Obrázky z galerie Krajské setkání ŽP na KÚ Libereckého kraje 8.12.2016

Na KÚ Libereckého kraje se uskutečnilo 2. setkání žákovských parlamentů Libereckého kraje.