Přehled kroužků

Školní rok 2017/2018 

DEN HODINY KROUŽEK VĚKOVÁ KATEGORIE VEDOUCÍ
Pondělí 14:00 - 15:00 Basketbal 6.-9.tř. Kopřiva
  13:45 - 15:00 Šikulky (vaření, šití...) D 6.-7.tř. Šimková J.
  13:30 - 14:30 Atletika 6-12 let Süsnerová
  16:30 -17:30 Florbal /hala/ CH 3.-6.tř. Halabalíková
Úterý 13:45 - 14:45 Keramický kroužek   Častulíková
  13:45 - 14:45 Sportovní hry 1.-3.tř. Venhauerová
  16:30 - 17:30 Fotbal CH 9-14 let Žížala,Dušánek
  17:00 - 18:30 ASPV - Kinball / hala/ 3.-9. třída Melichaříková
Středa 7:00 - 7:45 Basketbal  2.-5.tř. Kopřiva
  14:00 -15:00 Volejbal 6.-9.tř. Nováček
  14:00 - 15:00 Pěvecký kroužek 2.-7. třída Bartošová
  15:30 - 17:00 Skauti žáci do 10 let M.Paďour
  16:00 - 17:00    Sportovky 1.-3.třída CH + D Gabrielová, Gabriel
Čtvrtek 13:00 - 14:00    Taneční kroužek 2. - 5. třída Olšarová, Řehořková
  13:30 - 14:30 Sportovní hry   4.-5.tř.  Izerová
  15:00 - 16:00 Skauti děvčata Veselá A
  16:00 - 17:30 Skauti starší chlapci M.Vorel
  16:30 - 17:30 Fotbal CH 9-14 let Žížala, Dušánek
Pátek 14:00 -15:30 Včelařský kroužek 4.-9. třída Hnátová
  14:00 - 15:00 Florbal 6.-9.tř. Nováček
  16:30 - 17:30 ASPV Kinball /hala/ 3.-9. třída Melichaříková

Skauti - hlavní vedoucí: Lukáš Tureček - tel. 736439034.

Knihovna pro žáky: úterý, středa, čtvtek - 7:00 - 7:40 hodin
                                  pondělí, úterý - 13:30 - 14:30 hodin
                                  středa, čtvrtek, pátek - 13:00 - 14:30 hodin

• Další kroužky jako např. basketbal, florbal, fotbal, kinball, sportovky ml. žáků, rybářský zajišťují místní organizace, škola pouze informuje o jejich konání ( hlášení ve školním rozhlasu).
• Všichni žáci platí za jeden kroužek 50,- Kč za měsíc. Za keramický kroužek platí všichni 60,- Kč za měsíc.
• Kroužky se platí dvakrát ročně: v září - na období září – prosinec - 200,-Kč
                                                               v lednu- na období leden – květen / červen/ - 250,-/300,- Kč
• Žáci se přihlašují u jednotlivých vedoucích od 25.9.2017. Kde není vedoucím kroužku učitel, žáci se přihlásí v den první schůzky, tj. v týdnu od 25.9.2017. Žáci 1.-3. tříd se přihlásí prostřednictvím třídních učitelů podle Vámi označených kroužků. Kapacita kroužků je omezena, takže budou žáci přihlášeni dle možností.