9.A

Třídní učitelka 9.A - Mgr. Linda Klimentová

Šk. rok 2017/18

Předvánoční řetězová akce 

14.12. se sešli žáci deváté třídy se svými mladšími spolužáky z 1. A. Společně ve dvojicích vyráběli papírový řetěz. Přestože na práci měli pouhou jednu vyučovací hodinu, podařilo se jim společnými silami vyrobit řetěz o úctyhodné délce 123 metrů! Řetězem žáci vyzdobili schodiště ve škole a ještě zbylo na výzdobu jídelny. Během společné aktivity si všichni zazpívali vánoční koledy a stačili se blíže seznámit. Děkujeme všem prvňáčkům a deváťákům. Zvláštní pochvala deváťákům za nesnadnou instalaci velmi, velmi, velmi dlouhé výzdoby. L.K. a M.K.

Soutěž Finanční gramotnost

V pondělí 4. prosince vyrazila tříčlenná skupina hochů z 9. A - Lukáš Nikodém, Martin Paďour a Pavel Pavlovec, na Soukromou podnikatelskou střední školu do České Lípy, která pořádala další ročník soutěže Finanční gramotnost.
První disciplínou byla prezentace v angličtině na téma "My dream job." Kluci tu svou pojali jednotně a vysněnou prací by pro ně byl profesionální hráč Counter Strike. Porotu zaujala jejich nenucenost, plynulost a velmi dobrá angličtina. Druhou disciplínou byl test z finanční gramotnosti a třetí byla žhavá novinka - alpské sjezdové lyžování ve virtuální realitě.
Jelikož kluci obsadili 3. místo, patří jim velká gratulace! Mezi zdatnou konkurencí nebylo jednoduché se prosadit a bylo zajímavé pozorovat, že mnozí deváťáci vládnou angličtinou velmi suverénně.
Mgr. Dagmar Heráková

Pasování prvňáčků

Dne 11. září 2017 se uskutečnilo pasování prvňáčků. Této práce se ujala třída IX.A. Pasování probíhalo první dvě vyučovací hodiny. V první části jsou prvňáčci pasováni na rytíře a rytířky školy, dostanou diplom a odměny. V druhé části byly děti rozděleny mezi žáky IX.A, a ti je provedli prostorami školy.
Za IX.A Anna Fuitová

 

Šk. rok 2016/2017

Beseda s Mgr. Šimkem o listopadových událostech r. 1989

Dne 15.11. proběhla beseda o 17.11.1939 a o 17.11.1989 od pana Mgr. Jiřího Šimka. Pan Šimek povyprávěl o svých zážitcích ze 17.11. a vysvětlil žákům o co šlo a co se stalo. O roce 1939 nám pan Šimek řekl o vtrhnutí nacistů do univerzitních kolejí a uzavření univerzit v Protektorátu Čechy a Morava na 6 let.Pak pan Šimek povídal o roce 1989 o komunistickém režimu,pádu komunistického režimu a také o prvním prezidentovi Václavu Havlovi. Nejčastější dotaz byl, zda byly útoky policistů tak surové,proto nám pan Šimek pustil video o Sametové revoluci.

Beseda byla zajímavá, líbila se nám. Za VIII.A Honza Šídlo

Adaptační pobyt Sloup v Čechách 3.9. - 5.9. 2014

pár foteček je dole v galerii...

 

 

Zprávy ze třídy 5.A - Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Vorlíčková

Ekocentrum Střevlík

V pondělí 10.12.2012 jsme jeli do Oldřichova v Hájích do Ekocentra Střevlík. Program byl zaměřen na staré vánoční zvyky. Pekli jsme voňavé perníčky a vyráběli jsme vánoční ozdoby z vlny – vločky. Na závěr jsme se šli podívat na místní farmu, kde se nám nejvíc líbili koně a prasnice Edina. No, a jelikož bylo hodně sněhu, postavili jsme si i sněhuláka a koulovali jsme se. Moc se nám to líbilo. (Matěj)
 

Vánoční jarmark

Dne 9. prosince byl vánoční jarmark. Prodávali jsme na městském, úřadě. Prodali jsme toho celkem dost, akorát jsme byli trochu zklamaní, protože nepřišli všichni naši rodiče. Jinak jsme si vedli dobře a vydělali dost peněz, které chceme vložit do našeho třídního fondu. (Maggi)
 

Výlet na hrad Bezděz

Byli jsme na hradě Bezděz. Jeli jsme vlakem do Doks a odtud pěšky až na hrad. Byla to zábava, protože jsme po cestě sbírali houby. Na hradě nás to bavilo. Zaujalo mě, že nás mohla provázet průvodkyně nebo jsme se mohli provázet sami. Byla tam i kaplička, která byla nejvíc zachovalá. Byly tam i prázdné místnosti, kde nebylo nic, ale také místnosti, kde byla rytířská výzbroj. Šli jsme na vysokou věž. Bál jsem se jít nahoru, protože mám závrať. Ale nakonec jsem překonal strach a vylezl jsem až nahoru. Z hradu jsme šli na nádraží. Cesta byla kratší, než na hrad. Bylo to fajn. Nepršelo. K žádnému zranění nedošlo. Na výletě bylo jen 6 dětí, paní učitelka a paní Blanka, která se k nám přidala ve vlaku. Užili jsme se si to. (Míša,4.A)

V sobotu 6. 10. jsme jeli na výlet….. na Bezděz. Jeli jsme vlakem do České Lípy a z České Lípy do Doks a z Doks pěšky na Bezděz. Z Doks na Bezděz je to asi 8 km. Šli jsme lesem a sbírali houby, ale přece jen jsme se těšili, až si sedneme, protože nás bolely nohy. Ale i tak to bylo super . (Kačka 4.A)