Obrázky z galerie Projekt: Kdo a proč utíká?

Minulý týden, v uterý 29.9., se žáci 9.A věnovali tématu uprchlictví. Stejné téma měli na programu i žáci 4.B, a to ve čtvrtek 1.10.. Vytvořená metodika byla již několikrát představena v médiích a nyní testována v naší škole autorkou projektu, paní učitelkou Mgr. Petrou Slámovou. První z nich je věnována především žákům 4. -5. tříd a nese název "Kdo a proč utíká?", druhá metodika s názvem "Opouštím svůj domov" byla vytvořena pro žáky 8. - 9. ročníků. Žáci se na hodniách seznamují s pojmy: uprchlík, migrant, emigrace a starší žáci i s pojmy azyl a azylant. Žáci mají možnost v hodině pracovat s konkrétními příběhy lidí, kteří opustili své domovy, snaží se odhalovat důvody, které vedou lidi k emigraci, a deváťáci se učí rozhodovat o tom, zda by podle zákonů ČR takoví lidé dostali azyl. O zmiňovaných metodikách se dočtete více na následujícím odkazu: http://www.novinky.cz/veda-skoly/382053-deti-se-uci-o-uprchlicich.html. Zde umístěné foto je z projektu, který byl realizován ve 4.B.