Obrázky z galerie Vystoupení ŽP na setkání učitelů občanské výchovy v České Lípě

Náš ŽP se zúčastnil setkání učitelů OV, kde vystoupil jako host, aby seznámil zúčastněné s principy fungování ŽP na naší škole. Za koordinátorky vystoupily paní učitelky Kopřivová a Neumannová a za parlamenťáky P.Rýdl, V.Pelc a E.Kohoutová.