Downovým syndromem.


Zákupský vrabčáček
Ve středu 22. března se uskutečnil další ročník pěvecké soutěže. Poprvé v kulturním domě v Zákupech. Několik týdnů předem jsme si vybrali písničky a pilně trénovali. Za naši třídu vystupovali:
Sóla: Viktorka Heráková s písničkou Na Okoř je cesta
Klárka Horáčková s písničkou Buchet je spousta
Eliška Sazamová s písničkou Rainbow
Anetka Kolářová s písničkou Nes mě loďko ke břehu
Dueta: Barunka Sazamová s Robíkem Olšarem s písničkou Toulavá
Liduška Kreisingerová a Linda Vobrová s písničkou Nes mě loďko ke břehu
Na všechny zpěváčky jsem byla moc hrdá. Odvážně vystoupili a zazpívali, měli obrovské pěvecké nasazení a chválím také vzájemné fandění si. Dosáhli jsme velikého úspěchu. V kategorii 1.-3. tříd sólový zpěv se naše Anetka umístila na druhém místě. V kategorii 1.-5. tříd dueta Liduška a Linda všechny porazily a vyhrály. Velmi gratuluju!!!!!Děkuju také rodičům, že se v hojném počtu přišli na své zpěváčky podívat a podpořit je.


ZSH-skok daleký, skok vysoký
Poslední dva závody ZSH byly skokanské. V únoru to byl skok daleký odrazem z můstku. Zaskákat si přišlo 5 holek a 5 kluků. Dařilo se nám výborně, vybojovali jsme jedno zlato, dvě stříbra a jeden bronz. Pochvala patří všem závodníkům, skákali s nasazením a s chutí.
1. Robík Olšar
2.-3. Oskárek Brůžek
5.-7. Honzík Novák, Daneček Hrádek
10. Máťa Vaniš

2. Eliška Sazamová
3. Klárka Horáčková
4-.5. Barunka Sazamová
9.-11. Linda Vobrová, Liduška Kresingerová

V březnu se uskutečnil skok do výšky. V neděli dopoledne si přišlo zaskákat 7 dětí. Vyskákali jsme si jedno zlato, dvě stříbra a dvě bronzové medaile. Zúročili jsme tak trénink z hodin tělesné výchovy.
2. Barunka Sazamová
3. Eliška Sazamová

2. Daneček Hrádek
3. Péťa Moník
Výborní byli všichni skokani, nebyl nikdo, kdo by nepřeskočil laťku. Oskárka a Robíka sužovala tréma, na hodinách Tv skákali s přehledem. Skočili sice 85 cm, ale ve své kategorii, která nebyla po třídách, ale po ročnících narození, se umístili těsně pod stupni vítězů. Všem děkuju za ranní vstávání, za sportovní nasazení. Rodičům za fandění a za čekání na vyhlášení závodů.

Přespávačka
Dne 1. března jsme se večer v šest hodin sešli natěšeni ve škole. Spolu s námi i tři bývalí žáci paní učitelky z šesté třídy. Na začátku nám paní učitelka vyprávěla o školních skřítcích, kteří nás už začínají zlobit ve škole, schovávají nám věci, pletou na tabuli písmenka. Naším úkolem bylo na přespávačce vypátrat, zda školní skřítci ve škole v noci řádí a zda opravdu schovávají naše věci ze třídy, dělají nám chyby na tabuli. Pátrání začalo dopisem od skřítků, kdy nám rozstříhali věty s úkoly. Vše jsme si ve skupinkách přečetli a začali plnit. Namalovali jsme si, jak si skřítky představujeme, pak jednotlivé skupinky odprezentovaly své obrázky. Na chodbě jsme posbírali dukátky s písmenky a z nich pak hádali a sestavovali jméno skřítka. Také jsme si přečetli varování od skřítků, ať v noci pěkně spíme, že si nás přijdou zkontrolovat. Po skřítkovském luštění jsme si zasoutěžili na chodbě. Kdy máme možnost ve škole běhat po chodbě-). Bylo to super, soutěže dopadly nerozhodně, a spokojeno bylo jak družstvo kluků, tak holek. Kolem osmé hodiny, když už byla tma, nás čekala noční školní stezka odvahy. Chodili jsme po dvojicích, mnohdy i po trojicích. Někteří dokonce sbírali odvahu několikrát a vyrazili na noční cestu třeba i čtyřikrát. Cesta byla lemovaná svíčkami, abychom nezabloudili. Našim úkolem bylo dojít do třídy v horním patře a tam se podepsat na tabuli. Vše po tmě a ještě nás cestou děsila obluda s maskou, barevnými vlasy a rozsvícenýma očima, stejně jako kostra hýbající rukou. Zvládli jsme to všichni a po právu si zasloužili medaili a diplom. Večer jsme dostali hlad a občerstvili jsme se párečky v těstíčku, které pro nás připravila Klárky maminka-děkujeme. Po večerní hygieně jsme už jen usínali u pohádky.

Exkurze Liberec
Dne 3.3.2017 jsme vyrazili směr Liberec. První zastávka byla v Naivním divadle, kde jsme se nejdříve nasvačili a pak se „ponořili“ do krásné pohádky plné vtipu, písniček, ale také ponaučení.
Hrdina této pohádky, malý Vendelín, si takhle jednou otevřel pusu na své rodiče, aniž by vlastně pořádně tušil, co říká: „Dejte mi konečně pokoj! Zapomeňte na mě!“ Nejenže pořádně netušil, co to vlastně říká, ale především nevěděl, že na stěně visí kukačkové hodiny, které mají tak trochu kouzelnou moc. A tak se Vendovo přání zčistajasna vyplnilo. Jako mávnutím kouzelného proutku Venda zmizel. Ztratil se. A rodiče na něj v mžiku oka zapomněli.
On se vlastně spíše jenom zmenšil. Najednou se vedle něj zapomenutá ponožka jeví veliká skoro jako žirafa. A jediný, kdo je s ním ochoten se kamarádit, je smradlavý sýr z ledničky. Možná by si časem našel Venda v novém světě i jiné kamarády, kdyby tolik netoužil vrátit se k rodičům. Jenže se dozví, že ho rodiče musí zavolat jménem dříve, než usnou. Jinak by už zůstal navždy takto ztracený. Venda pochopí, že myslel jen na sebe a že má rodiče velmi rád.Pohádka se dětem moc líbila.
No a pak nás autobus převezl k Babylonu, kde se nachází Lunapark – areál, který nabízí zábavu pro všechny generace za každého počasí. Po svačině to začalo. Pro nejmenší je tu připraven vláček s kačenkami, řetízkový kolotoč, houpačky, prolézačky, trampolína a nejrůznější houpadla. Vyřádili jsme se na autodromu, odvážlivci vyzkoušeli oblíbený simulátor divokého býka "Torro" nebo si vyzkoušeli pocity horolezce na horolezecké stěně. Kdo měl chuť, mohl si koupit zmrzlinu nebo nějakou jinou dobrotu.
Unaveni z dvouhodinového řádění jsme nastoupili do autobusu a vyrazili domů. Všichni se shodli, že to byl super výlet.
 

Masopustní karneval
Týden po jarních prázdninách jsme měli nabitý akcemi. Karneval, přespávačka a exkurze. V úterý jsme zahájili karnevalem. První hodinu jsme luštili křížovky s maškarní tématikou, vybarvovali klaunovské příklady. Včelky si přinesly masky, do kterých jsme se po tělesné výchově převlékli. Nádhera. Jedna maska hezčí než druhá. Ve třídě jsme měli tři Elsy z pohádky Ledové království, pět pirátů + paní učitelka námořnice. Dále tři povolání-hasič, zdravotní sestřička a kuchařka. Z prérií k nám dorazili dva indiáni, karneval zdobila fialová víla, pak dáma se škraboškou, děsil ďábel. Dorazil i král a roztomilý trpaslík. V maskách jsme si užili taneční rej, soutěže s balónky, se židličkami. Domů jsme si odnášeli nejen krásné zážitky, ale i diplomek od klauna.

Zimní bobování a cesta ke krmelci
V lednu přišly třeskuté mrazy a my vyrazili v rámci TV na „bobovačku“. Na „Hrbčáku“nám to jezdilo ostošest a občas nám i zasvitlo sluníčko. Jít bobovat s kamarády ze třídy je prostě super. Nemysleli jsme v zimě ale jen na zábavu, mysleli jsme i na to, že zamrzla půda a lesní zvířátka nemají co jíst. Nanosili jsme seno, mrkev, jablíčka, kaštany i suchý chléb a vydali se na Kamenický vrch ke krmelci. Zvířátka jsme sice žádná nezahlédli, ale jejich stopy jsme studovali pilně.

Předvánoční týden, vánoční besídka
Poslední předvánoční týden jsme měli v duchu „užívání si“ a „těšení se“ na Vánoce. Celý týden jsme si změnili sestavení lavic a děti si samy vytvořily skupinky, v kterých pracovaly, tvořily. Z naší třídy se linuly vánoční koledy, stejně jako vůně ze svíček, kterými jsme v příšeří vítali poslední předvánoční společně strávené dny. Vedle čtení, psaní, počítání jsme vyráběli betlém se senem, domácího andílka pro štěstí celé rodině, vánoční přání. Vánoční přání spolu se stromečkovým svícnem děti samy zanesly i vedení školy a do jídelny paní kuchařkám a popřály krásné svátky a šťastný nový rok. V úterý jsme zavítali do školky, kde děti zavzpomínaly, pohrály si, ochutnaly cukrovíčko. Všechny děti se shodly, že návštěva školky byla skvělá, ale že už patří do školy a neměnily by. Ve středu si děti poprvé vyzkoušely pracovat v týmech sestavených z tříd prvního stupně, kdy spolu zpívají, sportují, tvoří prvňáčci, druháčci až páťáci. Prvňáčci se skvěle zorientovali a zvládli přechody do různých tříd. Užili si výrobu andílka, vánočního řetězu, vánočního přání stejně jako zpívání, povídání o vánocích jinde v Evropě, sportování , co kdo si sám předem vybral. Nejvíc jsme se ale asi těšili na čtvrtek, na naše první společné Vánoce, na vánoční besídku. Den jsme začali výrobou voňavého vánočního svícnu z jablíčka, hřebíčků, rozinek a větviček. Slíbili jsme si, že jím doma ozdobíme štědrovečerní stůl, domov krásně provoníme a vzpomeneme si na sebe. Poté jsme se vrhli na výrobu pomazánek na chlebíčky, na jednohubky. Zvládli jsme dva druhy (tedy i za pomoci Oskárkovi maminky). Šlehání, krájení, mazání, zdobení nám šlo krásně od ruky. Vedle toho jsme si ještě zdobili perníčky, které nám upekla Klárky maminka (děkujeme!). Děti byly kreativní a vánoční hvězdičky, sobíky i stromečky ozdobily velmi nápaditě. Vše jsme snědli a k dobrotám si vychutnávali vánoční jablečný punč, stejně jako vánoční pohádku Spejbla a Hurvínka. Při vánoční besídce jsme se seznámili a vyzkoušeli si společně štědrovečerní tradice a pak už se děti nemohly dočkat rozbalování dárků. Našly pod stromečkem dopis od Ježíška, dárky pro každého zvlášť i společné hry do třídy. Hned jsme si zahráli a vyzkoušeli si, jak budeme trávit přestávky po návratu z vánočních prázdnin. Přečetli jsme si vánoční malovaný příběh a vysvětlili si, proč vlastně Vánoce slaví celý svět. Poté jsme natrénovali i silvestrovskou oslavu. Roztančení a rozjásaní jsme se rozloučili a popřáli si pohodové vánoční svátky, šťastný rok 2017.

Vánoční zpívání na zámku
Hned následující den po prohlídce, v sobotu 17. prosince, jsme obě první třídy přišly zazpívat na nádvoří zámku vánoční koledy. Na úvod naše třída zarecitovala vánoční básničku jako kánon, poté jsme si zacinkali na vánoční stromeček koledu Štědrej večer nastal. Ozdobeni andělskými svatozářemi jsme si zazpívali koledu Tisíc andělů a nakonec pod krásně ozdobeným stromečkem zazpívali společně s 1.A Půlnoční. Doufám, že nejen děti, ale i rodiče si užili předvánoční pohodu na zámku, stejně jako vánoční předání dobrot medvědu Medouškovi. Na závěr školního adventního času nás ještě čekají tradiční vánoční dílničky ( ve středu 21.12.) a třídní školní besídka, kterou máme naplánovanou na čtvrtek.

Vánoční prohlídka „našeho“ zámku
V rámci školního adventního času, který jsme zahájili hned prvním „po adventním“ pondělím, kdy nás ve škole čekal nazdobený a voňavý vánoční stromeček (děkujeme tímto panu Kreisingerovi), jsme kromě vánoční exkurze ještě navštívili zákupský zámek. Prohlídku jsme měli slíbenou od pana kastelána zdarma jako odměnu za vánoční vystupování. Hned v úvodu jsme si prohlédli zámeckou kapli. Akustiku kaple jsme si ověřili zazpíváním vánoční koledy. Prohlídli jsme si i jednotlivé komnaty, kde nás zaujaly vánoční stromečky. V každé komnatě byl totiž jinak ozdobený. Děti se ptaly na vánoční zvyky za dob princezen a princů, dozvěděly se i spoustu informací o životě na zámku. Paní průvodkyně nás zároveň nalákala na letní prohlídku, která je delší, je po jiných komnatách. Možná této nabídky využijeme, když máme takhle krásný zámek s luxusně vyzdobenými a bohatě zařízenými pokoji, jež připomínají letní pobyty císaře, na dohled.

Naše první exkurze-Ekocentrum a Kryštofovo údolí
Dne 13. prosince jsme vyrazili na naši první exkurzi. Bohužel naši třídu skolila vlna nemocí a exkurze se zúčastnilo jen 13 dětí. Autobusem jsme dojeli do Brniště, kde jsme v Ekocentru měli objednaný program Od kapky vody k moři. Na příběhu vodních víl Sněženky, Mlženky a Voděnky jsme se dozvěděli, jak vypadá koloběh vody na planetě Zemi a kde se bere voda u nás doma. Zdůraznili jsme si, proč je voda důležitá a jak ji můžeme zachovat čistou. Děti nejvíce zaujaly pokusy, díky kterým jsme si ověřili některé vlastnosti vody, především tři základní skupenství. Děti pracovaly ve skupinkách, takže zatímco jedna skupinka vyráběla vánoční vločku, jiná pobíhala jako proud vody v potůčku nebo se věnovala pokusům. Poté si děti poslechly Vltavu od Bedřicha Smetany, kterou znají už ze školy z hodin psaní (výborně si u ní rozcvičujeme a uvolňujeme ruku). Po svačince jsme autobusem dojeli do Kryštofova údolí. Zde jsme si zašli nejprve do řemeslné dílničky, kde si děti nakoupili drobné dárečky pro rodiče, poté jsme si počkali na poledne na odbíjení orloje. Dětem se líbil průvod 12 apoštolů i pohyblivé sochy. Poté už jsme navštívili Muzeum betlémů. Zde nejvíce asi zaujal pohyblivý betlém. V půdních prostorách jsme si prohlédli staré hračky, vánoční ozdoby i část věnovanou historii školství. Na závěr jsme se vyfotili u Jírova betlému a vyrazili na cestu zpět. Další „prvňáckou“ exkurzí bude návštěva Naivního divadla v Liberci, už teď se těšíme a já pevně doufám, že se netrefíme do „týdne nemocí“.

Čertovský den
Dne 5. 12., protože se blížil svátek svatého Mikuláše, jsme si naplánovali čertovský den. Včelky se proměnily v malé čertíky a plnily čertovské úkoly. Zatopili jsme pod kotlem napsanými slovy v čertovských pytlích, pekelně rychle spočítali příklady, vyplnili čertovský pracovní list, začetli se do slov a vět v pekelných kotlích. Podle diktátu jsme poznávali jména čertů a hledali jejich kořisti. Kromě čertovského učení jsme si zazpívali čertovskou písničku, zatancovali čertovský tanec a vyrobili si čertíky. Navštívil nás také skoro opravdický Mikuláš, andělé a další daleko strašidelnější čerti. Mikuláši děkujeme za nové vodové barvy (pevně doufáme, že smývatelné). Poté jsme si přichystali punčochu za okno a těšili se na ukázkovou hodinu, která byla hned druhý den.
Příští rok jsme se dohodli na andělském dni a už teď se na něj těšíme.

Ukázková hodina
Poprvé se naši rodiče přišli do školy na nás podívat, co vše jsme se už naučili. Předvedli jsme jim čtení, psaní, počítání, zpívání a anglický jazyk. Ukázali jsme, že zvládáme pracovat ukázněně, pilně a aktivně. Zasoutěžili jsme si naše školní soutěže, zvládli práci ve skupinách. Rodiče nám navíc pomohli zkontrolovat příklady. Na závěr jsme rodiče obdarovali vlastnoručně vymalovaným kalendářem na rok 2017. Po odchodu rodičů jsme objevili sladkosti a pera od Mikuláše v připravené punčoše. Já tímto děkuju rodičům za kladnou odezvu na ukázkovou hodinu, za smsky s poděkováním. Jsem ráda, že se kalendář líbil, dal dětem hodně práce. Práci na něm jsme si ale užili, vyrábění i malování je moc baví. Velmi se s dětmi těšíme i na zámecké zpívání koled 17. prosince, díky kterému jsme získali zadarmo vánoční prohlídku našeho krásného zámku.
Zároveň chci rodičům poděkovat za velkou pomoc s Vánočním jarmarkem. Pomohli jste nám jak s výrobky, tak i s organizací jarmarku. Díky Vám všem se nám podařilo získat téměř 7 tisíc korun. Dovolte mi Vám všem popřát klidné a pohodové Vánoce a úspěšný nový rok 2017, ve kterém i nadále budu počítat s Vaší pomocí a přízní.
 

Prvňáčci a Zákupské sportovní hry
Zákupské sportovní hry jsou sérií závodů atleticky zaměřených, kdy po celý školní rok děti závodí a sbírají body za účast, za umístění. Soupis závodů je na stránkách školy. Na konci školního roku budou nejlepší odměněni a zároveň budou odměněni sportovci, kteří se zúčastní všech závodů. V říjnu se konal Zákupský kilometr, kdy prvňáčci běhali na stadiónu E. Zátopka 200m. Vzhledem k nepříznivému počasí (jemně mrholilo) se moc včeliček nezúčastnilo. O to víc si zaslouží pochvalu Klárka Horáčková, která navíc vyhrála svoji kategorii, Linda Vobrová, která skončila třetí. Z chlapců běželi Robík Olšar a Péťa Moník, kteří skončili na druhém a třetím místě. Velkou radost jsem měla z hojné účasti včeliček na druhém závodě ZSH, a to na Silovém trojboji, který se konal v hale ZŠ 9. listopadu. Bojovali jsme v hodu plným míčem, ve člunkovém běhu a v nelehké disciplíně:sedy-lehy. Jak se nám vedlo? Klárka Horáčková se umístila na druhém místě, Eliška Sazamová na místě třetím. Z chlapců se nejvíce dařilo Robíkovi Olšarovi, který kategorii vyhrál. Zazávodit a poměřit síly si přišli i Liduška Kreisingerová, Linda Vobrová, Barunka Sazamová, Oskárek Brůžek, Máťa Vaniš, Honzík Novák, Péťa Moník a Dan Hrádek. Doufám, že si všichni závod užili a že se už těší na závod ve šplhu, na který už pilně trénujeme.

Halloweenský den
Na poslední říjnový den jsme se všichni velmi těšili. Přes podzimní prázdniny jsme si chystali masky. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří děti nastrojili do originálních masek. Díky nim byla třída plná čarodějnic, duchů, příšer a upírů. Ve dveřích nás uvítala pověšená čarodějnice, další čarodějnice se svítícíma očima na nás blikala od tabule. Na okně zářily námi vyrobené rozsvícené dýňové lucerničky ze skleniček. Celý den jsme měli tematicky zaměřený. Povídali jsme si o tradici Halloweenu, naučili se anglickou básničku Halloween colours. Četli jsme s pomocí upírů, cestovali po slabikách do tajemného hradu, díky skvěle zvládnutým příkladům jsme si vybarvili početní vybarvovací halloweenský obrázek. Vyráběli jsme také duchy a vydlabali si společně Jack-o'-lantern. Děkuju mamince čarodějnice Andrejky, jež doletěla do třídy na speciálním stříbrném koštěti, za donesenou již vydlabanou dýni. Jeden speciální úkol jsme si nechali na tělesnou výchovu, a to soutěž holek proti chlapcům o nejzakuklenější mumii. Na závěr všichni obdrželi Halloweenské ocenění vrchní čarodějnice.
 

Národní den
I druhý projektový den byl velmi zajímavý. Hned ráno se celá naše třída jen bělala, to jak jsme přišli všichni v bílém, abychom mohli o velké přestávce spolu se všemi spolužáky z celé školy sestavit českou vlajku. A právě česká vlajka nás provázela celý den. Povídali jsme si o tom, jak vypadá, kde a kdy ji můžeme vidět. Seznámili jsme se i s vlajkou Evropské unie. V pracovním listě jsme si vybarvili i ostatní státní symboly České republiky a povídali si o tom, kde všude jsem je viděli. Zazpívali jsme si českou hymnu a na závěr si každý vyrobil českou vlajku.
Přeju všem, dětem i rodičům, aby si užili podzimní prázdniny.
 

Projektový den-Den výživy
V pátek 21. října jsme si užili náš první projektový den- Den výživy. Projekt nám uvedli žáci devátých tříd prezentací na téma zdravá výživa. Seznámili nás např.s pyramidou zdraví. Poté už jsme se rozdělili do skupin, v kterých jsme pracovali celý den. Složili jsme si puzzle s tématikou ovoce, zelenina a tím si uvedli hlavní téma pro náš ročník. V týdnu jsme se věnovali modelování ovoce a zeleniny a taksi tak trošku projekt předpřipravili. Zkraje jsme se vrhli na pracovní listy, kde jsme třídili, vystřihovali, vybarvovali. Také jsme si namalovali náš první recept. Podle něj jsme si šli druhou hodinu připravit do školní cvičné kuchyňky ovocný salát. Rodiče nám poslali spoustu jablíček, hrušek, mandarinek, banánů, hroznového vína, med i vlašské ořechy. Tímto všem moc děkuju za skvělou spolupráci. Děti omývaly, krájely, míchaly, ochutnávaly, ujídaly. Kromě drobného říznutí jsme vše zvládli a na vyrobené svačince jsme si všichni moc pochutnali. Další dvě hodiny jsme na interaktivní tabuli třídili ovoce a zeleninu, poznávali známé a méně známé druhy ovoce i zeleniny. Ve skupinách jsme dokončili práci výtvarnou činností a to zavařováním kompotů nebo okurek do láhve. Jak se dětem povedlo, můžete posoudit z fotografií. Už teď se těšíme na úterní projekt Národní den.

Sportovní den
Dne 27.9. jsme si místo školního vyučování užili sportovní den. V rámci sportovního dne jsme si vyzkoušeli sedm disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Do tohoto projektu, který připravili olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a Robert Změlík, je naše škola zapojena již řadu let a sklízí velké úspěchy. Cílem OVOVu je přimět děti k větší pohybové aktivitě, rozvíjet jejich sílu, rychlost, vytrvalost. My si vyzkoušeli tyto disciplíny:sprint na 60m, hod míčkem, trojskok snožmo z místa, lehy-sedy, hod 2kg medicinbalem obouruč přes hlavu, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut a závěrečný běh na 500m.Sportování jsme si v krásném počasí užili. Chválím své včelky za ukázněné chování, za zvládnutí přesunů po stadionu, za sportovní náladu, nasazení a za bojovnost. Poté, co se výsledky sečetly, byli vyhlášení ti nejlepší z daných ročníků (nezávodí se po třídách, ale po ročnících narození).
Ročník 2010dívky:                 2010chlapci
1. Eliška Sazamová              1. Péťa Moník
2. Bára Sazamová                 2. Dan Hrádek
3. Linda Vobrová                    3. Martin Dvořák (1.A)
Ročník 2009:
2. místo Robert Olšar


Šest včelek z 1.B na stupních vítězů! Velmi gratuluji a chválím za vzornou reprezentaci!
Cílem ale nebylo jen být nejlepší, ale všechny disciplíny si vyzkoušet. Budeme je pilně trénovat v rámci tělesné výchovy a porovnávat s výsledky ze sportovního dne. Každý vlastně bojuje sám se sebou.Vyhlašuji tímto soutěž o nejzlepšení!!!!!!!!Držím palce, ať na konci první třídy získáme co nejvíce odznaků OVOV a hlavně ať nás sportování chytne za srdce. Fotky ze sportovního dnes jsou na našich třídních stránkách rajce.net.
 

Pasování prvňáčků
V pondělí 12. září byli za přítomnosti vedení města a vedení školy slavnostně pasováni prvňáčci do rytířského stavu. Pasovali je deváťáci, kteří měli tuto akci velmi pěkně připravenou. Po tomto slavnostním aktu, převzetí pamětního listu a sladkostí, je tito nejstarší žáci provedli všemi zákoutími školy a popřáli jim, aby se všem u nás ve škole líbilo a aby si osvojili všechny dovednosti a návyky nezbytné pro život v našem království.

 

Seznamovací pobyt 1.tříd

Hned druhý školní týden, po pátém dnu ve škole, jsme se my, čerství prvňáčci, vydali po obědě na seznamovací pobyt. Čekala nás dračí výprava ve Sloupu v Čechách. Pobyt byl opravdu seznamovací, jelikož se nám sešli prvňáčci jednak ze školky v Zákupech, ze školky v Nových Zákupech, z Brniště, ale i ze školek z České Lípy nebo z Mimoně. Naše „Dračí seznamovací výprava” se utábořila v chatičkách v areálu Oáza, kde se nám hned zalíbilo. Rozdělili jsme se do čtyř barevných týmů a těšili se na první soutěžení. Sbalili jsme si svačinky a vyrazili na naši první túru na hrad Sloup. Vystoupali jsme do výšky až 30 m nad úrovní terénu, kde nám provázející pan průvodce řekl spoustu zajímavostí o hradě. Dětem se líbil jednak výhled do okolí, ale i několik místností na vrcholu skály, poustevnické cely, podzemní kaple a socha poustevníka s dalekohledem v ruce. Zaujala je informace, že se zde točily pohádky S čerty nejsou žerty nebo Anička s lískovými oříšky. Pod hradem jsme po týmech prošli vytyčenou trasu, na které jsme si museli zapamatovat, co do lesa patří a nepatří. Užili jsme si i různé typy seznamovacích her, nejvíce asi Bing bang. Poté jsme pokračovali do skalního divadla. Tam jsme vše důkladně prozkoumali a zahráli si další týmovou hru. Tentokráte jsme měli za úkol hledat obrázky zvířátek, ale v přesném pořadí a jen v barvě svého týmu. Hra byla náročná, ale společnými silami ji zvládly nakonec všechny týmy. Za každou splněnou týmovou hru jsme si nalepili obrázek na svého dráčka. Cestou zpět už jsme se těšili na večeři. Jídla na talíři zbylo jen velmi málo, vařili nám totiž skvěle. Venku nás opět čekaly soutěže, tentokrát sportovní. Poté už jsme se unaveni a plni zážitků z prvního dne chystali v chatkách na spánek. Sprcha, čištění zubů, v rámci zhodnocení dne rozdělení plyšových včelek na spaní za odměnu, přečtení pohádky a spinkat. Během pěti minut spaly všechny chatky.
Druhý den ráno nás vítalo slunečné počasí. Po snídani jsme se nejdříve učili matematiku a český jazyk. Komu se dařilo, obdržel dračí samolepku za samostatnou práci. Poté jsme ve dvojicích vyráběli draky. Děti si je dle své fantazie nazdobily a pak jsme si je vystavili. Opravdu se nám povedli. Rozdali jsme si dračí deníčky, do kterých jsme si kreslili postupně všechny naše zážitky. Po obědě jsme se vypravili do Samuelovy jeskyně. První zastávka byla hned u zmrzliny, které jsme nemohli odolat. Po vystoupání k jeskyni nám paní učitelka vyprávěla pohádku o drakovi, který v jeskyni bydlel. Týmy zde měly další úkol, sesbírat drahokamy v barvě svých týmů, co tam nechal princ, který si za zabití draka vzal princeznu, ale drahokamy nechtěl a nechal je v jeskyni. Nejrychlejší hledači drahokamů si řádně své vítězství oslavili pokřikem, ale všechny týmy dohledaly a nalepily si další dílek svého dráčka. U jeskyně jsme ještě měli za úkol poskládat puzzle s obrázkem prince záchranáře. Poté jsme pokračovali k rozhledně. Posvačili jsme a sebrali odvahu a sílu na výstup po 150 schodech k vrcholu. Mnozí překonali strach a výhled na romantickou krajinu si užili. Večeři jsme si po výletě rozhodně zasloužili. Po ní nás čekala „hadráková bitva“- první proti všem a pak rozděleni do týmů. Prima bylo i jen volné si hraní na hřišti, kdy jedni řádili na prolejzačkách, druzí si hráli na honěnou, další vyráběli ohniště a tábořili. Po setmění jsme se vydali na stezku odvahy. Cesta byla vyznačena rozsvícenými svíčkami a na konci nás čekal poklad v podobě sladkosti. Poté už hajdy do hajan. Někteří dokonce usnuli už při pohádce.
Po snídani jsme si vzorně zabalili, všechno jsme si rozebrali a nikomu nic nechybělo. Dál nás čekala opět matematika a český jazyk, skládání puzzle draka do deníčků a závěrečné hodnocení dračí výpravy. Zhodnotili jsme naši výpravu jako velmi úspěšnou, počasí nám přálo, v týmech jsme zvládli všechny úkoly. Ale to hlavní, pořádně jsme se všichni skamarádili. Objevili jsme nové kamarády a naučili se navzájem k sobě hezky chovat. Moc se nám tu líbilo, nejvíce zaznívala slova-SUPER, PRIMA. Ještě závěrečná fotka, oběd a poslední výlet do lesa tvořit domečky pro skřítky a hurá domů.

První dny ve škole

Prvního září jsme do třídy pilných včeliček 1.B přivítali (paní učitelka s včelkou Májou a Vilíkem) 18 nových prvňáčků. V tento slavnostní den žáčky doprovodili v hojném počtu rodiče, prarodiče i širší příbuzenstvo. Seznámili jsme se třídou, popovídali si, rozdali včelkové medaile a pamětní listy. Společně jsme odříkali slib prvňáčků a stvrdili slib otiskem prstu. Na kouzelné tabuli jsme plnili už i úkoly-hledali jsme své jméno, objevovali svou prvňáckou značku, třídili žáčky podle značek na kluky a holčičky. Za odměnu nás čekala pohádka o líné včelce. S úsměvem a natěšeni na další den jsme se rozloučili a šli s rodiči tento slavnostní den oslavit. Doma jsme potom vypracovali náš první domácí úkol.

Hned druhý den jsme se seznámili s novými kamarády, s pravidly třídy, se soutěžemi včelky Máji a Vilíka. Rozdali jsme si naši první učebnici a hned také v ní pracovali. Nejvíc jsme si ale užili první malou exkurzi, a to po naší škole. Zjistili jsme například, kde pracuje pan ředitel, proběhli jsme se v tělocvičně, v šatnách poznali svou skříňku. Nejzajímavější byla pro nás zvířátka v třídě chovatelského kroužku pana učitele Jecha. Zde jsme si prohlédli ptactvo, želvičky, morčata a dokonce si i někteří pohladili krajtu královskou. Až tak mám odvážné prvňáčky!!!! Po práci a exkurzi jsme se ještě poprvé ve škole nasvačili.