Obrázky z galerie Zákupský kilometr -první bodovaný závod