Obrázky z galerie Krajské setkání ŽP v Liberci

Ve čtvrtek 11.5. 2017 se náš žákovský parlament zúčastnil krajského setkání žákovských parlamentů v Liberci.