Obrázky z galerie Knihovničky

Parlament uspořádal akci "Daruj knihu". Vybralo se velké množství knih, které jsme rozmístili do knihovniček na 2. a 3. patře školy, kde si je žáci mohou libovolně zapůjčovat dle nastavených pravidel.